ประชุม VDO Conference กับ บก.น.9
ประชุม VDO Conference กับ บช.น

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานสอบสวน

ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ผกก.สน.ท่าข้าม
   
-
การปรับปรุงและพัฒนาสถานีตำรวจ
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
-
-
-
-
-
-

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา

-
 
 
 
  ทดสอบVDO Conference กับ CAT
  หน้าDowload
 คำปฏิญาณตนของตำรวจ /วินัยตำรวจ
  แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน
   
 
 
-
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
คำสั่ง คสช.ที่22/2558
-
เรื่องมาตรการหยุดเด็กแว้น + ควบคุมสถานบริการ
  พรบ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

พัฒนาการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
 
บริษัท ไฮแมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
ผู้สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สน.ท่าข้าม อย่างเป็นทางการ
ผู้ผลิตงานป้ายไวนิล
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED
ทุกชนิด ประหยัดค่าไฟ 30-50%
มาตราฐาน มอก.
เช่นไฟถนนไฟโรงงาน ไฟโรงแรม ไฟบันเทิง ไฟบ้านและสวน
ดีไซน์หรูติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน
สามารถใช้แทนหลอนฟลูออเรสเซนต์ และหลอดตะเกียบได้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษ และไม่มีรังสียูวี
ได้รับการรองรับ : CE และ RoHS อายุการใช้งานยาวนาน
ราคาเป็นกันเองด้วยครับ
โทร 089-746-8599
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
 
 
 
   
 
 
คำแนะนำต่างๆ
 
 
 
 
  กฎ ระเบียบ คำสั่ง ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ของ สน.ท่าข้าม “ ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนตำรวจ ส่งเสริมประชาชน” พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม "
เพื่อเป็นการนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่านแอพลิเคชั่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

-แบบฝึกท่าต่างๆ ของ ทม.ที่ ตำรวจ จำเป็นต้องใช้ (วีดีโอ)

 คำปฏิญาณตนของตำรวจ 

 ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต

และเอาความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ

เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน

  ข้อ 1 ข้าพเจ้า จักจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

 ข้อ 2 ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

 ข้อ 3 ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผนของกรมตำรวจ

ข้อ 5 ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

**********************

 

 

 

  -----การปรับปรุงและพัฒนาสถานีตำรว0โดย กต.ตร.และพ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
 
   -----ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   -------หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา
  -------รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม
  -----จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓) ที่ตำรวจทุกนายต้องรู้ กดโหลด
   ------แนวทางการปฏิบัติตามกฎ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ตาม ก.ตร.และ
  -------จรรยาบรรณของตํารวจ และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑(แก้ ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
   -------ตรวจรายชื่อแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อคุ้มครองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 

 
 
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม บรรยายพิเศษ ที่ คณะรัฐศสาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 16 ต.ค.61ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม มาบรรยายพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาอาชญาวิทยา
หัวข้อ “บทบาทของตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม” ตามหนังสืออนุมัติ บช.น.
และตามนโยบาย รอง ผบ.ตร.(ปป) เพื่อขยายเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชนไปในหมู่นิสิต นักศึกษา
กลุ่มปัญญาชนอุดมศึกษา โดยมีจนท.ตำรวจชุด ตชส., ธร.สน., ป., สืบ สน.ท่าข้าม ร่วมปฏิบัติการ,
สังเกตการณ์ และแนะนำการโหลด App: police I lert u นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อร่วมเฝ้าระวังสังคมและป้องกันภัยตนเอง
 
