ประชุม VDO Conference กับ บก.น.9
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓) ที่ตำรวจทุกนายต้องรู้ กดโหลด
        ตรวจรายชื่อแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อคุ้มครองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 
 
 
วิสัยทัศน์ ของ สน.ท่าข้าม "จริงใจให้บริการ ประสานความยุติธรรม พร้อมนำสู่ประชา พัฒนาสู่สากล"
 
 
ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 1 ก.พ.2561 เวลา13.30-15.30 น.ที่ โรงเรียนวัดท่าข้าม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯมอบหมายให้ ด.ต.วันชัย ทองวงสา
ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.ท่าข้าม สอนเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าข้าม ป.5/1,5/2
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
สน.ท่าข้าม จิตอาสา เขตบางขุนเทียน ร่วมกัน กิจกรรม BIG CLEANING DAY เก็บขยะในคลองริมเขื่อน
วันที่24มกราคม2561 เวลา15.00น.ที่ริมคลองสนามชัย ข้าง สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.สอบสวน สน.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์
รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี
รอง ผกก.จร.สน.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วม คณะ
กต.ตรสน.ท่าข้ามฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตบางขุนเทียน
พร้อมจิตอาสา สน.ท่าข้าม ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY เก็บขยะในคลองริมเขื่อนข้าง สน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้ามจัดจัดอบรมจริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 14.00 น ณ.อาคารบงกช วัดเลา
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯคณะผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในแนวคิดของ
“สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฏร์มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน”
หรือ Police Mine โดยให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฟังธรรมะ ณ.อาคารบงกช
วัดเลาเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของหน่วย
รอง ผบก.น.9 ร่วม ผกก.ฯ สน.ท่าข้ามจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
วันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ลานหน้าที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท. สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อม
คณะและที่ปรึกษา กต.ตร.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและร่วมกันมอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้ามของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆทีมาร่วมงานวันเด็ก ณ.ลานหน้า สน.ท่าข้าม
รอง ผกก.ป.ประชุมฝ่ายป.และมอบป้ายชื่อแบบที่ ตร.กำหนด
 
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ประชุมฝ่ายป้องกันปราบปราม และมอบป้ายชื่อ
แบบที่ ตร.กำหนด ให้กับ ข้าราชการตำรวจ
 
ผกก.ฯ ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2560
 
วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ อบรมปล่อยแถวอาสาสมัคร
ตำรวจบ้าน สน.ท่าข้ามจำนวน 20 นาย ณ จุดพิทักษ์ท่าข้าม 4
ซอยพระรามสอง 69 ออกตรวจ ป้องกันเหตุจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมในพื้นที่
 
ผกก.ฯ ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2560
31 ธ.ค. 60 เวลา 18.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร. ฯ
ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
และอำนวยการจราจรให้กับประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ
ในเขตรับผิดชอบของ สน.ท่าข้าม ซึ่งมีสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด 4 วัด 1 สำนักสงฆ์
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามครั้งสุดท้าย ของปี 2560
วันที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุม .สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมประธาน กต.ตร.นาย กฤษฎา ลิมปนะถาวร
พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมประชุม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
ชี้แจงเกี่ยวกับงานบริหารงานของ สน.ท่าข้ามและมอบรางวัลและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายของ สน.ท่าข้าม
จิตอาสา ร่วม สน.ท่าข้ามร่วมทำความสะอาดซอยพระราม2 ซอย 69
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 0เวลา 14.30-16.00 น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ พร้อมชุด ตชส.
และจิตอาสาฯ ร่วมกับคณะครูนักเรียน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชฯ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทหาร ร.19 พัน.3 ทำความสะอาด
และจัดระเบียบซอยพระรามสอง 69
รอง ผบช.น. ผบก.น.9 ปล่อยแถวระดม
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ.ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น.
ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พีรวัส อินทรอกง รอง ผบก.น. พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผบก.น.
พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น. พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนฯพ.ต.ท.เลิศศักดิ์
เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรอง ผกก.จร. ฯผู้บังคับบัญชา บก.น.9 ทุก สน. และคณะ
กต.ตร.ทุก สน.ฯ ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม ช่วงวัน คริสต์มาส 2560
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันที่ 20ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
คณะ กต.ตร. ฯ ที่ปรึกษากต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมตัวแทนชุมชนหมู่บ้านจุลพงษ์และชุมชนสายสัมพันธ์
ร่วมประชุม กต.ตร.ประจำเดือนธันวาคม2560
สน.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรม ปลูกตัดแต่งต้นไม้ ณ สวนสาธารณะบึงรางเข้ ในโครงการทำดีเพื่อพ่อ
วันที่5 ธ.ค.60 เวลา10.00 น. ที่ สวนสาธารณะบึงรางเข้
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ อ.ส.ตำรวจบ้าน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทหาร ร.29 พัน.3
จิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทำกิจกรรมทำความสะอาด
ปลูกตัดแต่งต้นไม้ ณ สวนสาธารณะบึงรางเข้ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ
ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมทำทำบุญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2560
 
วันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา16.00 น. ที่ เซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯ
ร่วมทำทำบุญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2560
 
ประธาน กต.ตร.ฯ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมเตรียมจัดงานหลวงพ่อเกศบลประจำปี2560
 
วันที่13 พ.ย.60 เวลา16.00 น. ที่ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญหลวงพ่อเกศบล ประจำปี 2560
และแจกทาน ปล่อยชีวิตโค กระบือ ประจำ2560
ผกก.ฯและประธาน กต.ตร.ประชุมการจัดงานทำบุญหลวงพ่อเกศบลและทำทานประจำปี 2560
 
วันที่13 พ.ย.60 เวลา14.00 น. ที่ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบาย ผบช.น.และ รอง ผบช.น.ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทราบทั่วกัน
ผกก.สน.ท่าข้ามปล่อยแถวข้าราชการตำรวจถวายถวามปลอดภัย
 
วันที่10 พ.ย.60 เวลา1600 น. ที่ สนาม เซ็นทรัลพาร์ค ถนนพระราม 2  
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
ร่วมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจจำนวน 45 นาย ว.4 เส้นทางรับเสด็จขบวน
 
กต.ตร .สน.ท่าข้ามจัดศึกชิงแชมป์โลก WBC
 
วันที่10 พ.ย.60 เวลา14 00 น. ที่ณ.เวทีชั่วคราว เซ็นทรัลพาร์ค ถนนพระราม 2  

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน จัดมวยชิงแชมป์โลก ศึกM-150

พลังกำปั้นสะท้านโลก มหากุศล สถาบัน WBC ASIA รุ่น 108 ปอนด์ ระหว่างพงษ์ศักดิ์เล็ก
นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกชาวไทย กับ FRANS DAMUR POIUE ผู้ท้าชิงชาวอินโดนิเซีย ช่อง7สี
ถ่ายทอดสด เพื่อหารายได้ ทำทาน และนำไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับตำรวจ
และบูรณ์อาคารบ้านพักของข้าราชการตำรวจ คู่พิเศษ ก่อนเวลา
พันตำรวจเอกธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผู้กำกับการ สน.ท่าข้าม กับ พันตำรวจโทสุกฤต มังคละสวัสดิ์ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สน.ท่าข้าม  
ผกก.สน.ท่าข้ามปล่อยแถวข้าราชการตำรวจและอาสา รักษาความปลอดภัยวันลอยกระทง
วันที่ 3 พ.ย.60 เวลา18.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯร่วมอบรมปล่อยแถวระดม
ข้าราชการตำรวจและอาสาสมัครตำรวจบ้านจำนวน 60 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันเหตุและอำนวยการจราจรตามสถานที่ๆจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่รับผิดชอบ
ประธาน กต.ตร.ฯผกก.สน.ท่าข้าม แถลงข่าวการตัดมวยการกุศล
วันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา11.30 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม
แถลงข่าวการจัดงาน ชกมวย กำปั้นสะท้านโลก กต.ตร.ฯ มหากุศล ระหว่าง พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวง
โปรโมชั่น แชมป์โลกชาวไทยกับraymark tadayผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
เวลา 14.00น.-16.00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สีและพบกับ ศรีษะเกษ นครหลวงโปนโมชั่น
แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย ตัวเป็นๆในงานนี้แน่นอน ชมฟรีตลอดงาน
ผกก.สน.ท่าข้าม เปิดการแข่งขัน "ธนันท์ธร คัพ ครั้งที่ 2“
วันพุธที่ 4 ต.ค. 60 เวลา15.30 น.ณ สนาม ดี สเตเดียม  พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯ.พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯร่วมเปิดการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
"ธนันท์ธร คัพ ครั้งที่ 2“ภายในหน่วยงาน สน.ท่าข้าม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  และมีรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ
มีสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภ้ย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ สน.ท่าข้าม
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมผู้บริหาร สถานีตำรวจ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง.ผกก.จรฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.ศิริชาติ จันทร์พรมมา สว.สส.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ธัญญะตุล สว.ธร.ฯ
ร่วมประชุมบริหารประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อม ถ่ายทอดนโยบายของ
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
สน.ท่าข้าม จัดรถตู้บริการประชาชนฟรีไปงานราชพิธี ท้องสนามหลวง
วันพุธที่ 27 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น. ที่ลานจอดรถหน้าโรงเบียรฮอลล์แลนด์ พระราม 2
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯคุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯ.
พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวปฯ
ร่วมปล่อยแถวรถตู้บริการประชาชนฟรีจากห้างเซ็นทรัลพระราม2

หน้าโรงเบียร์ฮอลแลนด์-สนามหลวง บริการ

ประชาชนฟรี
วันที่ 27-30 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา12.00-20.00 น.
สน.ท่าข้าม ร่วม กต.ตร.จัดงานตอบแทนข้าราชการที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กย.60
" เกษียณอายุ บรรลุภารกิจใหญ่" มุทิตาจิต กษิณานุสรณ์ เกษียณอายุราชการ 2560
22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น ที่ สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯและ
คณะ กต.ตร.ฯ ที่ปรึกษา กต.ตร. ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกกฯ และคณะผู้บริหาร สน.ท่าข้าม
ร่วมกันจัดงานตอบแทนคุณความดี ของข้าราชการตำรวจที่รับใช้ประเทศชาติ รับใช้สังคม
และประชาชน ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กย 2560
พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้เกษียณ มี ร.ต.ท.สุรังค์ พรช่วยกอบกุล
ร.ต.ท.ธวัชชัย แสงศิริ ร.ต.ท.สุเทพ. แก้วสกุล ร.ต.ท.ประพัฒน์ สุภาพ ร.ต.ท.บุญเชิด กลับเป็นสุข ร.ต.ท.มนูญนพ คงกระพันธ์
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน กันยายน 2560
22 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกกฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญตุลย์ สวป.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร. ประจำเดือน กันยายน 2560
และมอบรางวัลให้กับตำรวจที่มีผลการจับกุมยอดเยี่ยม
กต.ตร.จัดมวยการกุศล เพื่อบูรณะอาคารบ้านพัก ข้าราชการตำรวจ
20 กันยายน 2560 คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯและ
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกกฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ ร่วมกันหารือว่า
10 พ.ย.60 พบกับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย "ศรีษะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น"
ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.00 น.ณ เวทีมวยชั่วคราว บริเวณลานจอดรถ
สน.ท่าข้าม มีคุณสมศักดิ์ ศรีวิมลศิริ รองประธาน คุณสัมพันธ์ ฟองอรุณรุ่ง กต.ตร.
หารือ"เฮียอุย"สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ โปรโมเตอร์ ศึก M 150 พลังกำปั้นสะท้านโลก สน.ท่าข้าม มหากุศล
ถึงความคืบหน้าและกำหนดวันแถลงข่าวในการชกป้องกันแชมป์โลก wbc asia continetal
รุ่น 112 ปอนด์ของ พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวงโปรโมช้น แชมป์โลกชาวไทย กับ ผู้ท้าชิงชาวต่างประเทศ
การปรับปรุงภูมิทัศน์บูรณะอาคารบ้านพัก และห้องน้ำสำหรับประชาชน ของ สน.ท่าข้าม
 
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา คณะ กต.ตร.ฯ
และที่ปรึกษา ที่ประสานงาน บริษัท ลุมพินี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำพนักงานจำนวน 19 คน
มาปรับภูมิทัศน์ทาสีอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ของ สน.ท่าข้าม ทั้งหมดจำนวน 3 อาคาร
พิธีบวงสรวง และพิธีเททององค์หลวงพ่อเกศบลจำลอง
กดดูภาพเพิ่มเติม
วันที่ 7 กันยายน 2560 13.39 น ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วม พิธีบวงสรวงและพิธีเททอง หล่อหลวงพ่อเกศบลจำลอง
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ ประธานจุดเทียนชัย มี พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู ฟู)
เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยาพระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย)
เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต               ดูภาพเพิ่มเติม
สน.ท่าข้ามจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2560เวลา 14.00น. ที่ห้อง รร รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
วิ่ง 2.5 กิโลเมตร ดันพื้น และลุกนั่ง ประจำปี 2560
สน.ท่าข้ามจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 11สิงหาคม 2560เวลา 1500น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ

พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย ร่วมจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวาย

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ.บริเวณลานหน้าสน.ท่าข้าม พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับฝ่ายรักษา

ความสะอาดของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหา 2560

ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ประจำเดือนสิงหาคม60
วันที่ 11สิงหาคม 2560เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการตำรวจประจำเดือนแนะนำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มาฝึกงาน
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมประชุมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
วันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.30. ที่ห้องประชุมเขตบางบอน พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ ร่อมประชุมเอกชัย 2 สำนักงานเขตบางบอน
โดยกำหนดโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกันลอกลองควาย
ในพื้นที่เขตบางบอน ในวันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 07.00 น.
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือนสิงหาคม2560
วันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.30-12.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
และมอบรางวัลให้กับตำรวจที่มีผลการจับกุมยอดเยี่ยมและ
มอบเข็มเชิดชูเกียรติโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตร.1 รร.)
ให้กับครูฝ่ายปกครองโรงเรียนราชมนตรี กับโรงเรียนวัดกำแพง
มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ประธาน กต.ตร.ฯลงนามเซ็นต์สัญญา “ศึก M-150 กำปั้นสะท้านโลก” สน.ท่าข้าม มหากุศล
วันที่ 10ส.ค. เวลา 10.0น. ที่ห้องประชุมสน.ท่าข้าม
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาฯที่ได้ลงนามทำสัญญากับทีมงาน นครหลวงโปรโมชั่น
เพื่อจัดมวยสากลป้องกันแชมป์ ระหว่าง พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกชาวไทย
สถาบัน WBC Asia Contineltal ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
ในวันที่ 10 พ.ย.2560 รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบูรณะสถานีตำรวจ ของ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
ผกก.สน.ท่าข้ามและรอง ผกก.ป.ฯ ร่วม กิจกรรมตรวจคัดกรองปัสสาวะนักเรียน
วันที่ 9 ส.ค. เวลา13.30น. ที่ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พร้อมชุด ตชส.สน.ท่าข้าม ร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 42
เขตบางขุนเทียนจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองปัสสาวะนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

