ประชุม VDO Conference กับ บก.น.9
ประชุม VDO Conference กับ บช.น

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานสอบสวน

ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ผกก.สน.ท่าข้าม
081-4843712
   
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
-
-
-
-
-
-

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา

-
 
 
 
  ทดสอบVDO Conference กับ CAT
  หน้าDowload
 คำปฏิญาณตนของตำรวจ /วินัยตำรวจ
  แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน
   
 
 
-
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
คำสั่ง คสช.ที่22/2558
-
เรื่องมาตรการหยุดเด็กแว้น + ควบคุมสถานบริการ
  พรบ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

พัฒนาการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
 
บริษัท ไฮแมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
ผู้สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สน.ท่าข้าม อย่างเป็นทางการ
ผู้ผลิตงานป้ายไวนิล
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED
ทุกชนิด ประหยัดค่าไฟ 30-50%
มาตราฐาน มอก.
เช่นไฟถนนไฟโรงงาน ไฟโรงแรม ไฟบันเทิง ไฟบ้านและสวน
ดีไซน์หรูติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน
สามารถใช้แทนหลอนฟลูออเรสเซนต์ และหลอดตะเกียบได้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษ และไม่มีรังสียูวี
ได้รับการรองรับ : CE และ RoHS อายุการใช้งานยาวนาน
ราคาเป็นกันเองด้วยครับ
โทร 089-746-8599
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
 
 
 
   
 
 
คำแนะนำต่างๆ
 
 
 
 
  กฎ ระเบียบ คำสั่ง ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ของ สน.ท่าข้าม “ ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนตำรวจ ส่งเสริมประชาชน” พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม "
เพื่อเป็นการนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่านแอพลิเคชั่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

-แบบฝึกท่าต่างๆ ของ ทม.ที่ ตำรวจ จำเป็นต้องใช้ (วีดีโอ)

 คำปฏิญาณตนของตำรวจ 

 ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต

และเอาความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ

เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน

  ข้อ 1 ข้าพเจ้า จักจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

 ข้อ 2 ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

 ข้อ 3 ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผนของกรมตำรวจ

ข้อ 5 ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

**********************

 

 

 

 
   -----ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   -------หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา
  -------รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม
  -----จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓) ที่ตำรวจทุกนายต้องรู้ กดโหลด
   ------แนวทางการปฏิบัติตามกฎ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ตาม ก.ตร.และ
  -------จรรยาบรรณของตํารวจ และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑(แก้ ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
   -------ตรวจรายชื่อแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อคุ้มครองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 
 
 
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมงานพระราชทานเพลงศพ อดีตเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา17.00 น.ที่วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม . รศ.ญาณเดช ทองสิมา ผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน
คุณธวัชชัย ทองสิมา ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม โ
รงพยาบาลนครธน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์ (ผูก ผาสุกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน/อดีตเจ้าอาวาสวัดเลา โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ.เมรุชั่วคราว วัดเลา เขตบางขุนเทียน
 
รอง ผบ.ตร.(ปป) ตรวจเยี่ยม ผกก.ทุกสถานีเข้ารับการอบรม ที่ รร.นรต.
วันนี้(5 พ.ค. 61)เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป)
เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)
รุ่นที่ 6 ในเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)
ณ ห้องเรียนรวม 5012 อาคาร 50 รร.นรต. ประกอบสื่อนำเสนอ PPT
โดย พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
การกวดขันการแข่งรถในทางสาธารณะ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี. รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้แก้ไขปัญหาเยาวชน รวมกลุ่มการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ในทางซึ่งสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นที่น่ารำคาญ แก่ย่านพักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ
ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22 / 2558 เรื่องมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ในทาง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น.
ที่ สน.ท่าข้าม พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผู้บัญชาการท่องเที่ยว ปล่อยแถว
มาตรการจับกุมแข่งรถในทาง ฯ พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผู้กำกับการ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์
       รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร. พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม          
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯ พ.ต.ท.โชตินันต์ โชติเนตรสว.สส.ฯ พร้อมกำลังตำรวจ สน.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่ทหาร ร 29 พัน 3
กก.ตร.ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด อาสาตำรวจบ้าน ออกปฏิบัติการ
ตามมาตราการจับกุมแข่งรถในทางฯ บนนถนนพระราม2 และถนนกาญจนา ต่อมา ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา02.00 น มีเด็กวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์
ออกมาขับขี่แข่งรถบนถนนพระราม 2 ซึ่งผลการปฏิบัติดังกล่าวได้จับกุมวัยรุ่น ที่กำลังแข่งรถบนถนนพระราม2 ได้จำนวน จำนวนนวหนึ่ง
โดยมี พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. เป็นผู้แถลงผลการจับกุม และ ส่งดำเนินคดีต่อไป
 