 
ผกก.ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล คล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคมและวันตำรวจ 2561
วันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 10..00 น.ที่วัดประทีปสุขาราม ซอยท่าข้าม พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.เลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จรฯ.
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธรฯพ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ
พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯพ.ต.ท.นิติศักดิ์ แสนนาค สวป.ฯ
พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ ทองนรินทร์สวป.ฯพ.ต.ท.โชตินันต์ โชติเนตร สว.สส.ฯ พ.ต.ท.วรัฐฐา วุฑฒิรักษ์ สว.สส.ฯ
พ.ต.ท.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
ร่วมทำทำบุญทอดผ้าป่า ฟังเทศ ฟังธรรม และนั่งสมาธิ และนำจิตรอาสาร่วมทำความสะอาดวัด
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
ผกก.ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล คล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 07.00 น.ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม 2 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
ม พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.พศิน รุจิวัชรธนา รอง ผกก.สอบสวนสน.ท่าข้าม พร้อมผู้บังคับบัญชา ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทุกฝ่าย
ทำกิจกรรมร่วมผอ.เขตบางขุนเทียนนายประเสริฐ ฉวีอินทร์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตบางขุนเทียน
พร้อมผู้บริหารและพนักงานห้างเซ็นทรัลพระราม2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561
พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รรท.รอง ผบช.น. ตรวจเยี่ยม สน.ท่าข้าม
วันที่ 10 ต.ค.61 เวล า 16.00 น.ณ.ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รรท.รอง ผบช.น. ตรวจเยี่ยม สน.ท่าข้าม
มี พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
ม พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พร้อมผู้บังคับบัญชา ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทุกฝ่าย ให้การต้อนรับ
ผกก.ฯ ประชุมประจำเดือน ต.ค. 2561พร้อมรับมอบนโยบายการป้องกันการแข่งรถฯ
วันที่ 10 ต.ค.61 เวลา14.00 น.ณ.ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
ม พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.พศิน รุจิวัชรธนา รอง ผกก.สอบสวนสน.ท่าข้าม พร้อมผู้บังคับบัญชา ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทุกฝ่าย
พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารสื่อสาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ร่วมประชุม บริหาร สน.ท่าข้าม พร้อมรับมอบนโยบายการป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ
วันที่ ตุลาคม 61 เวลา21.00 น.ที่ณ สนาม PJ ซอกเกอร์ ซ.อนามัยงามเจริญ 23
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
และข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย
ร่วมมอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติกับทีมฟุตบอลที่ได้รางวัลในการแข่งขันฟุตบอล
การกุศล ณ สนาม PJ ซอกเกอร์ ซ.อนามัยงามเจริญ 23
สนาม PJ,เป็นสนามซอกเกอร์ บริหารโดย เป็นผู้สนับสนุน การออกกำลังกายแก่ข้าราชการตำรวจ ที่จัดเวลา
สำหรับข้าราชการตำรวจ ทุกวันพุธ โดยไม่เสียค่าเช่าสนาม
กต.ตร.ฯ ผกก.ฯจัดงานแสดงมุธิตาจิตแก่ข้าราชการเกษียณ 2561
วันที่ 28 ก.ย.61 เวลา10.00 น.ที่สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. พร้อมคณะ และที่ปรึกษากต.ตร.สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุม กต.ตร.ประจำเดือนและร่วมจัดงานแสดงมุธิตาจิต
แก่ข้าราชการตำรวจ ที่จะเกษียณในปี 2561
 
 
ผกก.ฯรณรงค์แก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับพนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 ก.ย.61 เวลา10.00 น.ที่บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.นิติศักดิ์ แสงนาค สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมด้วย ชุด ตชส.สน.ท่าข้าม จนท. จราจร สน.ท่าข้าม ร่วม
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดถึงพิษภัยและปัญหาเรื่องยาเสพติด
และร่วมมือกันรณรงค์แก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
ผกก.ฯ ร่วมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ ที่หน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
วันที่ 28 ก.ย.61 เวลา 08.00 น.ที่.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.
พร้อมผู้บังคับบัญชา ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทุกฝ่าย ของ สน.ท่าข้าม
ร่วมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ ณ ลานหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
ผกก.ฯ ประชุมประจำเดือน ก.ย.2561
วันที่13 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.ณ.ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
ม พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.
พร้อมผู้บังคับบัญชา ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทุกฝ่าย ร่วมประชุม บริหาร สน.ท่าข้าม
 