จำนวนเด็กนักเรียน 477 คน
สน.ท่าข้ามเป็นตัวแทนของ 88 สน.ใน บช.น.นำเสนอภารกิจของสถานีตำรวจต่ออนุกรรมาธิการฯ
วันที่ 8 ส.ค. เวลา 09.30-12.00น. ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
55 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม .สน.ท่าข้าม เป็นตัวแทนของสถานีตำรวจของ บช.น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม นำเสนอภารกิจของตำรวจนครบาล
ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ มีคุณ มนุชย์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ พ.ต.ต.อำนาจ  กระต่ายทอง สว.จร.ฯ เข้าร่วมการนำเสนอดังกล่าว
สน.ท่าข้ามร่วม กตตร.ฯตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่เต็นท์หน้าห้างโลตัส พระราม 2 ทุกวัน
ระหว่างวันที่ 31ก.ค. 2560 ถึง วันที่ 4 ส.ค.2560 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 15.30 - 21.00 น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.รัตนเกล้า อาณานุการ สวป.ฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อม
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมอาสาสมัครตำรวจชุมชน สน.ท่าข้ามเปิดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้
อุปโภคบริโภค น้ำดืมและยารักษาโรคเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้            กดดูรายละเอียด
ผกก. สน.ท่าข้ามและกตตร.ฯนำข้าราชการตำรวจ ถวายพระพร รัชการลที่ 10
วันที่ 17กรกฎาคม 2560เวลา 19.00น. ที่หน้าที่ทำการ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คณะ กต.ตร.ฯและข้าราชการตำรวจ ประชาชน ร่วมกล่าวคำปฎิญาณ และลงนามถวายพระพร แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ผกก. สน.ท่าข้ามนำข้าราชการตำรวจ ฟังธรรมเนื่องในเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชการลที่ 10
วันที่ 28 ก.ค. 2560เวลา 14.00น. ที่วัดกำแพง พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯพ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สว.ป.ฯ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ โดยมี
พระครูวิศาลชยางนุกูลเจ้าอาวาสวัดกำแพงร่วมในพิธี พร้อมข้าราชการตำรวจ จำนวน 150 นาย
ร่วมฟังเทศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ผกก. สน.ท่าข้ามนำข้าราชการตำรวจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชการลที่ 10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560เวลา 07.00น. ที่ บริเวณป่าชายเลน แอขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม มอบหมายให้
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ท่าข้าม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้าม 22 นาย
ปลูกป่า บริเวณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต บางขุนเทียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
งานป้องกันปราบปราม สน.ท่าข้ามประชุมข้าราชการตำรวจงาน ป.ประจำเดือน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560เวลา 16.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร
ประชุมตำรวจงานป้องกันปราบปราม ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ประจำเดือน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการตำรวจประจำเดือนแนะนำตัวข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ ใหม่ และรับมอบกล้อง
บันทึกภาพติดหมวก จาก กต.ตร.สน.ท่าข้าม ตามโครงการตาที่ 3 ของ สน.ท่าข้าม
ผบช.น.ปล่อยแถว โครงการแท็กซี่ปลอดภัย อุ่นใจประชาชน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560เวลา 17.00น. ที่ บริเวณลานจอดรถ ฮอลล์แลนด์ พระราม 2
พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น.ปล่อยแถวรถแท็กซี่ตามโครงการแท็กซี่ปลอดภัย อุ่นใจประชาชน
(Safety Taxi) โดยมีพล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 พร้อมด้วย รอง ผบก.น.9,
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม ผกก.ทุก สน. คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร
ประธาน กต.ตร. สน.ท่าข้าม กต.ตร.สน. , ที่ปรึกษา สน. และข้าราชการตำรวจ บก.น.9
โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของแท็กซี่
ตลอดจนการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัย
บก.น.9 ตรวจราชการ สน.ท่าข้าม การยกระดับการให้บริการประชาชน
วันที่ 17กรกฎาคม 2560เวลา 11.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
ต้อนรับคณะตรวจราชการ บก.น.9 ในการยกระดับในการให้บริการ
ประชาชนของสถานีตำรวจ
โครงการบ้านสีขาวประชารัฐร่วมใจฯ สน.ท่าข้าม
13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม รร.รัตนโกสินทร์ สมโภช บางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ
คณะ กต.ตร.ฯ ข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม ร่วมกับ 6 หน่วยงานภาคีเครือข่าย 22 ชุมชนในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสมาชิกในชุมชนฯ Big cleaning day
โดยมี พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธานการประชุม
ประชุมกต.ตร.ฯประจำเดือนและมอบเงินปลอบขวัญ ตร.ที่ได้รับบาดเจ็บ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คณะกต.ตร.ที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประชุมกต.ตร.ประจำเดือน ก.ค. 2560
และได้มอบเงินกองทุนหลวงพ่อเกศบล ให้กับ ด.ต.นิติ อัญชลีสังกาศ ผบ.หมู่ ป.ทำหน้าที่จราจร ฯ
และร.ต.ต.นพวงศ์ โสมดี รองสารวัตรงานจราจร สน.ท่าข้าม ตำรวจฝ่ายจราจร ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฎิบัติหน้าที่
กต.ตร.ฯจัดเลี้ยง รับ-ส่ง ข้าราชการตำรวจพร้อมมอบของที่ระลึก
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น.ที่ หน้าห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พร้อมผู้บังคับบัญชา คณะ กต.ตร. ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
ร่วมจัดงาน เลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการสน.ท่าข้าม ที่ย้ายไปอยู่สังกัดใหม่
และข้าราชการที่ย้ายมาประจำที่ สน.ท่าข้ามใหม่ เต็มไปด้วยความอบอุ่น
พร้อมมอบเครื่องหมายยศ แก่ผู้ที่ได้เลื่อนยศ และมอบราวัลการจับกุมแก่ผู้มีผลการจับกุมดีเด่น
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มิ.ย. 60
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.ที่ ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พร้อมผู้บังคับบัญชา คณะ กต.ตร. ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
ร่วมประชุม กต.ตร. สน.ฯ ประจำเดือน พร้อมรับฟังคามคิดเห็น
และเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามนโยบาย ของ ตร.
ผกก.สน.ท่าข้าม ยินดีต้อนรับนักเรียนนายสิบตำรวจที่มาฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายสิบตำรวจ ฝึกงานที่ สน.ท่าข้าม
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้อาชีพตำรวจ
" เราฝึกกายและใจไว้ เพื่อรับใช้ประชาชน"
รอง ผบก.น.9 ผกก.สน.ท่าข้าม และคณะ กต.ตร.ฯร่วมเปิดสนามฟุตบอล
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ สนามฟุตบอล ดี สเตเดียม เลียบด่วน
ซอยเทียนทะเล 20 แยก6/2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น. 9 พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ ร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอล ดี สเตเดียม
พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์

รอง ผบก.กต.10 จต. พร้อมคณะตรวจราชการ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา0700 -12.00น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์

รอง ผบก.กต.10 จต.พร้อมคณะ ตรวจราชการ
ที่ สน.ท่าข้าม ประจำปี 2560 พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.ฯให้การต้อนรับ
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ประจำเดือน พ.ค.60
 
วันพุธที่ 17 พ.ค..60 เวลา 16.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พร้อมผู้บังคับบัญชาฝ่ายป้องกันปราบปราม
ประชุมประจำเดือน พ.ค.2560 ข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน พ.ค.60
วันพุธที่ 17 พ.ค..60 เวลา 14.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส. ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามทุกฝ่าย ประชุม ข้าราชการตำรวจ
ถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชาพร้อมมอบประกาศ
แก่ข้ารชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือน พ.ค. 2560
ประชุม กต.ตร.ฯประจำเดือน พ.ค. 2560
วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ เลขา กต.ตร.ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 และมอบโล่ห์ที่ระลึกในโอกาศที่เป็นผู้ี่เสียสละเพื่อกิจการตำรวจ
ผช.ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
 
วันอังคารที่ 25 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯพร้องคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ
พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วยผบ.ตรฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้าม จัดรณรงค์ สงกรานต์ เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 60
วันอังคารที่ 11 เม.ย.60 เวลา 16.00 น. บนนถนนพระราม 2
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร.
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. คณะ กต.ตร.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้าม
ร่วมรณรงค์สงกรานต์ เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 60
สน.ท่าข้ามจัดการอบรม Service mimd แก่ข้าราชการตำรวจ
วันอังคารที่ 11 เม.ย.60 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมสน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร.
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามทุกฝ่าย ร่วมอบรมข้าราชการตำรวจในทุกระดับให้มีจิตใจใน
การให้บริการประชาชน เพื่อสรางจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ขอขอบคุณ
บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ด จำกัด(มหาชน )จัดส่งทีมวิทยากรมีคุณณัฎฐ์อนันต์ พัฒนาวนิชกุล
คุณณัฎฐ์วีเดช คัยนันท์     คุณคณิศร หมอใจบุญ ให้ความรู้แก่ ตร.สน.ท่าข้ามเป็นอย่างดี
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและ ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมประชุม กต.ตร.ประจำเดือนเมษายน 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ เลขา กต.ตร.ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุมพร้อมผู้นำชุมชน

ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและ ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมบริจาค รถคนพิการ
 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพร้อมคณะ
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ ร่วมกันบริจาค
ร่วมทำบุญโดยการมอบรถวีลแชร์ จำนวน 10 คัน เป็นเงิน ผ่านสนามข่าว 7 สี
เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ต่อไป
 
 
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและ ผกก.สน.ท่าข้าม จัดกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า "

วันที่อาทิตย์์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพร้อมคณะ

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ร่วมกันปั่นจักรยานบนถนน
บนถนนบางขุนเทียน ชายทะเล มีประชาชนร่วมกิจกรรม กว่า 300 คัน

คณะตรวจงานชุมชนสีขาวของ บช.น.ลงพื้นที่ สน.ท่าข้าม
วันที่เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 1000 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม </>
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ให้การต้อนรับคณะตรวจงานชุมชนสีขาว ของ บช.น. มี พ.ต.ท.สาธิต ชวะโนทัย

รองผกก.ฝอ.5 บช.น.ตรวจพร้อมลงชุมชนสีขาว ชุมชนบางมด ของ สน.ท่าข้าม
 
ผกก.สน.ท่าข้าม นำข้าราชการตำรวจ บวชถวาย แด่ในหลวง
วันนี้ จันทร์ที่ 5 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น.ที่วัดเลา เขตบางขุนเทียน กทม

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม

เป็นโยมอุปัฏฐาก ร่วมกับคุณแม่เงียบ เจริญศิริ ให้กับ
ด.ต.ไพโรจน์ เจริญศิริ ผู้ช่วยร้อยเวร
บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผกก.สน.ท่าข้ามเปิด โครงการทำดีเพื่อพ่อ รับส่งฟรีจากพระราม2- สนามหลวง
วันนี้ จันทร์ที่ 5 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น. ณ.ลานจอดรถ โรงเบียร์ฮอลแลนด์
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนะสิทธิ์. ปานศรี ผกก.สน.หนองค้างพลู ประธานร่วม ตัวแทน บก.น.9
เจ้าที่ทหารจาก ร.29 พัน 1นาย จันทร์ หวนสันเที๊ยะ ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน พร้อมคณะ
 กต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9  อาสาสมัครตำรวจชุมชน
สมาชิกโฮมการ์ดร่วมปล่อยแถวแท๊กซี่ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ รับส่งฟรีจากพระราม2- สนามหลวง
ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
 
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมใหญ่ บช.น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมจับฉลาก ส่งมอบวัว ให้แก่ข้ารชารตำรวจไปเลี้ยง
วันที่ 24 พ.ย.59 เวลา 17.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
ได้ทำการจับฉลาก ส่งมอบวัว รุ่งเรือง รับทรัพย์ มั่นคง ดวงสมพงษ์ พอเพียง
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ นำไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัด ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทำบุญ
หลวงพ่อเกศบล ประจำปี 2559  ห้ามขาย ห้ามฆ่า 


ผกก.สน.ท่าข้าม มอบเงิน สร้างขวัญกำลังใจแก่ ตร.ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 16.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก. ท่าข้าม
มอบเงิน ให้แก่ ด.ต.ประเดิม บุญครอง ส.ต.อ.สุชาติ กลับเป็นสุข สายู่ตรวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ติดตามรถต้องสงสัยแล้ว เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ได้รับบาดเจ็บ เล็บหลุด มึนศรีษะ เป็นเงิน ช่วยค่ารักษาพยาบาล และตัดเครื่องแบบให้ใหม่
ซึ่งเป็นการ สร้างขวัญ กำลังใจ แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่

สน.ท่าข้าม จัด กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 
วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 0800 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก. ท่าข้ามพร้อมผู็บังคับบัญชา
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บริเวณหน้า สน.ท่าข้าม


กิจกรรมทำบุญประจำปีหลวงพ่อเกศบล
วันที่ 20 พ.ย.59 เวลา 0900 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ร่วมแจกทาน จำนวน 999 ถุง และได้ไถ่ชีวิต โค ซึ่งทางสน.ได้ไปซื้อมาจาก
โรงฆ่าสัตว์ บางบัวทอง มีข้าราชการตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว กว่า 1,000 คน
ผบก.น.9 ผอ.เขต บางขุนเทียน พร้อมผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่ชุมชนสีขาว
วันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 16.00 น.ชุมชน ชุมชนสายสัมพันธ์แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
 พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 พ.ต อ.วิศาล. พันธุ์มณี รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.พีรวัส. อินทร์กง รอง ผบก.น.9 นายประเสริฐ ฉวีอินทร ผอ.เขตบางขุนเทียนพร้อมคณะ. 
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ
พร้อมคณะทำงานโครงการบ้านสีขาว.ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี256 สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและตรวจเยี่ยมชุมชน ชุมชนสายสัมพันธ์แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯและสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในชุมชน
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน พ.ย. 2559
วันที่ 15 พ.ย..59 เวลา 17.00 น. บริเวณห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ เลขา กต.ตร.ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม

