รับแจ้งจากประธานรุ่นว่า ผบก.น ๙ สั่งการให้ กดต.ทุกท่านประดับยศ ร.ต.ต.ส่วนพิธีการ
ประดับยศจากผบก.น.๙ จะจัดให้ หลังสงกราณต์ ผ่านไป     ร.ต.ต.ปรีชา เพ็ชรอินทร์ ประธาน รุ่น กดต. บก.น.๙
  -
  วันประดับยศ พวกเรา ต้องถ่ายภาพ ที่ มจธ กันอีกครั้งนะครับ ชุดขาว พร้อมกระบี่
มีภาพ มจธ. เป็นพื้นหลัง
 
ทุกภารกิจพวกเราจะ Update ดูทุกครั้ง ต้องกด Ctrl ค้างไว้ แล้วกด F5
รอไฟล์ภาพพวกเรา ที่ถ่ายแต่ละคน ไม่ได้ซักที จะได้นำมาลง รายชื่อ รูปถ่าย พี่ๆ
เพื่อนๆ น้องๆ ชาว กดต.บกน.๙
จากดาบสู่ดาว
 
บก.น.9 ชนะเลิศการประกวดการฝึกปี 2554
ท่ากระบี่1          ฝึกท่ากระบี่2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความทรงจำของพวกเรา
การทบทวนจากสิ่งที่ฝึกอบรมมา โดย พ.ต.ท.ดุสิต น้อยนาค ดูภาพ
ภาพคืนแห่งความทรงจำ กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการอบรมวันสุดท้าย พิธีรับประกาศ พร้อมดูงาน ของ มจธ. กดดูภาพขนาดใหญ
ภาพชุดที่ ๑๕การทดสอบกำลังใจภาวะผู้นำ กดดูภาพขนาดใหญ
ภาพชุดที่ ๑๔ กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพชุดที่ ๑๓ กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพชุดที่ ๑๒ กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพชุดที่ ๑๑ กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพชุดที่ ๑๐ กดดูภาพขนาดใหญ
ภาพชุดที่ ๑๐ กดดูภาพขนาดใหญ่
รวมภาพการอบรมหลักสูตร กดต.บก.น.๙ การศึกษาดูงาน ดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการฝึก-อบรม ชุดที่ 8 ของพวกเรากด ดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการฝึก-อบรม ชุดที่ 7 ของพวกเรากด ดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการฝึก-อบรม ชุดที่ 6 ของพวกเรากด ดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการฝึก-อบรม ชุดที่5 ของพวกเรากด ดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการฝึก-อบรม ชุดที่ 4 ของพวกเรา กดดูภาพขนาดใหญ่
การฝึกชุด ที่ 3 กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพการฝึกชุดที่ ๒ กดดูภาพขนาดใหญ่
ภาพวันเปิด มีการอบรมภาวะผู้นำ กดดูขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม

และที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี( มจธ ) มี พล.ต.ต..รัษฎากร ยิ่งยง ผบก.น.9

เป็นประธานการ ฝึกอบรม และ พ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน, พ.ต.อ.สุรนิตย์ พรหมบุตร, พ.ต.อ.ดนัย วรรณไพโรจน์, พ.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม และ พ.ต.อ.พงษ์สยาม
มีขันทอง พ.ต.อ.กมลสันติ กลั่นบุศย์ รอง ผบก.น.๙ พร้อม ผกก. ในสังกัด บก.น.๙ ร่วมพิธีการเปิดการฝึก นายดาบตำรวจอายุตั้งแต่๕๓ ปี ขึ้นไป
เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ติดยศร้อยตำรวจตรี   โดย มีนายดาบตำรวจที่มีคุณสมบัติครบ และเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๙๐ นาย บก.น.๙ ของเรา
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ครูฝึก ต้นแบบ ของพวกเราเหล่านั้นคือ พ.ต.ท.ดุสิต น้อยนาค สว.ยุทธศาสตรและแผน บก.น.๙
ที่เสียสละ ทุ่มเทกาย และใจ เพื่ออบรม ฝึก พวกเราให้เป็นนายตำรวจที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม ต่อไป
 
 

กระดานสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด พูดคุย พวกเราชาว กดต.๕๕ บก.น.๙

เขียนฝากข้อความไว้ได้นะครับ

ฝึกท่ากระบี่1 ฝึกท่ากระบี่2

 

วิธีการผูกพู่กระบี่