ผกก.ฯ บรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
วันพุธที่ 5 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.ณ.ห้องประชุม บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม  ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ฯ พ.ต.ท.นิติศักดิ์ แสงนาค สวป.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ชุด ตชส., สายครวจ และจราจร
บรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและอาชญากรรมให้กับ
พนักงานฝ่ายบุคคลระดับหัวหน้าทั่วประเทศของบริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
 
ผกก.ฯ ประธาน กต.ตร.ฯม มอบหลวงพ่อเกศบลขนาด 9 นิ้ว
 
วันนี้ 21 ส.ค. 61 พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร  ประธาน กต.ตร.และคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
มอบหลวงพ่อเกศบลขนาด 9 นิ้ว ไว้ประดิษฐานประจำห้องเปรียบเทียบปรับ สน.ท่าข้าม
ให้ได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลประจำห้องต่อไป
 
ผกก.ฯ ประธาน กต.ตร.ฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12 ส.ค.2561 เวลา19.19 น. ณ.ลานหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
ม พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.
พร้อมผู้บังคับบัญชา ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทุกฝ่าย
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ
และที่ปรึกษาพร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้ามและครอบครัวประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9
 
ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแอพพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยPolice I Lert U
 
วันที่ 2 ส.ค.2561เวลา10.00น.ที่ โรงแรมเอเชีย พญาไทย กรุงเทพ 
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแอพพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยPolice I Lert U
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ผบก.น.9 รองผบก.น.9 ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 31 ก.ค.61 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 ,
พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง , พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 ,
พ.ต.อ.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อม รอง ผกก.จร. , สวป. ฯ
ข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม , เจ้าหน้าที่ทหาร และ ประชาชนจิตอาสา
ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยมี รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ณ บริเวณลานจอดรถร้านอาหารมหาชัยซีฟู๊ด พระราม 2 ซอย 43
พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 19.00 น. ที่หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.เลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จรฯ.
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธรฯพ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ
พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯพ.ต.ท.นิติศักดิ์ แสนนาค สวป.ฯ
พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ ทองนรินทร์สวป.ฯพ.ต.ท.โชตินันต์ โชติเนตร สว.สส.ฯ พ.ต.ท.วรัฐฐา วุฑฒิรักษ์ สว.สส.ฯ
พ.ต.ท.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม และครอบครัว และประชาชน
ร่วมทำพิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มิถุนายน .2561สน.ท่าข้าม
วันที่ 26 มิ.ย.61เวลา 14.00 น.ที่ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรอง ผกก.จร. ฯ .
ท่าข้าม 5-1, คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. พร้อมคณะ และที่ปรึกษากต.ตร.สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุม กต.ตร.ประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล
ให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
ผกก. สน.ท่าข้าม อบรมให้ความรู้กับนักเรียน ชั้น ม.4 รร.สวนกุหลาบธนฯ
วันที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 1000 น. ณ.ห้องประชุม รร.สวนกุหลาบธนบุรี
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุขสวป.สน.ท่าข้าม พร้อมชุด ตชส.ร่วมกิจกรรมค่ายพร้อมสู่แดนสวนกุหลาบฯ
ให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับ
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
นักเรียนให้ความสนใจ ในการฟังคำบรรยาย
 
 
ผบก.น.9พร้อม ประธาน กต.ตร.ฯ เปิดร้านตัดผม สวัสดิการ สน.ท่าข้าม
วันนี้พุธที่ 20 มิ.ย.61เวลา 14.00 น.ที่ ร้านตัดผมสวัสดิการ สน.ท่าข้าม
พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 พร้อมคุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด โครงการร้านตัดผมสวัสดิการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
โดยมี พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐพุ่มกุมาร ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รองผกก.สส.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรองผกก.จร.สน.ท่าข้าม
พร้อมคณะ กต.ตร. และที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้ามให้การต้อนรับ
ในการเปิดโครงการร้านตัดผมสวัสดิการของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องทรงผม