ประจำเดือน พ.ย. 2559 และมอบโล่ห์ที่ระลึกในโอกาศที่เป็นผู้ี่เสียสละเพื่อกิจการตำรวจ
ผกก.สน.ท่าข้ามปล่อยแถวตำรวจ รักษาความสงบงานวันลอยกระทง
วันที่ 14 พ.ย..59 เวลา 16.00 น. บริเวณ หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ร่วมปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่
ออกรักษาความสงบและ ช่วยเหลือประชาชน ในวันลอยกระทง
ผกก.สน.ท่าข้าม ต้อนรับ นรต.รุ่น 69 ที่มาบรรจุใหม่
วันที่ 11 พ.ย..59 เวลา 16.00 น. บริเวณ หน้า สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
ต้อนรับน้อง นรต.รุ่น 69 ที่มาบรรจุใหม่ ท่องอุดมคติตำรวจทั้ง 9
ข้อและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะทำงานรับใช้ประชาชนตามเจตนารมณ์ของ สตช.
ผกก.สน.ท่าข้าม ออกอำนวยการจราจร
 
วันที่ 5 ต.ค.59 เวลา 16.00 น. บริเวณ ถนนพระราม 2
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม
ร่วมอำนวยการจราจร แก้ไขปัญหารถติด
ในเขตพื้นที่ ของ สน.ท่าข้าม
 
ผกก.ฯเยี่ยมชุมชน ร่วมประชุมโครงการสีขาว
 
วันที่ 4 ต.ค.59 เวลา 14.00 น ณ ที่ทำการบ้านประธานชุมชนจุลพงษ์
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ,คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ ตชส.ฯ
พร้อมชุดปฏิบัติการโครงการบ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนจุลพงษ์เพื่อขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด
 
 
ผกก.ฯ ประธาน กต.ตร.นำสิ่งของแจกประชาชน
วันที่ 25 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ท้องสนามหลวง
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
คณะ กต.ตร.ฯ อาสาสมัครตำรวจบ้าน คณะแม่บ้านตำรวจ สน.ท่าข้ามนำสิ่งของ
อาหาร น้ำ หมวก ยาดม นำไปแจกแก่ประชาชนที่ท้องสนามหลวง
สถิตย์อยู่ในใจ ตราบนิรันดร์
 
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
จัดทำป้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ
โดย พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม 
คุณ นราวิชญ์ ยี่คิ้ว,กต.ตร.ฯ,คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าข้าม ให้การสนับสนุน
 
รอง ผกก.ป. สน.ท่าข้าม พร้อมคณะร่วมถวายอารักขาฯ
 
วันที่ 22 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ท้องสนามหลวง
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ
ร่วมถวายอารักขา ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ผกก. สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ ออกเยี่ยมชุมชน
วันที่ 20 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ
ออกเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อนำปัญหามาร่วมกันแก้ไข พร้อมชีแจงปัญหาอาชญากรรมและแนวทางป้องกัน
ผกก. สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ ออกเยี่ยมชุมชน
วันที่ 12 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ หน้าสน.ท่าข้าม

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พร้อมชุดจู่โจม ร่วมฝึกยุทธวิธี การเข้าจับคนร้าย การชักปืนออกจากซองต้องคล่องตัว
การตรวจค้น คนร้ายในรถยนต์ เพื่อนำมาใช้ ในการพิทักษ์
รักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผกก.ฯประชุมการรักษาความปลอดภับ ผู้ประกอบการศูนย์การค้า
วันที่ 20 ตค.59 เวลา 15.00 น.สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
โดย พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ

ร่วมประชุมตัวแทนห้างสรรพสินค้าในเขตรับผิดชอบของ
สน.ท่าข้ามเพื่อป้องกันการก่อเหตุวินาศกรรม วัน ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้ามร่วม กต.ตร.จัดรถบริการร่วมถวายความอาลัย
วันที่ 19 ตค.59 เวลา 15.00 น.สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
โดย พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม คณะ กต.ตร.
และที่ปรึกษาฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม
และชมรมรถตู้แวน เรชชิ่ง. จำนวน 17 คัน ให้บริการรถตู้
รับ-ส่ง ประชาชนร่วมถวายความอาลัย เส้นทาง เช็นทรัลพระราม 2 -สนามหลวง ฟรี  ตั้งแต่วันที่ 19-28 ต.ค.59 เวลา 15.00-20.00 น.
ผกก. ฯ ประชุมถ่ายทอดคำสั่งและข้อสั่งการฯ
 
วันที่ 19 ต.ค.2559เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมถ่ายทอด นโยบายของผบช.น.และ สตช.
มีพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ร่วมรับฟังเพื่อนำข้อสั่งการและคำสั่งไปปฏิบัติ
นครบาล 93 ประชุม ทางไกล VDO Conference แก้ไขปัญหาการจราจร
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ ศปก.บก.น.9
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 นครบาล 93
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ ท่าข้าม 6. และ รอง ผกก.จร.ทุก สน.ฯ ร่วม
ประชุม VDO Conference เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
น.11 นครบาล 93 ท่าข้าม 6 ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจร ใน กทม.
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ ศปก.จร.
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบช.น. น.1-1
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 นครบาล 93
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ ท่าข้าม 6. ร่วมประชุม ที่ ศปก.จร.
สน.ท่าข้ามจัดรถบริการประชาชน
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2559เวลา 15.00-20.00 น. ของ วันที่ 19-28 ตุลาคม 2559
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ได้ดำเนินการจัดรถบริการประชาชน มี ร.ต.อ.นภัสพงษ์ ทัศนา รอง สวป.สน.ท่าข้าม พร้อม
ชุดเคลื่อนที่เร็วชุดที่1ว.4สัมพันธ์รถตู้บริการประชาชนสน.ท่าข้าม หน้าเซนทรัล
 
 
ประชุม กต.ตร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
วันที่ 13 ตุลาคม 2559เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯและ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
และ มอบกล้องติดหน้าหมวกพร้อมหมวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 96 ตัว และ พ.ต.อ.ธนันท์ธรฯผกก.สน.ท่าข้าม มอบโลห์
ประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณ คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบวาระและสนับสนุนกิจกรรมของสถานีตำรวจนครบาลท้าข้ามด้วยดีเสมอมา

สน.ท่าข้ามและคณะ กต.ตร.ฯ จัดงานเกษียณอายุ ฯ
วันที่ 24 ก.ย.2559เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
และคณะที่ปรึกษา กต.ตร พร้อมคณะข้าราชการตำรวจร่วมจัดงานเกษียณอายุ ของ
ข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม มีผู้เกษียณ 3 ท่าน มีร.ต.ท.ณรงค์ ณรจินตรางกูร รอง สว(ป.)ฯ
ร.ต.ท.ธนิต จ้อยเจริญ รอง สว(จร.)ฯ นายวรวิทย์ แก้วมณี นักการภารโรง สน.ท่าข้าม
พร้อมจัดให้มีการลอดซุ้มกระบี่และร่วมรับประทานอาหาร
 
ประชุม กต.ตร. ประจำเดือนกันยายน 2559
วันที่ 24 ก.ย.2559เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯและ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุม ครั้งสุดท้ายของคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม เพิ่มเติม
 
ผกก.ฯพร้อมประธานกต.ตร.ฯร่วมกล่าวถวายพระพร 12 สิงหา
วันที่ 12 สิงหาคม.2559 เวลา19.00น.ที่ สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ .
ผกก.สน.ท่าข้าม กต.ตร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท.ภาคิน สิริปุณยาพร สวป.สน.ท่าข้าม พร้อม>
ข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ครอบครัวตำรวจ จำนวน150 คน
ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน ก.ค.59
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2559เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน
สิงหาคม 2559 มี พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร
รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯและมีการมอบรางวัล
แก่ข้าราชการตำรวจฝ่ายต่างๆในการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือนชี้แจ้งข้อราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ติดตามโครงการต่างๆที่ สตช.และ บชน.สั่งการ

 
รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม ปล่อยแถวโครงการประชารัฐฯ
 
วันที่ 17 มิ.ย.2559 เวลา15.00น. ที่หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.
สน.ท่าข้าม พร้อม กำลังตำรวจ 15นาย กำลังทหาร 5 นาย เทศกิจ3 นายอาสาจราจร 10
ร่วมปล่อยแถว "โครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหา...จราจร "
 
 
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ออกเยี่ยมเยียนประชาชน
 
16 มิถุนายน 2559 เวลา14.00น.พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พร้อม
ข้าราชการตำรวจ ร่วมประธานกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจ
เยี่ยมชุมชนหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ ร่วมปรึกษาปัญหาต่างๆในชุมชนและร่วมหาแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
 
 
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รอง ผกก.ป.ฯเยี่ยมศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 
วันที่ 13 มิ.ย.2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธนเดช ธีนาคะ สวป.สน ท่าข้าม เยี่ยมเยียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2
เยี่ยมผู้บริหาร . และรับทราบ ข้อมููล. ปัญหาอาชญากรรมในห้างสรรพสินค้า
 
 
 
 
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมชี้ แจงนโยบายฯ
 
วันที่ 7 มิ.ย.2559 เวลา 13.30 น. ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุม มอบหมายและชีแจงนโยบายราชการผู้บังคับบัญชา ระดับ
รอง ผกก.ฯ สารวัตรฯ มอบหมายและนโยบายราชการ
 
 
คณะกต.ตร.ฯต้อนรับผกก.ฯรอง ผกก. สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม ชั้น 2 คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน

กต.ตร.สน.ท่าข้ามและคณะฯ แสดงความยินดีแก่ พ.ต.อ.ธรันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม และ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ในเนื่องโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ.สน.ท่าข้าม
 
ผกก.ฯ เดินทางมารับตำแหน่ง ผกก.สน.ท่าข้าม
 
วันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.59 เวลา 12.39 น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ไหว้สักการะบูชา
หลวงพ่อเกศบล,องค์พระพิฆคเนศ, ศาลพระภูมิและศาลตายายเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธธ์ประจำ
สน.ท่าข้าม
 
 
ผบก.น.9 ปิดการอบรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน (HOME QUARD)
วันนี้อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.59 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 เป็น
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครง การอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน (HOME QUARD)
ร่วมด้วย พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.สุรเวช
การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ชัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท.ทศพล โชติคุตร์
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯพ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯพ.ต.ต.ภาคิน
สิริปุณยาพร สวป.ฯ พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ สว.สส.ฯ พ.ต.ต.ยุทธภูมิ ฝอยทอง
สว.สส.ฯพ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ทหาร ร.29พัน3, คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา

จนท.ตำรวจคณะวิทยากรโดยมีอาสาสมัครตำรวจชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 161 นาย

รองผบก.น.9.พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมชุมชน
27 ม.ค.59 ที่ ชุมชนหมู่บ้านการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 2 เวลา 16.00 น.
พ.ต.อ. วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม 4,ท่าข้าม 6,ท่าข้าม 2-1
รรท. รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม,ท.2-2,ท.2-3,ท.2-4 ผอ.เขตบาง ขุนเทียน นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก
ผช.ผอ.เขตบางขุนเทียนและคณะจนท.ทหาร ร.29 พัน3 จนท.ตำรวจคณะทำงานโครงการ
บ้านสีขาว ร่วมตรวจ เยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และตรวจเยี่ยม
และสำรวจครัวเรือน ตามโครงการบ้านสีขาว
รองผบก.น.9ปล่อยแถวระดมอาสาตำรวจบ้านและHOME QUARD
23 ม.ค.59 เวลา22.00 น.ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง
ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ เป็น ประธานปล่อยแถวระดม ฯพร้อมด้วย พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์
รอง ผกก.ป.ฯ. พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง
ผกก.จร.ฯพ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯพ.ต.ท. รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯประธาน กต.ตร.
คุณ กฤษฏา ลิมปนะถาวร คณะกต.ตร.และที่ปรึกษากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 นาย
อาสาสมัครตำรวจบ้านHOME QUARDจำนวน 70 นาย,เจ้าหน้าที่ทหาร ร.29 พัน 3

จำนวน 11 นายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้างเซ็นทรัล.10 นายรวมทั้งหมดจำนวน 141 นาย ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม

รองผบก.น.9.พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมชุมชน
 
21มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.สน.ท่าข้าม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร และทหาร ร.29 พัน 3
ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนเคหะบางบอนซอยพระยามนธาตุราช แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและความเดือดร้อนของประชาชน
ผบก.น.9 ตรวจเยียมโครงการ ชุมชนสีขาว ของ สน.ท่าข้าม
20ม.ค.59เวลา11.30น. ที่ ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ1ส่วน2 ถนนพระราม2-69
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ คณะทำงานโครงการ บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด
ชุมชนเคหะธนบุรีโครงการ2ส่วน2 ตรวจเยียมโครงการฯและติดสติ๊กเกอร์บ้านที่ผ่านการ
คัดกรอง จากคณะกรรมให้เป็นบ้านสีขาว โดยมีนายกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตรฯ
พร้อมคณะกต.ตร.สน.ท่าข้าม และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกิจกรรม ชุมชนสีขาว ของ สน.ท่าข้าม ดังกล่าว
ผบก.น.9.เปิดโครงการ "ท่านไม่ล๊อค เราล๊อคให้ ของ บก.น.9"
20 มกราคม2559 เวลา 10.00 น.ที่ตลาดเปิดท้ายโลตัส ถนนพระราม2-69
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ท่านไม่ล๊อค เราล๊อคให้
บก.น.9 โดยมี พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯพ.ต.ท.สุรเวช
การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช
ทีนาคะสวป.ฯรองผกก.ฯ ทุกสน.และ คณะกต.ตร.ฯ ในเขตบก.น.9 ร่วมพิธี ดังกล่าว
ตามนโยบายของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 

รอง ผบก.น.9.ประชุมชี้แจงข้อราชการประจำเดือน มค.2556
 
วันที่ 15 ม.ค.2559 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ
พ.ต.ท.ภาคิน สิริปุณยาพร สวป.ฯ พ.ต.ท. สมพัฒน์ อุ่นคำ สว.สส.ฯ
พ.ต.ต. ยุทธภูมิ ฝอยทองสว.สส.ฯ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสายงาน
ประจำเดือนมกราคม 2559

 

ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน มกราคม 59
12มกราคม 2559เวลา14.00น.ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.โกมินทร์ อ่อนเพชรพงส.
ผทค.ฯพ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯเลขา กต.ตร.ฯพ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำสว.สสฯ
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯพ.ต.ท. สุระชัย ปัดครบุรีสว.จร. คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร
ประธาน กต.ตร.คณะ กต.ตร.,ที่ปรึกษา,ตัวแทนส่วนราชการ,ผู้แทนชุมชน ประชุม
กต.ตร.ประจำเดือน มกราคม 2559 และมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการ
ปฏิบัติดีเด่นประจำเดือน ม.ค. 59 ณ.ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

 

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 ของ สน.ท่าข้าม
 
9 มกราคม 2559 ที่หน้าสน.ท่าข้าม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพร้มคณะกต.ตร.สน.ท่าข้าม
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สน.ท่าข้าม มีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมประมาณ1,200คน
 