รอง ผบก.9 ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรมจิตรอาสา
วันที่ 29 เม.ย. 61 เวลา09.30 น. ณ วัดกำแพงพ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 ,
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม ,พ.ต.ท.สุกฤตธิ์ มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม ,พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน ร่วมปล่อยแถวตำรวจ
หน่วยพระราชทาน บก.น.9 และจิตอาสา ในกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 
ผกก.ฯประชุมมอบนโนบาย "ปฏิบัติการเชิงรุกสน.ท่าข้าม เชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคม"
 
25 เม.ย. 2561 เวลา 15.30 น. ณห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมมอบนโนบาย ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชี้แจงข้อปฏิบัติและผลการปฏิบัติ ตามโครงการ
"ปฏิบัติการเชิงรุกสน.ท่าข้าม เชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคม" "กล้องวงจรปิด ป้องกันเหตุ"
           
 
ผกก.ฯประชุมมาตราการกวดขันการแข่งรถในทางสาธารณะ
 
 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา16.00น. ที่ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมประชุม
มาตราการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
                 
รอง ผบช.น. ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจตำรวจและ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา14.00น. ที่ สน.ท่าข้าม มีพ.ต.อ.ภูวนาถ ฤทธาเวช รอง ผบก.น.9   
พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ ที่ปรึกษาให้การต้อนรับ
เข้าร่วมฟังและรับมอบนโยบายของ พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม เพื่อนำมาปฏิบัติและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ
และคณะกต.ตร.ฯ    ในการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือราชการเพื่อสังคมและประเทศชาติ
                 
ผกก.ฯเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา10.00น. ที่ บริษัทกีโต้ ประเทศไทย จำกัด
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม   พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.สุรพงษ์
เผ่าภูธร สวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.อำนาจ กระต่ายทอง สว.จร.สน.ท่าข้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้าม
ตรวจเยี่ยมเยียน บริษัทกีโต้ ประเทศไทย คุณอภิวิชญ์ กิจกำจาย ประธานกรรมกรรมการ
ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการการปฏิบัติการเชิงรุกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน
และสังคม และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของหน่วย
           
กต.ตร.ฯจัดเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา18.00 น.ที่ลานจอดรถหน้าที่ทำการสถานีตำรวจ
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ ที่ปรึกษา
ร่วมกันจัดงาน เลี้ยงรับ ส่ง ผู้บังคับบัญชา ที่ย้ายมา สน.ท่าข้ามและย้ายไป
ปฏิบัติหน้าที่ๆ อื่นพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล
                            รอง ผกก.สอบสวน สน.ท่าข้าม และผู้บังคับบัญชาอีกหลายท่าน
28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.พศิน  รุจิวัชรธนา รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี

รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญตุลย์ สวป.สน.ท่าข้ามพร้อม
คณะผู้บริหารสถานีตำรวจพร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา ข้าราชการตำรวจ ร่วมประชุม กต.ตร. และขับเคลื่อนนโยบาย ครั้งที่1/2561
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญตุลย์ สวป.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหารสถานีตำรวจ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ประชุม กต.ตร. ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
วันที่ 16 มี.ค.61เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ภาคิน สิริบุณยาพร สวป.สน.ท่าข้าม
ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ ถวายอารักขา เส้นทางเสด็จ
 