 
ผกก. สน.ท่าข้าม อบรมให้ความรู้กับนักเรียนม.1 รร.สวนกุหลาบธนฯ
วันที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 1000 น.ณ.ห้องประชุม รร.สวนกุหลาบธนบุรี
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุขสวป.สน.ท่าข้าม พร้อมชุด ตชส.ร่วมกิจกรรมค่ายพร้อมสู่แดนสวนกุหลาบฯ
ให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับ
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
พร้อมประชาสัมพันธ์การต่อต้านพนันบอลของ สน.ท่าข้าม "ชีวิตพอเพียง ไร้หนี้สิน ห่างไกลพนันบอล"
 
 

ผกก. สน.ท่าข้าม ประธานกต.ตร. คณะกต.ตร.ฯร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน2561
วันพุธที่ 17มิ.ย. 61 เวลา 15.00 น. รร.สวนกุหลาบธนบุรี
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.ฯ คุณ กฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯม พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯพ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯ พ.ต.ท.นิติศักดิ์ แสนนาค สวปฯ
พ.ต.ต.ภาณุพงศ์  ทองนรินทร์ สวป.ฯ พ.ต.ท.โชตินันต์  โชติเนตร สว.สส.ฯ
พ.ต.ต.วรัฐฐา  วุฑฒิรักษ์ สว.สส.ฯ พ.ต.ท.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.ฯ พร้อม คณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษาตำรวจ
สน.ท่าข้ามร่วมประชุมกต.ตร. สน.ท่าข้ามประจำเดือน มิถุนายน61 และมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบเดือนที่ผ่านมา

ผกก. สน.ท่าข้ามร่วมประชุมประสานความร่วมมือ เขตบางขุนเทียน
วันพุธที่13 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น. ณ.ห้องประชุมลำแพนสำนักงานเขตบางขุนเทียน
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯพ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯ พ.ต.ท.นิติศักดิ์ แสนนาค สวปฯ
พ.ต.ต.ภาณุพงศ์  ทองนรินทร์ สวป.ฯ พ.ต.ท.โชตินันต์  โชติเนตร สว.สส. พ.ต.ต.วรัฐฐา  วุฑฒิรักษ์ สว.สส.
พ.ต.ท.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.ฯ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่ายโยธาเขต
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จนท.เทศกิจ จนท.ทหาร ร.29พัน 3 ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมประสานความร่วมมือ ด้านการป้องกันอาชญากรรม
 
ผบ.ตร.(ปป3)(สส2) เยี่ยม ข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป3)(สส2) พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9
พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผบก.ส.4 พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ภูวนาถ ฤทธาเวช รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9,
พ.ต.อ.วีรพล สวัสดี รอง ผบก.สส.สตม.พ.ต.อ.เอกราช อุ่นเจริญ ผกก.สภ.วังน้อย,
พ.ต.อ.ผจญ ขำเจริญ ผกก(สอบสวน) บก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ชาติ อาจเจริญ ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.1
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้ามพร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ร่วมประชุมในการตรวจติดตามผล
 
การปฏิบัติราชการตามนโยบายของ ตร. ณ.ห้องประชุม สน.ท่าข้าม    

       
 
วันที่ 10 มี.ย.61เวลา 11.00 น.พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม,
พ.ต.ต.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.สน.ท่าข้าม
ฝึกทบทวนทักษะการยิงปืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าย จราจร สน.ท่าข้าม
ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (ฝึกวันที่ 2)
 

ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมปฐมนิเทศน์ให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียน
วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนพระยาในธาตุราชศรีพิจิตร์
พ.ต.อ.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุขสวป.สน.ท่าข้าม ชุด ตชส.ร่วมปฐมนิเทศน์ให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียน
ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
พร้อมประชาสัมพันธ์การต่อต้านพนันบอลของ สน.ท่าข้าม "ชีวิตพอเพียง ไร้หนี้สิน ห่างไกลพนันบอล"
 