ผบช.น. ตรวจเยี่ยม สน.ท่าข้าม พร้อมให้กำลังใจแก่กำลังพล
3 มกราคม 2559 ที่ สน.ท่าข้าม ตั้งแต่เวลา 1200 น.ที่ สน.ท่าข้าม พล ต.ท.สานิตย์ มหถาวร
รรท.ผบช.น.ฯ ตรวจเยี่ยม สน.ท่าข้าม มีพล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9
พ.ต.อ.สุพีรณัต สัตตธนชัยภัทร รองผบก.น.9 พ.ต.อ. โกมินทร์ อ่อนเพชรพงส.ผทค.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ
พ.ต.ท.ภาคิน สิริปุณยาพร สวปฯพ.ต.ท. สมพัฒน์ อุ่นคำสว.สส.ฯพ.ต.ต. ยุทธภูมิ ฝอยทอง
สว.สส.ให้การต้อนรับ พร้อมมอบข้าวสารเพื่อใช้ในโครงการ อิ่มละ 1 บาท
ระดม ปีใหม่ ประจำปี 2559 ของ สน.ท่าข้าม
31 ธันวาคม 2558 เวลา 20. 00 น. ที่หน้าสน.ท่าข้าม พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผบก.น.9
รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.ฯ
อบรมปล่อยแถว ตำรวจ80นาย ทหารร.29พัน3 จำนวน 7 นาย ป้องกันเหต
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 5วัด และป้องกันเหตุวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 6 จุด
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม วาระพิเศษ
วันที่ 25 พ.ย.58 เวลา 17.00น. ที่ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์
สว.ธรฯ ตัวแทนข้าราชการตำรวจแต่ละฝ่ายประชุม(วาระพิเศษ)เตรียมความพร้อมจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ของสน.ท่าข้าม ในวันที่ 9 ม.ค.2559 และคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน
กต.ตร.สน.ฯ มอบสายชาร์จแบตเตอร์รี่รถยนต์ให้ตำรวจแต่ละฝ่ายไว้ติดรถเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
นครบาล 93 รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม จุดเทียน ถวายพระพร
 
5 ธ.ค.58 เวลา19.49 น.ณ ที่ทำการสน.ท่าข้าม แขวงแสมดำ กรุงเทพ ฯ
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ พ.ต.อ. โกมินทร์ อ่อนเพชร พงส.ผทค. ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ ครอบครัว พ่อค้า ประชาชน อาสาสมัครตำรวจบ้านร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มแด่พระบรมรูป และจุดเทียนชัย ถวายพระพร เนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ
 
คุณอดิศร ศันสนีย์สุนทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์มอบเสื้อสะท้อนแสง
วันที่ 25 พ.ย.58 เวลา 17.00น. ที่ สน.ท่าข้าม คุณอดิศร ศันสนีย์สุนทร์ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ที่ปรึกษากต.ตร.สน.พลับพลาไชย2ได้มอบเสื้อสะท้อนแสง
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 269 ตัว กับ คุณกฤษฎา (มัก)ลิมปนะถาวรประธานกก.ตร.ฯ
พ.ต.ท.ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จร.สน.ท่าข้าม พร้อมข้าราชการตำรวจสายตรวจและจราจร
สน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้ามปล่อยแถว ตำรวจ รักษาความปลอดภัยวันลอยกระทง
วันที่ 25 พ.ย.58 เวลา 17.00น. ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วัลลภ  เจริญสุข สวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ สว.สส.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ต.ยุทธภูมิ ฝอยทอง สว.สส พร้อมกำลังตำรวจ 80 นาย เข้าแถวอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่
รักษาความสงบในวันลอยกระทง ตามสถานที่ต่างๆ ในเขต ความรับผิดชอบ ของ สน.ท่าข้าม
 
การประชุม เจ้าของสถานผู้ประกอบการร้านอาหาร
วันที่ 11พ.ย.58 เวลา15.00น. ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท. ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ ประชุมเจ้าของร้านอาหารและผู้ประกอบการร้าน
อาหาร เจ้าหน้าที่ทหาร ร.29 พัน 3 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของคณะ
คสช.ที่ 22/2558เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และ รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
เสียค่าปรับรับข้าวกล่อง! โรงพักท่าข้าม นำร่องแจกฟรีวันพุธ
วันที่ 11 พ.ย 2558 เวลา10.00น.ที่ สน.ท่าข้าม พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9
พ.ต.อ พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ. โกมินทร์ อ่อนเพชร พงส.ผทค. ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ. พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ พร้อมด้วยข้าราชการของ บก.น.9
และสน.ท่าข้ามร่วมกิจกรรม โครงการอิ่มท้องเติมใจ ให้ผู้มาติดต่อราชการที่สน.ท่าข้าม
(โดยบริการอาหาร ขนมน้ำดื่ม ) ประชาชนต่างกล่าวชื่นชมและขอบคุณ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการให้ตำรวจปรับทัศนคติเสียใหม่ นอกจากแข่งขันกันทำงานแล้วยังต้องแก่งแย่งกันดูแลประชาชน
ด้วย โดยประชาชนที่สามารถดูแลและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดคือผู้ที่เดินทางมาแจ้งความ และเสียค่าปรับถึงบนโรงพัก ตำรวจควรสร้างความด้วย
การบริการอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ ซึ่งโครงการนี้นำร่องที่ สน.ท่าข้าม เป็นแห่งแรก จากนั้น จะมีการขอความสนับสนุนจาก
กต.ตร. แต่ละโรงพักในสังกัด บก.น.9 ให้ช่วยจัดหาข้าวกล่อง น้ำดื่ม ขนมและกาแฟ มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่เดินทางมาแจ้งความหรือ
เสียค่าปรับฟรีในช่วงเที่ยงวันพุธของทุกสัปดาห์ เชื่อว่าจะสามารถลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชนได้เป็นอย่างดี.
จราจร สน.ท่าข้าม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน
 
วันที่ 11 พ.ย.2558เวลา 09.00น. พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้ามจัดอบรม
โครงการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจสู่สังคม ณ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท. ผบก.น.9 และ พล.ต.ต. ขจรศักดิ์
เกรียงศักดิ์พิชิต อดีต ผบก.วิทยาลัยตำรวจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา คณะอนุ
กรรมาธิการท่องเทียวมาบรรยายให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ตำรวจจราจร สน.ท่าข้าม

 

รองผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้ามประชุมถ่ายทอดนโยบาย
 
วันที่ 9พ.ย.58เวลา14.00น. ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9รรท.ผกก.ฯ
พ.ต.อ. โกมินทร์ อ่อนเพชร พงส.ผทค. ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ.พ.ต.ท. สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ร่วม
ประชุมถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชา ระดับ สตช. ระดับ บชน.และระดับบก.น.9
ประชุม กต.ตร.ฯประจำเดือน พ.ย.2558
วันที่ 3 พ.ย.เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม
 
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ แจกสติกเกอร์ เตือนภัย
วันที่ 1 พ.ย.เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถฮอลล์แลน์
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมกำลังตำรวจ ออกแจกจ่ายสติเกอร์เตือนภัย
แก่ประชาชน เช่นสติกเกอร์เตือนภัยป้องกันการทุบกระจก
สติกเกอร์เตือนภัยรถหาย สติกเกอร์เตือนภัยป้องกันการถูกลักรถสติกเกอร์
เตือนภัยป้องกันการถูกวิ่งราวทรัพย์ ตามนโยบาย ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 
รอง ผบก.น.9 และรอง ผกก.จร มอบกรมธรรม์ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา13.00น.ที่ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
ประชุมตำรวจ งานจราจร ประจำเดือน ตุลาคม 2558 มีการมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจ
จราจรดีเด่นและมอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ วงเงินคุ้มครองรวม 6,000,000 บาท
ให้กับ ข้าราชการตำรวจจราจร สน.ท่าข้าม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายของผู้บังคับบัญชา ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

วันที่ 14 ก.ย.เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.โกมินทร์ อ่อนเพชร์ พงส.ผทค.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คุณพิษณุ ศรีพล ผู้อำนวยการ ร.ร.สวนกุหลาบธนบุรี ร่วมประชุม
รอง ผกก.ป.ฯพร้อม คณะ ตชส.รับรางวัล ตชส.ดีเด่นประจำปี2558
 
12 ตุลาคม 2558 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็ม "ตชส.ดีเด่นประจำปี 2558"
ให้กับ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม
และคณะ ตชส.สน.ท่าข้าม ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น
จำนวน 11 ราย ทั่วประเทศ
ผบก.น.9 ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม
5 ต.ค 58 เวลา 14.00 น.ที่ลาดจอดรถ โรงเบียร์ฮอลล์แลนด์ พระราม 2 ถนนพระราม 2
พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 และ พ.ต.อ.สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร รอง ผบก.น.9
ทำพิธีปล่อยแถวระดมปล่อยแถวตำรวจ ทหารสังกัด ร.29 พัน 3 และอส.ร่วมระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมและยาเสพติดตามสถานที่ล่อแหลม มีพ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม และ กต.ตร.ทุก สน. ในเขต บก.น.9 ร่วมการปล่อยแถวดังกล่าว
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการของงาน จราจร .ฯ
วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา10.00.-16.00.น.ที่ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.เชิดชาย
สัตตบุศย์ ผกก.ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการงานจราจรแก่ข้าราชการ
ตำรวจ มี พ.ต.ท.ชัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จรฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร. ร่วมการอบรมโดยมีวิทยากรคือ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
มิตรปราสาท รอง ผกก.ป สภ.วิหารแดง จ สระบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย  ดูภาพเพิ่มเติม
ประชุม งานป้องกันปราบปราม ประจำเดือน ก.ย.58
วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา14..00น.ที่ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
ประชุมตำรวจ งานป้องกันปราบปราม ประจำเดือน กันยายน 2558
เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ การมีวินัย และการให้บริการประชาชน ตามแนว
นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2558
วันที่ 9ก.ย.58 เวลา15.00น. พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์
รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร
รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สารวัตรธุรการ สน.ท่าข้ามพร้อมกำลังตำรวจ
ทดสอบสมรรถภาพ ประจำปี ที่บริเวณ ลาน หน้า.สน.ท่าข้าม                               
วันที่ 8 ก.ย.เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คุณพิษณุ ศรีพล ผู้อำนวยการ ร.ร.สวนกุหลาบธนบุรี ร่วมประชุม
รอง ผบช.น.เปิดโครงการขัดเงา ของ บก.น.9
 
วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา08.00น.ณ.ณ.โรงเบียร์ฮอลแลนด์ พระราม 2
พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต รองผบช.น. เป็นประธานเปิดงานและปล่อยแถวตำรวจ บก.น.9
ตามโครงการขัดเงา ของ บก.น.9 มี ผู้บังคับบัญชาประธาน กต.ตร.คณะกต.ตร.
ที่ปรึกษา สน.ใน บก.น. 9 ให้การต้อนรับ
 
 
สน.ท่าข้ามทำพิธี มอบใบประกาศ อาสาตำรวจบ้าน
วันที่ 29 ส.ค.58เวลา19.00น. ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ. พีรวัส. อินทร์กง รอ งผบก.น 9
พ.ต.อ. เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธนะเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ กต.ตร.กทม.
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯคณะกต.ตร.ฯ ที่ปรึกษา สน.ท่าข้าม
มอบใบประกาศเกียรติคุณและเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัครตำรวจบ้าน 10 กลุ่ม
จำนวน 110 นายและรับประทานอาหาร ร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ผกก.สน.ท่าข้าม ประธาน กต.ตร.ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 
12ส.ค.58 เวลา19.00 น.ณที่ทำการสน.ท่าข้าม แขวงแสมดำ กรุงเทพ ฯ
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มแด่พระบรมรูป
พระราชินีเพื่อแสดงความจงรักภัครดีเนื่องในวัน 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ
 
ผกก.ฯ ประธาน กต.ตร.ฯ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
 
1 ก.ค.58 เวลา 17.00 น.ณ.สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาบางขุนเทียน พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์
ผกก.ฯคุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯ พร้อมคณะกต.ตร.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ  ร่วมลงสนาม
แข่งขันฟุตบอล กระชับมิตรสน.ท่าข้ามพบ เขตบางขุนเทียน ตัอนรับผอ.เขตบางขุนเทียน
คนใหม่ ที่มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต บางขุนเทียน
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของ สน.ท่าข้าม
 
26 มิ.ย.58 เวลา 07.300 น. สน.ท่าข้ามจัดให้มีการร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจาก
หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้นำชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียนนักศึกษา จากลาน โรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง ลานโรงเบียร ฮอลแลนด์ 
นายกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯกล่าวเปิดงาน  พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์
ผกก.ฯกล่าวรายงาน พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต รอง ผบช.น.พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล 
ผบก.น. ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและมีการแสดงบนเวที จาก รร.ต่างๆ      ดูภาพเพิ่มเติม
โครงการโรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม
10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ คุณกฤษฎา   ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.สน.ท่าข้าม
เป็นประธานเปิดโครงการโรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม 
มีนักเรียนชั้นม.1รร.วัดกำแพง 40 คน  รร ราชมนตรี40 คน รวม 80 คนเข้าร่วมโครงการ

พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล ผบก.น. 9 ประชุมบริหาร
9 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล ผบก.น.9 พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.สุพีรณัฐ
สัตตธนชัยภัทร รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา
รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบก.น.9 ประชุมบริหาร มี ผกก.ทุก.สน
ผกก.สสฯ ผกก.ฝอ.ฯ ผกก.ผมค. รองผกก.ฯสารวัตรทุก สน.ในเขตบก.น.9ร่วมประชุม ดูเพิ่ม
กต.ตร.และผู้บังคับบัญชา สน.ท่าข้ามเลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการที่โยกย้าย
9 มิถุนายน 2558 เวลา 18 .00 น.ที่ร้านอาหารครัวเจ้วัลย์ ถนนท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะกต.ตร.และที่ปรึกษา สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม คณะผู้บังคับบัญชา ของ สน.ท่าข้าม
ร่วมจัดงาน เลี้ยงแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งที่ สน.ท่าข้าม
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานอื่น
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน มิถุนายน 2558
9 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มิถุนายน 2558 และมอบรางวัลแก่ตำรวจและ
อาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมทางไกล VDO Conference
9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น ที่ห้อง ศปก.ชั้น 2 สน.ท่าข้าม   
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จร.ฯ ร่วมประชุมทางไกล VDO conference รับฟัง
การประชุม ระดับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยฝ่านช่องทาง ของ กองบังคับการตำรวจ
นครบาล 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสืบสวน สน.ท่าข้ามประชุม มอบแนวทางการปฏิบัติ
วันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 18.00น.ที่ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมพัฒน์  อุ่นคำสว.สส.ฯ พ.ต.ต.ยุทธภูมิ  ฝอยทอง สว.สส.ฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวน ของ สน.ท่าข้าม เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการ นครบาล 9-1
ให้ทุกนายทราบและถือปฏิบัติ และกำชับผลการปฏิบัติ
 