วันที่ 16 มี.ค.61เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ดร. อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.ท่าข้าม
เดินทางมารับตำแหน่งและกราบขอพร สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำสถานีตำรวจ มี องค์หลวงพ่อเกศบล
องค์พระพิฆเนศ และศาลพระภูมิ เจ้าที่ โดยมี พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พร้อมข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม และ ประธาน กต.ตร.นายกฤษฎา ลิมปนะถาวร
พร้อมคณะกต.ตร.และที่ปรึกษาให้การต้อนรับ และมีข้าราชการจาก สน.บึงกุ่ม มาร่วมอย่างอบอุ่น
ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 1 ก.พ.2561 เวลา13.30-15.30 น.ที่ โรงเรียนวัดท่าข้าม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯมอบหมายให้ ด.ต.วันชัย ทองวงสา
ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.ท่าข้าม สอนเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าข้าม ป.5/1,5/2
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
สน.ท่าข้าม จิตอาสา เขตบางขุนเทียน ร่วมกัน กิจกรรม BIG CLEANING DAY เก็บขยะในคลองริมเขื่อน
วันที่24มกราคม2561 เวลา15.00น.ที่ริมคลองสนามชัย ข้าง สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.สอบสวน สน.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์
รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี
รอง ผกก.จร.สน.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วม คณะ
กต.ตรสน.ท่าข้ามฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตบางขุนเทียน
พร้อมจิตอาสา สน.ท่าข้าม ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY เก็บขยะในคลองริมเขื่อนข้าง สน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้ามจัดจัดอบรมจริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 14.00 น ณ.อาคารบงกช วัดเลา
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯคณะผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในแนวคิดของ
“สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฏร์มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน”
หรือ Police Mine โดยให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฟังธรรมะ ณ.อาคารบงกช
วัดเลาเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของหน่วย
รอง ผบก.น.9 ร่วม ผกก.ฯ สน.ท่าข้ามจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
วันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ลานหน้าที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท. สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อม
คณะและที่ปรึกษา กต.ตร.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและร่วมกันมอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้ามของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆทีมาร่วมงานวันเด็ก ณ.ลานหน้า สน.ท่าข้าม
รอง ผกก.ป.ประชุมฝ่ายป.และมอบป้ายชื่อแบบที่ ตร.กำหนด
 
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ประชุมฝ่ายป้องกันปราบปราม และมอบป้ายชื่อ
แบบที่ ตร.กำหนด ให้กับ ข้าราชการตำรวจ
 
ผกก.ฯ ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2560
 
วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ อบรมปล่อยแถวอาสาสมัคร
ตำรวจบ้าน สน.ท่าข้ามจำนวน 20 นาย ณ จุดพิทักษ์ท่าข้าม 4
ซอยพระรามสอง 69 ออกตรวจ ป้องกันเหตุจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมในพื้นที่
 
ผกก.ฯ ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2560
31 ธ.ค. 60 เวลา 18.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร. ฯ
ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
และอำนวยการจราจรให้กับประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ
ในเขตรับผิดชอบของ สน.ท่าข้าม ซึ่งมีสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด 4 วัด 1 สำนักสงฆ์
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามครั้งสุดท้าย ของปี 2560
วันที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุม .สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมประธาน กต.ตร.นาย กฤษฎา ลิมปนะถาวร
พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมประชุม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
ชี้แจงเกี่ยวกับงานบริหารงานของ สน.ท่าข้ามและมอบรางวัลและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายของ สน.ท่าข้าม
จิตอาสา ร่วม สน.ท่าข้ามร่วมทำความสะอาดซอยพระราม2 ซอย 69
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 0เวลา 14.30-16.00 น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ พร้อมชุด ตชส.
และจิตอาสาฯ ร่วมกับคณะครูนักเรียน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชฯ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทหาร ร.19 พัน.3 ทำความสะอาด
และจัดระเบียบซอยพระรามสอง 69
รอง ผบช.น. ผบก.น.9 ปล่อยแถวระดม
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ.ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น.
ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พีรวัส อินทรอกง รอง ผบก.น. พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผบก.น.
พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น. พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนฯพ.ต.ท.เลิศศักดิ์
เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรอง ผกก.จร. ฯผู้บังคับบัญชา บก.น.9 ทุก สน. และคณะ
กต.ตร.ทุก สน.ฯ ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม ช่วงวัน คริสต์มาส 2560
 
 

 

 
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
เลขที่ 277 ซอยท่าข้าม ( ซอยแยกท่าข้ามที่ 23 )   ถนนพระราม 2  เยื้องศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม 2
 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
โทรศัพท์กลาง  0-2416-2841 02-415-1572 02-416-7892  โทรสาร 0-2415-1574 
ตู้ ปณ.1 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Best view on Internet Explorer 7 .0
or higher, Screen=1024x768 pixels or 1366x 768 pixels & Hispeed internet
Power   by  Thakham web studio

.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม Web master