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมเตรียมความพร้อม
วันที่ 3 มิ.ย.61 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.สอบสวน และสารวัตรทุกสายงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ป. เจ้าหน้าที่ธุรการ สืบ เจ้าหน้าที่ธุรการ จร. ชุด ตชส.
ร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อม
 
รอง ผบ.ตร.เปิดโครงกสนกต.ตร. ตชส. ฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา10.00 น.ที่ บก.น.9 แขวงบางมด กทม
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็นประธานเปิดโครงการ “กต.ตร., ตชส.
สานสัมพันธ์ร่วมป้องกันอาชญากรรมชุมชน บก.น.9” โดยมี พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ รอง ผบช.น.,
พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9, กต.ตร.บก.น.9, ตชส.ในพื้นที่ บก.น.9 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เ
ข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ บก.น.9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ ได้กล่าวว่า ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตำรวจเพิ่มมากขึ้น
สามารถเป็นเจ้าของโครงการในกิจการงานตำรวจได้ด้วยตนเอง และสามารถร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติตรวจสอบติดตาม
และร่วมเสนอแนะปรับปรุง เพื่อการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ร่วมกันวางแผนโครงการ Safety Zone พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ลดอาชญากรรม
 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน
 
 
 
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมงานพระราชทานเพลงศพ อดีตเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา17.00 น.ที่วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม . รศ.ญาณเดช ทองสิมา ผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน
คุณธวัชชัย ทองสิมา ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม โ
รงพยาบาลนครธน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์ (ผูก ผาสุกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน/อดีตเจ้าอาวาสวัดเลา โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ.เมรุชั่วคราว วัดเลา เขตบางขุนเทียน
 
รอง ผบ.ตร.(ปป) ตรวจเยี่ยม ผกก.ทุกสถานีเข้ารับการอบรม ที่ รร.นรต.
วันนี้(5 พ.ค. 61)เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป)
เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)
รุ่นที่ 6 ในเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)
ณ ห้องเรียนรวม 5012 อาคาร 50 รร.นรต. ประกอบสื่อนำเสนอ PPT
โดย พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
การกวดขันการแข่งรถในทางสาธารณะ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี. รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้แก้ไขปัญหาเยาวชน รวมกลุ่มการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ในทางซึ่งสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นที่น่ารำคาญ แก่ย่านพักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ
ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22 / 2558 เรื่องมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ในทาง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น.
ที่ สน.ท่าข้าม พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผู้บัญชาการท่องเที่ยว ปล่อยแถว
มาตรการจับกุมแข่งรถในทาง ฯ พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผู้กำกับการ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์
       รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร. พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม          
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯ พ.ต.ท.โชตินันต์ โชติเนตรสว.สส.ฯ พร้อมกำลังตำรวจ สน.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่ทหาร ร 29 พัน 3
กก.ตร.ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด อาสาตำรวจบ้าน ออกปฏิบัติการ
ตามมาตราการจับกุมแข่งรถในทางฯ บนนถนนพระราม2 และถนนกาญจนา ต่อมา ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา02.00 น มีเด็กวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์
ออกมาขับขี่แข่งรถบนถนนพระราม 2 ซึ่งผลการปฏิบัติดังกล่าวได้จับกุมวัยรุ่น ที่กำลังแข่งรถบนถนนพระราม2 ได้จำนวน จำนวนนวหนึ่ง
โดยมี พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. เป็นผู้แถลงผลการจับกุม และ ส่งดำเนินคดีต่อไป
 
รอง ผบก.9 ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรมจิตรอาสา
วันที่ 29 เม.ย. 61 เวลา09.30 น. ณ วัดกำแพงพ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 ,
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม ,พ.ต.ท.สุกฤตธิ์ มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม ,พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน ร่วมปล่อยแถวตำรวจ
หน่วยพระราชทาน บก.น.9 และจิตอาสา ในกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 
ผกก.ฯประชุมมอบนโนบาย "ปฏิบัติการเชิงรุกสน.ท่าข้าม เชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคม"
 