 
สน.ท่าข้ามประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558
วันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 15.00น.ที่ห้องประชุ ศปก.สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์
ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.โกมินทร์อ่อนเพชร์ พงส.ผทค.พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล
รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ จัดประชุมประจำเดือนและแนะนำข้อราชการนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา ให้ข้าราชการตำรวจที่ย้ายสน ท่าข้าม ปนะจำปี ๒๕๕๘
การประชุมเชิงปฏิบัติการของงาน จราจร .ฯ
วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา10.00.-16.00.น.ที่ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.เชิดชาย
สัตตบุศย์ ผกก.ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการงานจราจรแก่ข้าราชการ

ตำรวจ มี พ.ต.ท.ชัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จรฯ

พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร. ร่วมการอบรมโดยมีวิทยากรคือพ.ต.ท.เกียรติศักดิ์

มิตรปราสาท รอง ผกก.ป สภ.วิหารแดง จ สระบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย  ดูภาพเพิ่มเติม
ประชุม งานป้องกันปราบปราม ประจำเดือน ก.ย.58
 
วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา14..00น.ที่ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
ประชุมตำรวจ งานป้องกันปราบปราม ประจำเดือน กันยายน 2558
เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ การมีวินัย และการให้บริการประชาชน ตามแนว
นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2558

วันที่ 9ก.ย.58เวลา15.00น. พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์

รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร

รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สารวัตรธุรการ สน.ท่าข้ามพร้อมกำลังตำรวจ
ทดสอบสมรรถภาพ ประจำปี ที่บริเวณ ลาน หน้า.สน.ท่าข้าม                               
วันที่ 8 ก.ย.เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ

พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ

พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คุณพิษณุ ศรีพล ผู้อำนวยการ ร.ร.สวนกุหลาบธนบุรี ร่วมประชุม
รอง ผบช.น.เปิดโครงการขัดเงา ของ บก.น.9
 
วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา08.00น.ณ.ณ.โรงเบียร์ฮอลแลนด์ พระราม 2
พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต รองผบช.น. เป็นประธานเปิดงานและปล่อยแถวตำรวจ บก.น.9
ตามโครงการขัดเงา ของ บก.น.9 มี ผู้บังคับบัญชาประธาน กต.ตร.คณะกต.ตร.
ที่ปรึกษา สน.ใน บก.น. 9 ให้การต้อนรับ
 
 
สน.ท่าข้ามทำพิธี มอบใบประกาศ อาสาตำรวจบ้าน
วันที่ 29 ส.ค.58เวลา19.00น. ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ. พีรวัส. อินทร์กง รอ งผบก.น 9
พ.ต.อ. เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธนะเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ กต.ตร.กทม.
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯคณะกต.ตร.ฯ ที่ปรึกษา สน.ท่าข้าม
มอบใบประกาศเกียรติคุณและเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัครตำรวจบ้าน 10 กลุ่ม
   จำนวน 110 นายและรับประทานอาหาร ร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ผกก.สน.ท่าข้าม ประธาน กต.ตร.ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 
12ส.ค.58 เวลา19.00 น.ณที่ทำการสน.ท่าข้าม แขวงแสมดำ กรุงเทพ ฯ
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มแด่พระบรมรูป
พระราชินีเพื่อแสดงความจงรักภัครดีเนื่องในวัน 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ
 
ผกก.สน.ท่าข้าม ตัวแทน บก.น.9 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ณ เขตจอมทอง
 
12ส.ค.58 เวลา09.00 น.ณที่ทำการเขตจอมทอง เขวงจอมทอง กรุงเทพ ฯ
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ ในฐานะตัวแทน ของ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มสักการะแด่พระบรมรูป สนเด็จพระราชินีนาถ เพื่อแสดงความ
จงรักภัครดี เนืื่องในวัน 12 สิงหามหาราชินี
 
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน ส.ค. 2558
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือนสิงหาคม 2558 และมอบรางวัลแก่ตำรวจและ
อาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่นประจำเดือน กรกฏาคม 2558
ผกก.ฯ ประธาน กต.ตร.ฯ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
 
1 ก.ค.58 เวลา 17.00 น.ณ.สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาบางขุนเทียน พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์
ผกก.ฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะกต.ตร.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ  ร่วมลงสนาม
แข่งขันฟุตบอล กระชับมิตร สน.ท่าข้ามพบ เขตบางขุนเทียน ตัอนรับ ผอ.เขตบางขุนเทียน
คนใหม่ ที่มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต บางขุนเทียน
 
ฝึกประจำสัปดาห์และกิจกรรม 5 ส
 
1 ก.ค.58 เวลา 16.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ ประธานการฝึก
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
ฝึกข้าราชการตำรวจ 45 นาย ประจำสัปดาห์ และร่วมทำกิจกรรม 5 ส.
บริเวณ สถานีตำรวจ และอาคารบ้านพัก ของ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
 
 
ผกก.ฯ ออกเยียมชุมชนและแจกหนังสืบเยาวชนสัมพันธืแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม
 
1ก.ค.58เวลา13.30 น.ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม

พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯพ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนะเดช

ทีนาคะ สวป.ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม  พบปะ ผุ้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน
เยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่ 344  พร้อมทั้งมอบหนังสือเยาวชนสัมพันธ์ฯที่ผ่านการอบรม
ณ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของ สน.ท่าข้าม
 
26 มิ.ย.58 เวลา 07.300 น. สน.ท่าข้ามจัดให้มีการร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจาก
หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้นำชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียนนักศึกษา จากลาน โรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง ลานโรงเบียร ฮอลแลนด์ 
นายกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯกล่าวเปิดงาน  พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์
ผกก.ฯกล่าวรายงาน พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต รอง ผบช.น.พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล 
ผบก.น. ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและมีการแสดงบนเวที จาก รร.ต่างๆ      ดูภาพเพิ่มเติม
โครงการโรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม
10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ คุณกฤษฎา   ลิมปนะถาวร  ประธานกต.ตร.สน.ท่าข้าม
เป็นประธานเปิดโครงการโรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม 

มีนักเรียนชั้นม.1รร.วัดกำแพง 40 คน  รร ราชมนตรี40 คน รวม 80 คนเข้าร่วมโครงการ

พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล ผบก.น. 9 ประชุมบริหาร
9 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล ผบก.น.9 พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.สุพีรณัฐ
สัตตธนชัยภัทร รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา
รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบก.น.9 ประชุมบริหาร มี ผกก.ทุก.สน
ผกก.สสฯ ผกก.ฝอ.ฯ ผกก.ผมค. รองผกก.ฯสารวัตรทุก สน.ในเขตบก.น.9ร่วมประชุม ดูเพิ่ม
กต.ตร.และผู้บังคับบัญชา สน.ท่าข้ามเลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการที่โยกย้าย
9 มิถุนายน 2558 เวลา 18 .00 น.ที่ร้านอาหารครัวเจ้วัลย์ ถนนท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม คณะผู้บังคับบัญชา ของ สน.ท่าข้าม
ร่วมจัดงาน เลี้ยงแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งที่ สน.ท่าข้าม
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานอื่น
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน มิถุนายน 2558
9 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มิถุนายน 2558 และมอบรางวัลแก่ตำรวจและ
อาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมทางไกล VDO Conference
9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น ที่ห้อง ศปก.ชั้น 2 สน.ท่าข้าม   
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จร.ฯ ร่วมประชุมทางไกล VDO conference รับฟัง
การประชุม ระดับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยฝ่านช่องทาง ของ กองบังคับการตำรวจ
นครบาล 9
ฝ่ายสืบสวน สน.ท่าข้ามประชุม มอบแนวทางการปฏิบัติ
วันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 18.00น.ที่ห้องประชุ ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมพัฒน์  อุ่นคำสว.สส.ฯ พ.ต.ต.ยุทธภูมิ  ฝอยทอง สว.สส.ฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวน ของ สน.ท่าข้าม เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการ นครบาล 9-1
ให้ทุกนายทราบและถือปฏิบัติ และกำชับผลการปฏิบัติ
 
สน.ท่าข้ามประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558
วันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 15.00น.ที่ห้องประชุ ศปก.สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์
ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.โกมินทร์อ่อนเพชร์ พงส.ผทค.พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล
รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ จัดประชุมประจำเดือนและแนะนำข้อราชการนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา ให้ข้าราชการตำรวจที่ย้ายสน ท่าข้าม ปนะจำปี ๒๕๕๘
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น ที่ลานวัดกำแพง บางขุนเทียน กทม.   
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ อบรมปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ 60 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร
29 พัน 3.จำนวน4นาย  อาสาสมัครตำรวจบ้าน 30นาย รักษาความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 94 นาย
และร่วมเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ตามวัดต่างๆ ในเขตจำนวน 4 วัด 1 สำนักสงฆ์
 
ผกก.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมประชาชนและสน.ดีเค
วันที่ ๒๑ พ.ค.. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.ที่ หมู่บ้านดีเค แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.ภาคิน สิริบุณยาพร สวป.ฯ หัวหน้าตำรวจโคบัง
พร้อมข้าราชการตำรวจ คณะที่ปรึกษา สถานีตำรวจดีเค และตำรวจชุมชนโคบัง ดีเค
เยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็น ของประชาชน
เยาวชนสัมพันธ์ รุ่น 344 ค่ายร.ร.รสท.บางขุนเทียน
วันที่ ๓-๖ พ.ค. ๕๘ รร.รสท.บางขุนเทียน มีพ.ต.อ.พีรวัส. อินทร์กง รองผบก.น.9.
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม คณะผู้บังคับบัญชา ของ สน.ท่าข้าม
พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมย์ พล.ต.ต.ดิษทัศน์ ภูริปโชติ กรรมการเยาวชนสัมพันธ์ บช.น.ฯ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อม คณะกต.ตร.สน.ท่าข้าม
คณะครูอาจารย์รร.รสท.บางขุนเทียน คณะครูอาจารย์รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ร่วมกันจัดการฝึกอบรม เยาวชนสัมพันธ์ เพื่อฝึกเด็กและเยาวชน ในช่วงปิดเทอม ดูเพิ่ม
รอง ผกก.ป. ฯ ตรวจธนาคาร เน้นย้ำการเฝ้าระวังจุดบริการเงินด่วน
 
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ออกตรวจ ธนาคาร ร้านค้าทอง
และจุดบริการเงินด่วน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพิ่มความระมัดระวัง
เพิ่มความถี่ในการตรวจ และประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร
ร้านทองควรจะต้องมีอาวุธปืนประจำกาย ในการป้องกันทรัพย์สิน ของ ธนาคาร ร้านทอง
 
จตร.ตรวจราชการ สน.ท่าข้าม ประจำปี 2558
 
วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 08.00น..ที่สน.ท่าข้าม
พลตำรวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ จเรตำรวจ ( สบ.8) พร้อมคณะ ตรวจราชการ
ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน มี พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ของ สน.ท่าข้าม ให้การต้อนรับการตรวจ
ผกก.ฯ ประชุมวางแผนการจราจรช่วงสงกรานต์และปล่อยแถวจราจร
 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ศปก.ฯและหน้าที่ทำการ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
และพ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จร.ฯ ร่วมประชุมวางแผนและปล่อยแถว จราจร
ออกปฏิบัติหน้าที่รับมือการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ เพื่อ ลดอุบัติเหตุ
และ ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์ สินของผู้ใช้รถใช้ ถนน ช่วง ๗ วัน อันตราย
ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยม สน.ท่าข้ามและเปิดกิจกรรมโครงการฝากบ้านฯ
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่่ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่ง เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครง
การฝากบ้านไว้กับตำรวจ มี พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ กล่าวรายงานกิจกรรม
คุณกฤษฎา. ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะและผู้บังคับบัญชา
ระดับ บช.น. บก.น.๙ โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๕๘
สน.ท่าข้าม จัดทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ณ.ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.โกมินทร์อ่อนเพชร์ พงส.ผทค.
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
ร่วมทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจสน ท่าข้าม ปนะจำปี ๒๕๕๘
วันที่ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐ น.พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผบ.ตร.
ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย สน.ท่าข้าม ทำโครงการและ
กิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ เพื่อลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย .
และทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้ชื่อโครงการ "ฉันทนาอาสาป้องกันเหตุอาชญากรรม"
และโครงการ"สงกานต์กลับบ้านอย่างปลอดภัย" ที่ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล
รับเบอร์พาทส์ จำกัด ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม
วันที่ ๓ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
และมอบรางวัลแก่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่
ดีเด่นประจำเดือน เม.ย. 58
ผกก.ฯ เป็นประธาน เปิด-ปิดการแข่งขัน สน.ท่าข้าม คัพ ครั้งที่ 1
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐น.ที่ สนามฟุตบอลล์ รร.รสท.บางขุนเทียน
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลท่าข้ามคัพ ครั้งที่1
มีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ทหารร.29พัน3 ร่วมแข่งขัน8 ทีมชิงถ้วยพล.ต.อ.เรืองศักดิ์
จิตรเอก. รองผบ.ตรฯ. คุณกฤษฎา. ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตรฯร่วมพิธี
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว มีแข่งขันระหว่างวันที่๑๘ มี.ค.๒๕๕๘ถึง ๔เม.ย ๒๕๕๘
 
สน.ท่าข้ามจัดการอบรมการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด
วันที่ ๑๓ มีนาคม. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐น.ที่ ห้องประชุมใหญ่ .สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด การรักษาสถานที่เบื้องต้น
ในกรณีมีเหตุระเบิด การเก็บกู็วัตถุระเบิดเบื่องต้น จาก หน่วย EOD ชั้นนำของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และลดความเสี่ยง
ต่อการสูญเสีย ของกำลังพล
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุม ฝ่ายป้องกันปราบปราม
วันที่ ๙ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๗.๐๐น..ที่ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
ประชุมฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.ท่าข้าม กำชับผลการปฏิบัติและถ่ายทอดแนว
ทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา พร้อมแนะนำตัวข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และ
มอบประกาศ เกียรตและรางวัลิคุณกับข้าราชการที่มีผลการจับกุมดีเด่น เป็นการเพิ่ม
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของตำรวจ สน.ท่าข้ามเพื่อความสันติสุขแก่สังคม
ผกก.ฯ ฝ่ายสืบสวน เร่งรัดผลการจับกุม
 