25 เม.ย. 2561 เวลา 15.30 น. ณห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมมอบนโนบาย ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชี้แจงข้อปฏิบัติและผลการปฏิบัติ ตามโครงการ
"ปฏิบัติการเชิงรุกสน.ท่าข้าม เชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคม" "กล้องวงจรปิด ป้องกันเหตุ"
           
 
ผกก.ฯประชุมมาตราการกวดขันการแข่งรถในทางสาธารณะ
 
 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา16.00น. ที่ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมประชุม
มาตราการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
                 
รอง ผบช.น. ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจตำรวจและ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา14.00น. ที่ สน.ท่าข้าม มีพ.ต.อ.ภูวนาถ ฤทธาเวช รอง ผบก.น.9   
พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ ที่ปรึกษาให้การต้อนรับ
เข้าร่วมฟังและรับมอบนโยบายของ พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม เพื่อนำมาปฏิบัติและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ
และคณะกต.ตร.ฯ    ในการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือราชการเพื่อสังคมและประเทศชาติ
                 
ผกก.ฯเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา10.00น. ที่ บริษัทกีโต้ ประเทศไทย จำกัด
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม   พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.สุรพงษ์
เผ่าภูธร สวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.สน.ท่าข้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้าม
ตรวจเยี่ยมเยียน บริษัทกีโต้ ประเทศไทย คุณอภิวิชญ์ กิจกำจาย ประธานกรรมกรรมการ
ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการการปฏิบัติการเชิงรุกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน
และสังคม และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของหน่วย
           
กต.ตร.ฯจัดเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา18.00 น.ที่ลานจอดรถหน้าที่ทำการสถานีตำรวจ
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ ที่ปรึกษา
ร่วมกันจัดงาน เลี้ยงรับ ส่ง ผู้บังคับบัญชา ที่ย้ายมา สน.ท่าข้ามและย้ายไป
ปฏิบัติหน้าที่ๆ อื่นพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล
รอง ผกก.สอบสวน สน.ท่าข้าม และผู้บังคับบัญชาอีกหลายท่าน
                         
28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.พศิน  รุจิวัชรธนา รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี

รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญตุลย์ สวป.สน.ท่าข้ามพร้อม
คณะผู้บริหารสถานีตำรวจพร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา ข้าราชการตำรวจ ร่วมประชุม กต.ตร. และขับเคลื่อนนโยบาย ครั้งที่1/2561
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญตุลย์ สวป.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหารสถานีตำรวจ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ประชุม กต.ตร. ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
วันที่ 16 มี.ค.61เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ภาคิน สิริบุณยาพร สวป.สน.ท่าข้าม
ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ ถวายอารักขา เส้นทางเสด็จ
 
วันที่ 16 มี.ค.61เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
เดินทางมารับตำแหน่งและกราบขอพร สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำสถานีตำรวจ มี องค์หลวงพ่อเกศบล
องค์พระพิฆเนศ และศาลพระภูมิ เจ้าที่ โดยมี พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พร้อมข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม และ ประธาน กต.ตร.นายกฤษฎา ลิมปนะถาวร
พร้อมคณะกต.ตร.และที่ปรึกษาให้การต้อนรับ และมีข้าราชการจาก สน.บึงกุ่ม มาร่วมอย่างอบอุ่น
 
 

 

 
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
เลขที่ 277 ซอยท่าข้าม ( ซอยแยกท่าข้ามที่ 23 )   ถนนพระราม 2  เยื้องศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม 2
 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
โทรศัพท์กลาง  0-2416-2841 02-415-1572 02-416-7892  โทรสาร 0-2415-1574 
ตู้ ปณ.1 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Best view on Internet Explorer 7 .0
or higher, Screen=1024x768 pixels or 1366x 768 pixels & Hispeed internet
Power   by  Thakham web studio

.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม Web master