วันที่ 6 ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๗.๐๐น.ที่ ห้องปฏิบัติการสืบสวน .สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯประชุมฝ่ายสืบสวน เพื่อเร่งรัดผลการจับกุม
คดีค้างเก่า และยุทธวิธีต่างๆ มีพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ สว.สส.1 พ.ต.ท.ยุทธภุมิ ฝอยทอง สว.สส.2 และเจ้าหน้าที่
ตำรวจชุดสืบสวน ทุกนายร่วมประชุมดังกล่าว
ผกก.ฯเป็นประธานการฝึกทดสอบ อาสาสมัครตำรวจบ้านพร้อมปล่อยแถวปฏิบัติฯ
 
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๘ เวลา ๒๒.๐๐น.ที่ ลานหน้าที่ทำการ .สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ เป็นประธารการฝึกทบทวน อาสาสมัครตำรวจบ้าน
ร่วมกับ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ โดยมี ด.ต. ธนนท์ น้อยกำเนิด
ทำหน้าที่ครูฝึก ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.อ.โกมินทร์อ่อนเพชร์ พงส.ผทค.
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป
รประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ เน้นย้ำนโยบายของ ตร.
ผกก.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมชุมชนพิศาล 10
วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ หมู่บ้านพิศาลโครงการ ๑๐
มี พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ ตรวจเยี่ยม
ชุมชนพิศาล ๑๐ มี คุณก้อง เพชรนาม ประธานชุมชนพิศาลฯคุณเดช แสงศรีจันทร
อดีตประธานชุมชนพิศาลโครงการ ๑๐ คุณฉลอง เมืองทอง กรรมการฯให้การต้อนรับ
ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ผกก.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมชุมชน
 
วันที่ ๒๒ ม.ค.๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ ชุมชนหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ
มี พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท .รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้าม
ร่วมทหาร ร.29พัน3 ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนและรับฟังความคิดเห็นพร้อมนำกล่อง
มีชีวิตพิชิตอาชญากรรมให้ประชาชนในชุมชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
บก.น.9 จัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติ การควบคุมผู้ต้องหาในสถานีตำรวจ
วันที่ ๑๒ มีค. ๕๗ เวลา๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐น.ที่ห้องประชุม.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธานการอบรมระเบียบแนวทาง
การปฏิบัติการควบคุมผู้ต้องหาในสถานีตำรวจ ซึ่งมีพ.ต.ท.บรรจง พิลาเคน สว.
งานเทคโนฯ บกน.๙ พ.ต.ท.เกรียงไกร ชิดเชื้อ สว.กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.ต.ทศพร
ปราชญ์เลิศ สว.งานกำลังพล/วินัยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำ
หน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาในสถานีตำรวจจำนวน 50นายของทุกสถานีในเขต บก.น.๘
 

 

 

 

 

 

รอง ผบก.น.๙ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมประจำเดือน ม.ค. ๕๘
วันที่ ๒๐ ม.ค.๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รอง ผบก.น.๙ เดินทางมาร่วมประชุม ประจำเดือน
มี พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ พ.ต.อ.โกมินทร์อ่อนเพชร์ พงส.ผทค.
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ พร้อม
ชี้แจงนโยบาย ของ ตร. แนะนำตัวผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งมา สน.ท่าข้าม
ผกก.ฯประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
วันที่ ๑๖ มกราคม ๑๔๔๕ ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.โกมินทร์อ่อนเพชร์ พงส.ผทค. พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สุระชัย ปัดครบุรี สว.จร.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.ธนะเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ร่วม ประชุมแนะนำตัว และ ประชุม วิเคราะห์ สรุปสถานการณ์ ประจำวัน
ผกก.สน.ท่าข้าม นำกำลังตำรวจทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙ .๓๐น.-๑๒.๐๐ น. น ที่บริเวณสวน Central Park
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป ฯพร้อม ข้าราชการ
ตำรวจสน.ท่าข้าม สน.ท่าข้าม ทุกนาย ทดสอบสมรรถภาพ ตามโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพประจำปี ๒๕๕๖
ผกก.สน.ท่าข้าม คณะกก.พิศาลนิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐ ร่วมประชุมกิจกรรมชุมชนสีขาว
 
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘ .๓๐ น ที่หมู่บ้านพิศาล พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พร้อมคณะกรรมการชุมชนพิศาล นิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณาณุการ สวป.ฯ
พร้อมคณะตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ท่าข้าม ประชาชน ร.ท.ชูศักดิ์ แย้มยล รอง ผบ.ร้อย
ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี ผบ.ร้อย พัน ร. มทบ.๑๑ ร่วมประชุมแนวทาง
การดำเนินการโครงการชุมชนสีขาว ของหมู่บ้านพิศาล นิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐
ผกก.สน.ท่าข้ามนำกำลัง ทหาร ตำรวจ ประธานชุมชน ประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนา
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔ .๓๐ น ที่หมู่บ้านพิศาล พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พร้อมคณะกรรมการชุมชนพิศาล นิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐ เจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ ๑๑ นำโดย
ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี ผบ.ร้อย ๑พัน ร. มทบ.๑๑ ร.ท.ชูศักดิ์ แย้มยล รองผบ.ร้อย ๑
พัน ร. มทบ. ๑๑ จ.ส.อ.กฤศรัฐ สุวัฒนบดินทร์ นำกำลังทหาร จำนวน ๔๐ นาย
ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจชุมชน สน.ท่าข้าม ชุด ตชส.สน.ท่าข้าม นำโดย
พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณาณุการ สวป.ฯ ตำรวจจราจร และตำรวจสืบสวน สน.ท่าข้าม
ร่วมกันประชุมและพัฒนาสนามข้างที่ทำการตำรวจชุมชนนิติ ๑๐   เพิ่มเติม
รองผบ.ตร. ปิดการอบรมสัมมนา งานสายตรวจในการทำชุมชนเข้มแข็ง
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.ที่ห้องประชุมชั้น ๗ สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ๘๓๓ ถนนพระราม๑ เขตปทุมวัน กทม. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับการ
ทุกสถานีตำรวจ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคคกร
สายงานป้องกันปราบปราม ในการทำโครงการชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาตั้งแต่ระดับรองผกก.ทุกสน. ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ถึง ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการตรวจสอบภายใน ๒เดือนข้างหน้า ทุกสถานีตำรวจ
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
นายอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รองผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.1  พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณาณุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ร่วมประชุม กก.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖    
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมกิจกรรมแข่งขันการดับเพลิงของCentral ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
๘ มี.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐. -๑๒.๓๐ น. ที่ลาน Central Park พระราม ๒
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต ์สว.สส.ฯ พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป ฯ
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการดับเพลิง ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของศูนย์การค้า
Central ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผกก.สน.ท่าข้าม ปล่อยแถว ตรวจจำนวนตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง
๓ มีนาคม ๒๕๕๖๕๖ เวลา ๐๔.๐๐ น. ที่ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯพ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า
อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ธีนาคะ สวป.ฯ ร่วมตรวจจำนวน ปล่อยแถว
ข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ตำรวจบกน.๙ ตำรวจภูธรภาค๗ ประจำจุดเลือกตั้ง
ผบก.น.๙ รับมอบกำลังพลจาก ภ.๗ เพื่อรักษาความสงบในการเลือกตั้ง
๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พระราม2
พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบก.น.๙
ระดับผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ รับมอบกำลังพลจากภูธรภาค ๗
จำนวน ๗๕ นาย สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มี.ค. ๕๖
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๔.๐๐ น. ที่ ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม นายผดุง บุญเพ็ชร ผู้จัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
เข้าประชุม กำหนดของเขตการทำงานของคณะทำงานประชาสัมพันธ์
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ พร้อมแนะนำตัว
ผกก.สน.ท่าข้าม นำกำลังตำรวจเดินรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.
๒๓ก.พ.๒๕๕๖เวลา ๐๖ .๐๐.น. ที่หมู่บ้านสินทวีวิลล่าแขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป ฯ คณะกต.ตร.
สน.ท่าข้ามร่วมกับข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิใช้เสียงออกมาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชาชนต่างให้ความสนใจ
รอง ผบก.น.๙ ประชุม คณะทำงาน ตชส.ทุกสน.ของบก.น.๙
 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุม บก.น.๙
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น.๙ เรียกประชุมชุดตำรวจชุมชนสำพันธ์
ของทุกสถานีตำรวจ ชี้แจ้งนโยบายและเตรียมการโครงการชุมชนสีขาวและโครงการ
ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน รองรับ เทศกาล สงกรานต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนเมื่อต้องออกจากบ้านไปในต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล สงกรานต์
ผบก.น๙ เตรียมการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐. -๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ เรียกคณะทำงานชุดตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ทุกสน. พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร สว.นโยบายและแผน
ร.ต.อ.ทศพร   ปราชญ์เลิศ สว. ฝ่ายอำนวยการ บกน.๙ ร่วมประชุม โดยมีการกำชับ
เร่งรัดการจัดทำโครงการบ้านสีขาวและโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
ผบก.น.๙ ประชุม ชี้แจงกฎหมายเลือกตั้ง
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐. น. ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
สน.ท่าข้าม พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ ประชุม ข้าราชการตำรวจทุกนายของ
สน.ท่าข้าม ให้ปฏิบัติตนตามกฏหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียม
ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งและเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจ
วางตัวเป็นกลางในฐานะข้าราชการตำรวจ
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๖
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐. น.
ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน
กต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ผู้นำชุมชน
ร่วมประชุม กต.ตร. สน.ท่าข้าม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
พร้อมเปิดตู้รับคำร้องทุกข์ ร่วมกันปรึกษาวิเคระห์ปัญหา
 
รอง ผบก.อก.จต.พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการที่ สน.ท่าข้าม
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐. น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.พิศาล ภูมรินทร์ รอง ผบก.อก.จต.พร้อมคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงาน
จเรตำรวจ ร่วมตรวจการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มี พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการดังกล่าว
 
 
.
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ ร่วมกิจกรรมฟุตบอลล์ บชน.คัพ 56
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๖.๐๐ น. ที่ ลานกีฬากองกับกับการเด็กและเยาวชน
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์
รอง ผบก.น.๙ นำกำลังนักฟุตบอลล์ของ บก.น.๙ พร้อมกองเชียร จากชุด ตชส.สน.ต่างๆ
ในเขตบก.น.๙ และแม่บ้านตำรวจ ลงแข่งขันฟุตบอลล์สนามเล็ก เข้าดวนแข้งระหว่าง
นักฟุตบอลล์ บก.น.๙ กับ บก.น.๘ ชิงถ้วยรางวัลของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล การแข่งขันดังกล่าว จัดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่
๑ -๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการตำรวจใน บชน.
.
ผกก.สน.ท่าข้ามประชุม ข้าราขการ ตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
๓๐ มกราคม ๕๖ เวลา ๑๕ .๐๐. น. ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ พ.ต.ท.สุรเวช
การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท.สุทธิพงษ์
พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖  
  เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเตรียมความพร้อมในในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดูภาพเพิ่มเติม
ผกก.สน.ท่าข้ามครอบครัว พ่อค้าประชาชนจุดเทียนชัยในวันแม่แห่งชาติ
๑๒ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่หน้าที่ทำการ สน.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กทม.พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก ป.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.ชาติชาย กันทา ผนพ.หน.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.ฯ
พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.พ.ต.ท.ธนเดช
ทีนาคะสวป.ฯ พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พร้อมครอบครัวข้าราชการตำรวจ
อาสาสมัครตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันร้อง
เพลงสดุดีมหาราชีนีอย่างพร้อมเพรียง
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมข้าราชการพ่อค้าประชาชนตักบาตร ในวันแม่แห่งชาติ
๑๒ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่สวนCentral Park หลังศูนย์การค้าCentralพระราม2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม
นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผอ.เขตบางขุนเทียน พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก ป.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.ฯ พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์
พุทธิพงษ์ สว.จร. พ.ต.ท.ดร.ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจเพื่อโรงเรียนยากไร้ในชนบท
๕ ก.ค.๕๖ ที่รร.ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
จ.ราชบุรี พ.ต.อ.สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร รอง ผบก.น. ๙ พ.ต.อ.นครินทร์ 
สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.ฯ พ.ต.ท.ดร.ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.สน.ฯ
พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าข้าม คณะแม่บ้านตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
สน.ท่าข้าม ร่วมกันส่งมอบสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา ทำการปรับสภาพพื้นที่ในห้องประชุมโรงเรียน มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร
กลางวัน ร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใน โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจเพื่อโรงเรียนยากไร้ในชนบท
ตามโครงการของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
บชน.ตรวจราชการสน.ท่าข้าม ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน56
๒๘ มิ.ย.๒๕๕๖ เวลา๑๒.๓๐-๑๗.๐๐น. พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบก.อก.บชน.
ประธานการตรวจฯ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตรวจราชการที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม ให้การต้อนรับ
พร้อมด้วย คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์
ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ชาติชาย
กันทา ผนพ.หน.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯพ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.ฯพ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ
   พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.สน.ท่าข้าม ร่วมกิจการตรวจตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ๒๕๕๖
กิจกรรม์ต้านยาเสพติด-ต้านการค้ามนุษย์ และร่วมแสดงเจตนารมน์ต่อต้านยาเสพติด
๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ เวลา๐๖.๓๐-๑๒.๐๐น. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙
พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน
กต.ตร.สน.ท่าข้าม นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผอ.เขตบางขุนเทียน พ.ต.ท.พาติกรณ์
ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุรเวช
การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ชาติชาย กันทา ผนพ.หน.สอบสวน สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ ผนพ.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ท่าข้าม พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะสวป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ยุติธรรม มหานิล สวป.สน.เทียนทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เทียนทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.แสมดำ
ว่าที่ร.ต.จีรวุฒิ โรยสุวรรณ หน.ฝ่ายเทศกิจ นางพิมพ์พร ศิริศักดิ์ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน ร.ท.ชูศักดิ์
แย้มยล รอง ผบ.ร้อย มทบ ๑๑ ร.ท.พิชิต แก้วสอนด รอง ผบ.ร้อย มทบ ๑๑  พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ ๑๑  ผู้บริหารศูนย์การ
ค้าเซ็นทรัล พระราม ๒พร้อมพนักงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน ต่างๆ ผู้บริหารสถานประกอบการและพนักงาน
  อาสาสมัครตำรวจชุมชนสน.ท่าข้าม ผู้นำชุมชน ทั้ง ๒๒ชุมชนร่วมกันประมาณ ๑,๕๐๐ คน ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จากลานจอดรถโรงเหล้าแสงจันทร์ผ่านตามถนนพระราม ๒ถึงลายจอดรถ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
      พระราม ๒   และร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติดตามโครง  การชุมชนสีขาว และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
ผกก.สน.ท่าข้ามและคณะกรรมการโครงการพื้นที่ปลอดภัยประชุมโครงการ Safety Zone
๑๒ มิ.ย.๕๖วลา ๑๔.๐๐ น.ที่ห้องประชุมฝ่ายอาคาร ลานจอดรถ ชั้น ๑ ครึ่ง
ศูนย์การค้า Central พระราม ๒ พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม
คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม. พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.สน.ท่าข้าม

ผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าเช็นทรัล ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน

ผู้แทนจากร.ร.จารุวัฒนานุกูล ผู้แทนจาก โรงพยาบาลนครธน
ผู้แทนจากบริษัทมนัสแมนชั่น ผู้แทนจากโรงเบียร์ฮอลแลนด์ เข้าร่วมประชุมโครงการพื้นที่ปลอดภัย( Safety Zone )
ผบก.น.๙ เปิดการอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่น ๓๒๓ ที่ ค่ายรร.บ้านขุนประเทศ
๑๒ มิ.ย.๕๖วลา ๐๘.๐๐ น.ที่ห้องประชุม บกน.๙ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ
พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รองผบก.น.๙ ร่วมเปิดการอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่
๓๒๓ ณ.ค่ายโรงเรียนบ้านขุนประเทศ พ.ต.อ.จิรเดชน์ เหมจินดา ผกก.
สน.หนองค้างพล พ.ต.อ นครินทร์. สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย
รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม. พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.สน.ท่าข้าม 

พ.ต.ท.ธนเดช. ทีนาคะสวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ณรงค์  อภิรักษ์อโนมัย สว.ธร.สน.หนองค้างพลู  พ.ต.ท.ศักดา ตลับทอง

   สวป.สน.หนองค้างพลู พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ทุกสน. ในเขต บก.น.๙ ร่วมพิธีเปิด
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙
๖ มิ.ย.๕๖วลา ๑๔.๐๐ -๑๗.๓๐น.ที่ห้องประชุม บกน.๙ พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์
พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รองผบก.ฯ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม นายผดุง บุญเพ็ชร ผู้จัดการสำนักงาน มจธ.
พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙ และWeb Master ทุกสถานีตำรวจของ
บก.น.๙ เข้าประชุมการทำงานประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์
ทางWeb Site พร้อมให้การสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าว
ผบก.น.๙ เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นเดือดร้อน ที่หมู่บ้านดีเค
๕ มิ.ย. ๕๖ เวลา๑๘.๓๐ น.ที่หมู่บ้านดีเค ซอย ๗ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙
พ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร. พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯชุด ตชส.
สายตรวจ จราจร คณะกรรมการหมู่บ้านดีเคซอย๕ คณะกรรมการหมู่บ้านดีเค
ซอย ๗ให้การต้อนรับ การเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นความ
เดือด ร้อนของประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป
ผบก.น.๙ เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นเดือดร้อน ที่หมู่บ้านพิศาล
๔ มิ.ย.๕๖ เวลา๑๘.๓๐น.ที่ นิติ ๑๐ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ พร้อมด้วย
พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกกฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯมีคณะกรรม
การหมู่บ้านพิศาลนิติ ๑๐ นำโดย คุณเดช แสงศรีจันทร์ ประธานหมู่บ้านพิศาล นิติ๑๐
กรรมการให้การต้อนรับ การเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นความเดือด
ร้อนของประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป
ผกก.สน.ท่าข้ามเยี่ยมชุมชนจุลพงษ์-ท่าข้าม
 
๓๐ พ.ค.๕๖เวลา ๑๖.๓๐ น.ที่ชุมชนจุลพงษ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ อาสาสมัครตำรวจชุมชนจุดพิศาล เข้าเยี่ยมประชาชน
ในชุมชนหมู่บ้านพิศาล-ท่าข้าม เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน
ผกก.สน.ท่าข้ามนำข้าราชการตำรวจฟังเทศน์และมอบประกาศ ตำรวจดีเด่น
 
๓๐ พ.ค.๕๖เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่อาคารลงกช วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม ได้นิมนต์ พระสงฆ์เทศนาธรรม
หัวข้อ ธรรมะในการปฏิบัติหน้า การครองตนและหลักธรรม ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ให้ปฏิบัตน เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี มีศีลธรรม ตามโครงการอบรมจริยธรรมแก่
ข้าราชการตำรวจพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน
รอง ผบก.น.๙ พร้อมคณะตรวจราชการ บก.น.๙ ตรวจราชการ สน.ท่าข้าม
๒๙พ.ค.๕๖เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ที่สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.นำชัย โชติประยูร รอง ผบก.น.๙
พร้อมคณะตรวจราชการ บก.น.๙ ตรวจราชการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจ
เพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖ พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิทผกก.สน.ท่าข้าม
ให้การต้อนรับการตรวจราชการ ซึ่งสน.ท่าข้ามมีความพร้อมในการพัฒนาสถานีตำรวจ
เพื่อประชาชนซึ่งยึดหลักเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผกก.สน.ท่าข้าม ผู้บังคับการกองพัน มทบ๑๑ สนง.เขตบางขุนเทียนร่วมพัฒนาพื้นที่
๒๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.ที่ซอยสะแกงาม ๒๑ พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท
ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ พ.อ.ชนมากรณ์
ภิบาลชนม์ ผู้บังคับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พร้อมกำลังพล จาก
มทบ ๑๑ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน สนง.เขตบางขุนเทียน ร่วมพัฒนา
ชุมชนพิมาล ฉีดยาไล่ยุง และแจกยาฆ่าลุกน้ำ ตัดหญ้า นำช่างมาตัดผม พร้อมแนะ
นำสุขลักษณะชุมชนที่ดีแก่คนในชุมชนซึ่ง เป็นชุมชนแออัด ย้ายมาจากชุมชนพระราม๓
หมู่บ้านดีเค-สน.ท่าข้ามร่วมทำบุญฟังเทศนาพร้อมร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๒๕ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่ หมู่บ้านดีเค ซอย 7 พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท
ผกก.สน.ท่าข้าม คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านดีเค ซอย๕ ซอย๗พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ทหารจาก มทบ.11 นำโดย ร.ท.ชูศักดิ์ แย้มยล รอง ผบ.ร้อย ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี
รอง ผบ.ร้อย พัน ร.๑มทบ.๑๑ คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามอส.ตำรวจชุมชน
สน.ท่าข้าม ประชาชนผู้อาศัยในซอย๕ และซอย๗ หมู่บ้านดีเค ร่วมกันทำบุญฟังเทศน์
เดินรณรงค์ ถือป้าย ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมชนสีขาว
หมู่บ้านพิศาล-สน.ท่าข้ามร่วมทำบุญฟังเทศนาพร้อมร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๕ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่ นิติ ๑๐ พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท
ผกก.สน.ท่าข้าม คณะกรรมการหมู่บ้านพิศาล นิติ๑๐โดย คุณเดช แสงศรีจันทร์
ประธานหมู่บ้านพิศาล นิติบุคคล ๑๐พร้อมคณะกรรมการฯประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน
ข้าราชการทหารจาก มทบ ๑๑ ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี รอง ผบ.ร้อย พัน ร.๑ มทบ.๑๑
เจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.ท่าข้าม ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ฟังเทศนาในหัวข้อ พิษภัยของ
ยาเสพติด และร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดให้หมดสิ้นจากหมู่บ้านพิศาล
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๔.๐๐ น. ที่ ห้องปฏิบัติการสายตรวจ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙. พร้อมคณะทำงาน บก.น.๙
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า เพื่อหามาตราการป้องกัน
การลักทรัพยสายไฟฟ้าสาธารณะ และทรัพย์สินสาธารณะ พร้อมป้องกัน
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ลักทรัพย์ (สายไฟฟ้าแรงสูง ) และจะต้องตกเป็นผู้
ต้องหารับของโจร ซึ่งอาจทำให้เสียอิสรภาพเสียเวลา เสียเงินเสียทองประกันตัว
กิจกรรมโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน เตรียมรับสงกรานต์ ๕๖
๘ เมษายน. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.ที่ลานกีฬาหมู่บ้านพิศาล นิติ ๕
พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ .พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙
นายอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม คณะกรรมการหมู่บ้านพิศาล นิติ ๑๐
ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการฝากบ้านไวกับเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ เทศกาลสงกรานต์
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนสีขาว ที่ สน.ท่าข้ามได้จัดทำขึ้น
ผกก.สน.ท่าข้าม นำกำลังตำรวจทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙ .๓๐น.-๑๒.๐๐ น. น ที่บริเวณสวน Central Park
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป ฯพร้อม ข้าราชการ
ตำรวจสน.ท่าข้าม สน.ท่าข้าม ทุกนาย ทดสอบสมรรถภาพ ตามโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพประจำปี ๒๕๕๖
ผกก.สน.ท่าข้าม คณะกก.พิศาลนิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐ ร่วมประชุมกิจกรรมชุมชนสีขาว
 
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘ .๓๐ น ที่หมู่บ้านพิศาล พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พร้อมคณะกรรมการชุมชนพิศาล นิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณาณุการ สวป.ฯ
พร้อมคณะตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ท่าข้าม ประชาชน ร.ท.ชูศักดิ์ แย้มยล รอง ผบ.ร้อย
ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี ผบ.ร้อย พัน ร. มทบ.๑๑ ร่วมประชุมแนวทาง
การดำเนินการโครงการชุมชนสีขาว ของหมู่บ้านพิศาล นิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐
ผกก.สน.ท่าข้ามนำกำลัง ทหาร ตำรวจ ประธานชุมชน ประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนา
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔ .๓๐ น ที่หมู่บ้านพิศาล พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พร้อมคณะกรรมการชุมชนพิศาล นิติ ๕ ๖ ๙ ๑๐ เจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ ๑๑ นำโดย
ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี ผบ.ร้อย ๑พัน ร. มทบ.๑๑ ร.ท.ชูศักดิ์ แย้มยล รองผบ.ร้อย ๑
พัน ร. มทบ. ๑๑ จ.ส.อ.กฤศรัฐ สุวัฒนบดินทร์ นำกำลังทหาร จำนวน ๔๐ นาย
ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจชุมชน สน.ท่าข้าม ชุด ตชส.สน.ท่าข้าม นำโดย
พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณาณุการ สวป.ฯ ตำรวจจราจร และตำรวจสืบสวน สน.ท่าข้าม
ร่วมกันประชุมและพัฒนาสนามข้างที่ทำการตำรวจชุมชนนิติ ๑๐   เพิ่มเติม
รองผบ.ตร. ปิดการอบรมสัมมนา งานสายตรวจในการทำชุมชนเข้มแข็ง
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.ที่ห้องประชุมชั้น ๗ สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ๘๓๓ ถนนพระราม๑ เขตปทุมวัน กทม. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับการ
ทุกสถานีตำรวจ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคคกร
สายงานป้องกันปราบปราม ในการทำโครงการชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาตั้งแต่ระดับรองผกก.ทุกสน. ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ถึง ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการตรวจสอบภายใน ๒เดือนข้างหน้า ทุกสถานีตำรวจ
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
นายอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รองผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์ สว.สส.1  พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณาณุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ร่วมประชุม กก.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖    
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมกิจกรรมแข่งขันการดับเพลิงของCentral ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
๘ มี.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐. -๑๒.๓๐ น. ที่ลาน Central Park พระราม ๒
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต ์สว.สส.ฯ พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป ฯ
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการดับเพลิง ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของศูนย์การค้า
Central ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผกก.สน.ท่าข้าม ปล่อยแถว ตรวจจำนวนตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง
๓ มีนาคม ๒๕๕๖๕๖ เวลา ๐๔.๐๐ น. ที่ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯพ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า
อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ธีนาคะ สวป.ฯ ร่วมตรวจจำนวน ปล่อยแถว
ข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ตำรวจบกน.๙ ตำรวจภูธรภาค๗ ประจำจุดเลือกตั้ง
ผบก.น.๙ รับมอบกำลังพลจาก ภ.๗ เพื่อรักษาความสงบในการเลือกตั้ง
 
๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พระราม2
พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบก.น.๙
ระดับผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ รับมอบกำลังพลจากภูธรภาค ๗
จำนวน ๗๕ นาย สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มี.ค. ๕๖
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๔.๐๐ น. ที่ ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม นายผดุง บุญเพ็ชร ผู้จัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
เข้าประชุม กำหนดของเขตการทำงานของคณะทำงานประชาสัมพันธ์
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ พร้อมแนะนำตัว
ผกก.สน.ท่าข้าม นำกำลังตำรวจเดินรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.
๒๓ก.พ.๒๕๕๖เวลา ๐๖ .๐๐.น. ที่หมู่บ้านสินทวีวิลล่าแขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป ฯ คณะกต.ตร.
สน.ท่าข้ามร่วมกับข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิใช้เสียงออกมาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชาชนต่างให้ความสนใจ
รอง ผบก.น.๙ ประชุม คณะทำงาน ตชส.ทุกสน.ของบก.น.๙
 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุม บก.น.๙
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น.๙ เรียกประชุมชุดตำรวจชุมชนสำพันธ์
ของทุกสถานีตำรวจ ชี้แจ้งนโยบายและเตรียมการโครงการชุมชนสีขาวและโครงการ
ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน รองรับ เทศกาล สงกรานต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนเมื่อต้องออกจากบ้านไปในต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล สงกรานต์
ผบก.น๙ เตรียมการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐. -๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ เรียกคณะทำงานชุดตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ทุกสน. พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร สว.นโยบายและแผน
ร.ต.อ.ทศพร   ปราชญ์เลิศ สว. ฝ่ายอำนวยการ บกน.๙ ร่วมประชุม โดยมีการกำชับ
เร่งรัดการจัดทำโครงการบ้านสีขาวและโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
ผบก.น.๙ ประชุม ชี้แจงกฎหมายเลือกตั้ง
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐. น. ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
สน.ท่าข้าม พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ ประชุม ข้าราชการตำรวจทุกนายของ
สน.ท่าข้าม ให้ปฏิบัติตนตามกฏหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียม
ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งและเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจ
วางตัวเป็นกลางในฐานะข้าราชการตำรวจ
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๖
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐. น.
ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน
กต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ผู้นำชุมชน
ร่วมประชุม กต.ตร. สน.ท่าข้าม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
พร้อมเปิดตู้รับคำร้องทุกข์ ร่วมกันปรึกษาวิเคระห์ปัญหา
 
รอง ผบก.อก.จต.พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการที่ สน.ท่าข้าม
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐. น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.พิศาล ภูมรินทร์ รอง ผบก.อก.จต.พร้อมคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงาน
จเรตำรวจ ร่วมตรวจการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มี พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการดังกล่าว
 
 
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ ร่วมกิจกรรมฟุตบอลล์ บชน.คัพ 56
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๖.๐๐ น. ที่ ลานกีฬากองกับกับการเด็กและเยาวชน
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์
รอง ผบก.น.๙ นำกำลังนักฟุตบอลล์ของ บก.น.๙ พร้อมกองเชียร จากชุด ตชส.สน.ต่างๆ
ในเขตบก.น.๙ และแม่บ้านตำรวจ ลงแข่งขันฟุตบอลล์สนามเล็ก เข้าดวนแข้งระหว่าง
นักฟุตบอลล์ บก.น.๙ กับ บก.น.๘ ชิงถ้วยรางวัลของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล การแข่งขันดังกล่าว จัดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่
๑ -๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการตำรวจใน บชน.
ผกก.สน.ท่าข้ามประชุม ข้าราขการ ตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
๓๐ มกราคม ๕๖ เวลา ๑๕ .๐๐. น. ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ พ.ต.ท.สุรเวช
การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท.สุทธิพงษ์
พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖  
  เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเตรียมความพร้อมในในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดูภาพเพิ่มเติม
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น๙ประชุมคณะทำงาน ตชส.บกน.๙
๑๗ ม.ค. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐. -๑๒.๓๐ น. ที่ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น.๙ เรียกคณะทำงานชุดตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ทุกสน. พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร สว.นโยบายและแผน
ร.ต.อ.ทศพร  ปราชญ์เลิศ สว. ฝ่ายอำนวยการ บกน.๙ ร่วมประชุม โดยมีการกำชับ
เร่งรัดการจัดทำโครงการบ้านสีขาวและโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
สน.ท่าข้ามจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๖
๑๒ ม.ค. ๕๖ เวลา๐๖ .๓๐. -๑๓.๓๐ น. ที่สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รองผกก.ปฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สน.ท่าข้าม
และคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้ามร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖มีเด็กสนใจ
ร่วมกิจต่างๆที่สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามจัดและมีการแจกของขวัญอยากมากมาย
กต.ตร.สน.ท่าข้าม มอบรถ จยย GPS 7 คันให้กับสน.ท่าข้ามเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 
๑๒ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๖ .๓๐. -๑๓.๓๐ น. ที่สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะ กต.ตร.มอบรถ จักรยายนต์ ยี่ห้อ ฮอลด้า รุ่น
CฺBR 150 CC .จำนวน 7 คน ให้แก่ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ รับมอบ
และส่งมอบให้แก่พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ เพื่อใช้ในกิจการ ป้องกัน
ปราบปราม บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของประชาชน ต่อไป
 
ผกก.สน.ท่าข้ามประชุม ข้าราขการตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๗ ธันวาคม. ๕๕ เวลา ๑๖ .๐๐. น. ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.ฯ
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม
ประจำเดือน ธันวาคม ๕๕    เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเตรียมความ
พร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชน
ผกก.สน.ท่าข้ามนำผู้ประกอบการสถานบริการ ประชุมที่สโมสรตำรวจ
๒๕ ธันวาคม พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๒-๑๖.๐๐. น. ที่สโมสรตำรวจพ.ต.อ.นครินทร์ 
สุคนธวิท ผกก.ฯพ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ปฯพร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์
สน.ท่าข้าม นำคณะผู้ประกอบการสถานบริการภายในเขต สน.ท่าข้าม ซึ่งมี
พ.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ พล.ต.ต.ดร.
อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผบช.น.ประธานคณะทำงานจัดระเบียบสถานร่วมสัมมนาเพื่อ
หารือแนวทางดำเนินการให้เป็นยปตามกฎหมายพร้อมร่วมวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุง
โซนนิ่ง และขอความร่วมมือสถานบริการเรื่องการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ผกก.สน.ท่าข้าม รับรางวัลบุคคลตัวอย่างดีเด่น ปี ๒๕๕๕
 
๑๙ ธันวาคม๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและองค์กรบุคคลและนิตยสารเส้นทางไทย จัดพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณและรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี "คนดี ความดี แทนคุณ
แผ่นดิน"โดยฯพณฯพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี มอบให้แก่บุคคล
ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆซึ่ง พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯได้รับมอบ
ในสาขาป้องกันปราบปรามและบริการประชาชน               ดูภาพเพิ่มเติม
รอง ผบ.ตร.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มาส
 
๑๔ธ.ค.๕๕เวลา๑๕.๐๐น.ที่ลานพระราชวังดุสิต พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท
ผกก.สน.ท่าข้าม นำกำลัง ตำรวจระดับสารวัตร อาสาสมัครตำรวจชุมชน และตชส.
สน.ท่าข้ามร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสมาสและวันขึ้น
ปีใหม่ ๒๕๕๖ ซึ่งมี พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รอง ผบ.ตร.(ปป.1)เป็นประธานปล่อย
แถวร่วมกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง ผบช.น.พล.ต.ต. ชยุต รัตนอุบล ผบน.๙
เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานดังกล่าว ดูภาพเพิ่ม
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
 
๑๒ ธันวาคม ๕๕ เวลา ๑๔ .๐๐. น. ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
นายอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน กต.ตร.พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร. พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธร.สน.ท่าข้าม
พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ร่วมประชุม กก.ตร.สน.ท่าข้าม
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ผกก สน.ท่าข้าม ร่วมคณะเซ็นทรัล ร่วมพัฒนาวัดท่าข้าม
 
๗ ธ.ค.๕๕เวลา ๑๕.๐๐.น.ที่วัดท่าข้ามพ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ

พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ฯ พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ

คณะ ตชส.สน.ท่าข้าม ร่วมเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลร่วมกันพัฒนาวัด
ท่าข้าม ปลูกป่า เพิ่มแสงสว่างให้แก่วัดโดนมีเจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว    
ผกก.ฯ นำ ตร.จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ธันวามหาราช หน้าสถานีตำรวจ
 
๑๒ ส.ค.๕๕เวลา ๑๙.๐๐.น. ที่หน้าที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง
ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.นิพนธ์ ฤกษ์นิยม รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง
ผกก.จร.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ พ่อค้าประชาชนและครอบครัวร่วมจุดเทียน
ถวายพระพร เนื่องในวัน๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕              
ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ ๕ มหาราช ๒๕๕๕
 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐.น.ณ สวนพักผ่อน Central Park
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง
ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์
สวป.ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ร่วมกับ เขตบางขุนเทียน  หน่วยงานราชการ บริษัท ร้านค้า
ผกก.ฯเลี้ยงรับส่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย
วันที่ ๔ธ.ค.๕๕ เวลา ๑๗.๐๐น ที่ร้านอาหารครัวผักหวาน ๒ถนนเลียบทางด่วน
บางขุนเทียน กทม พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม เลี้ยงรับ-ส่ง
ผู้บังคับบัญชา สน.ท่าข้ามตาม คำสั่งบช.น.ที่ ๕๑๙/๕๕พ.ต.ท.นิพนธ์ ฤกษ์นิยม
เป็น ผกก.ฝอ.๔บก.อก.บช.น.บช.น.พ.ต.ท. สุรเวช การวัฒนาศิริกุล เป็น รอง
ผกก.สส.ฯพ.ต.ท. กันตภณ โพธิ์อ๊ะ เป็นสว.จร.สน.บางมด พ.ต.ท.สุทธิพงษ์
พุทธิพงษ์ เป็น สว.จร.พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ เป็น สว.จร.พ.ต.ท.สมชาย จิรวรรค
เป็นสว.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.รชต พัฒนพงษ์ สว.สส.สน.ท่าข้าม เป็น สว.สส.สน.แสมดำ ดูเพิ่มเติม
ผกก.สน.ท่าข้าม นำข้าราชการตำรวจ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๕.น.ที่ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ เป็นประธานนำข้าราชการตำรวจในสังกัด
ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
น้อมนำพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นแนวทางการดำรงตนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ผบก.น.๙ มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา บกน.๙ ลีคคัพ ครั้งที่ ๑
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๘ .๐๐.น.ที่สนามกีฬาหญ้าเทียม XP PRO
ซอยเพชรเกษม ๙๘/๑ ถนนเพชรเกษม  เขตบางแค กรุงเทพ ฯ พล.ต.ต.ชยุต
รัตนอุบล  ผบก.น.๙. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ แก่นัก
กีฬาตำรวจและทีมกีฬาของเดลี่นิวส์ มีพ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน พ.ต.อ.ดร.ภาดล
ประภานนท์ , พ.ต.อ.สุนทร โตรอด รอง ผบก.น.๙ พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท

ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรม"บกน.๙ลีคคัพ ครั้งที่ ๑"ดังกล่าว ดูเพิ่มเติม

ผกก สน.ท่าข้าม อบรมจริยธรรมข้าราชการตำรวจประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๕
๒๘ พ.ย.๕๕เวลา ๑๕.๐๐.น.ที่สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.นิพนธ์ ฤกษ์นิยม รอง ผกก.สส.ฯ

พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯพ.ต.ท.ยุติธรรม มหานิล สวป.ฯพ.ต.ท. ธนเดช

ทีนาคะ สวป.ฯพ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯพ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.เชาวลิต คงสำรวย สว.ธรฯพ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต์
ร่วมอบรมจริยธรรมตำรวจประจำเดือน พ.ย.55             ดูภาพเพิ่ม
ผกก.สน.ท่าข้าม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อองค์พระมหากษัตริย์
 
๒๗ พ.ย.๕๕เวลา ๑๕.๐๐.น.ที่สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พร้อมคณะนายตำรวจร่วมอบรมประชาชน พ่อค้า อาสาสมัครตำรวจ ตามโครง
สร้างจิตสำนึกต่อองค์พระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๕๕
 
กิจกรรมทำบุญฉลองหลวงพ่อเกศบลภาคเช้า
๒๐ พ.ย.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐.น.ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น.๙. คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน
กต.ตร. ฯ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯพร้อมคณะผู้บริหาร
พ.ต.อ.วรัญธร ชัยอาญา อดีต ผกก.สน.ท่าข้าม ผู้ริเริ่มก่อสร้างศาลาปัจจุบัน
ร่วมทำบุญเลียงพระเพล ซึ่งเป็นงานประจำปี ฉลองหลวงพ่อเกศบล ดูเพิ่ม
ผบก.น.๙เป็นตัวแทน สตช. ถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๕ ที่วัดบางบอน
๑๕พ.ย.๒๕๕๕เวลา ๑๐.๐๐ น พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล  ผบก.น.๙.เป็นตัวแทน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถวายผ้ากฐินประจำปี ๕๕ ที่วัดบางบอน กทม.
มีพ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุก
สถานีฯตัวแทนข้าราชการตำรวจทุกสถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจบก.น.๙
ร่วมถวายผ้ากฐินและเลี้ยงพระเพลแด่พระภิกษุสงฆ์                  ดูเพิ่มเติม
รองนายกรัฐมนตรีร่วมกับบชน.จัดโครงการรวมพลังจยย.รับจ้างร่วมลดอาชญากรรม
๑๔ พ.ย.๒๕๕๕ ที่อิมแพ็ค-เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี นายวัน อยู่บำรุง เปิด โครงการรวม
พลังเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้างต้านภัยยาเสพติด และป้องกันปราบปราม 
อาชญากรรม มีตัวแทนจักรยานยนต์รับจ้างกว่า ๒๐,๐๐๐ คันทั่วกรุงเทพฯเข้า
ร่วม มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาฯ
ป.ป.ส. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.ร่วมการประชุม ฯ  ดูเพิ่มเติม
ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วม Central plaza RM2 Star จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าปลูกป่าฯ
๙ พ.ย. ๕๕เวลา ๑๑.๐๐.น.ที่ รร.คลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.พาติกรณ์
ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม2
ร่วมกิจกรรม "Central plaza RM2 Star อาสาเพาะกล้าปลูกป่า บางขุนเทียน"
สน.ท่าข้ามตรวจสารเสพตำรวจและครองครัวตามโครงการ "ตำรวจสีขาว "
๙ พ.ย. ๕๕เวลา ๐๗.๐๐.น.ที่ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ พ.ต.ท.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.นิพนธ์ ฤกษ์นิยม รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.ฯ

ร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจสีขาว โดยจัดให้มีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ข้าราชการตำรวจทุกนาย พร้อมครอบครัวทุกคน            กดชมภาพเพิ่มเติม
ผบก.น.๙ เปิดประชุมสัมมนา ปฐมนิเทศ กต.ตร.สน.ในเขต บก.น.๙
๔ พ.ย.๕๕ เวลา๑๗.๐๐.น.ที่ห้องประชุมชั่วคราว ร้านอาหารครัวน้องเนยหลัง
ศูนย์การค้าCentralพระราม ๒ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล  ผบก.น.9 เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนา กต.ตร.ใหม่ ในเขต บกน.๙ มีพ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์
รอง ผบก.น.๙ ร่วมบรรยายสรุป ภาระหน้าที่ของของ กต.ตร. ที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคมพ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม  ผกก.ทุกสน.ในเขต บก.น.
  ๙ คณะกต.ตร.ในเขต บกน.๙ คณะอนุ กต.ตร.บกน.๙ร่วม   ดูภาพเพิ่มเติม
ร.ต.อ.ดร.เฉลิมฯ รองนายก ฯเปิดสถานีตำรวจส่วนปฏิบัติการหมู่บ้านดีเค
๒๖ ต.ค.๒๕๕๕ เวลา๑๕.๐๐.น.ที่สถานีตำรวนส่อนปฏิบัติการหมู่บ้านดีเค
บริเวณลานออกกำลังกาย ซอย ๑๐ หมู่บ้านดีเค ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย คุณ วัน อยู่บำรุง เป็นประธานเปิดสถานีตำรวจ
ส่วนปฏิบัติการหมู่บ้านดีเค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ของหมู่บ้านดีเคในการแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่
สน.ท่าข้าม ซึ่งห่างไกลถึง ๗ กม. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเชิงรุก               ดูภาพเพิ่มเติม
 
ผกก.ฯ ประชุมจริยธรรมและแนะนำตัว กต.ตร.ฯชุดใหม่
๑๖ ต.ค.๕๕เวลา ๑๔.๐๐.น.ที่อาคารบงกช วัดเลา บางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมข้าราชการ
ตำรวจ ประชุมจริยธรรมและประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน ตุลาคม ๕๕
พร้อมแนะนำตัว คณะ กต.ตร. สน.ท่าข้าม ชุด ใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้ง
 
สน.ท่าข้าม เปิด ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service
๑๓ ต.ค.๕๕เวลา ๑๑.๐๙.น.ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.ฯ
พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมทำบุญเลี้ยง
พระและทำพิธีเปิดการให้บริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จOne Stop Serviceซึ่งเป็นการ
ให้บริการประชาชนตาม"โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน"เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   ดูเพิ่มเติม