ประชุม VDO Conference กับ บก.น.9
ประชุม VDO Conference กับ บช.น
 
ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม
 
   
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
-
-
-
-
-
-

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา

-
 
 
 
  หน้าDowload
 คำปฏิญาณตนของตำรวจ /วินัยตำรวจ
   
   
 
 
-
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
คำสั่ง คสช.ที่22/2558
-
เรื่องมาตรการหยุดเด็กแว้น + ควบคุมสถานบริการ
  พรบ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
บริษัท ไฮแมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
ผู้สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สน.ท่าข้าม อย่างเป็นทางการ
ผู้ผลิตงานป้ายไวนิล
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED
ทุกชนิด ประหยัดค่าไฟ 30-50%
มาตราฐาน มอก.
เช่นไฟถนนไฟโรงงาน ไฟโรงแรม ไฟบันเทิง ไฟบ้านและสวน
ดีไซน์หรูติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน
สามารถใช้แทนหลอนฟลูออเรสเซนต์ และหลอดตะเกียบได้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษ และไม่มีรังสียูวี
ได้รับการรองรับ : CE และ RoHS อายุการใช้งานยาวนาน
ราคาเป็นกันเองด้วยครับ
โทร 089-746-8599
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
 
 
 
   
 
 
คำแนะนำต่างๆ
 
 
 
 
  กฎ ระเบียบ คำสั่ง ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ของ สน.ท่าข้าม "จริงใจให้บริการ ประสานความยุติธรรม พร้อมนำสู่ประชา พัฒนาสู่สากล"
 

 คำปฏิญาณตนของตำรวจ 

 ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต

และเอาความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ

เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน

  ข้อ 1 ข้าพเจ้า จักจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

 ข้อ 2 ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

 ข้อ 3 ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผนของกรมตำรวจ

ข้อ 5 ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

**********************

ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

 

 

 

 
   -----ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   -------หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา
  -------รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม
  -----จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓) ที่ตำรวจทุกนายต้องรู้ กดโหลด
   ------แนวทางการปฏิบัติตามกฎ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ตาม ก.ตร.และ
  -------จรรยาบรรณของตํารวจ และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑(แก้ ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
   -------ตรวจรายชื่อแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อคุ้มครองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 
 
ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 1 ก.พ.2561 เวลา13.30-15.30 น.ที่ โรงเรียนวัดท่าข้าม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯมอบหมายให้ ด.ต.วันชัย ทองวงสา
ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.ท่าข้าม สอนเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าข้าม ป.5/1,5/2
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
สน.ท่าข้าม จิตอาสา เขตบางขุนเทียน ร่วมกัน กิจกรรม BIG CLEANING DAY เก็บขยะในคลองริมเขื่อน
วันที่24มกราคม2561 เวลา15.00น.ที่ริมคลองสนามชัย ข้าง สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.สอบสวน สน.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์
รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี
รอง ผกก.จร.สน.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วม คณะ
กต.ตรสน.ท่าข้ามฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตบางขุนเทียน
พร้อมจิตอาสา สน.ท่าข้าม ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY เก็บขยะในคลองริมเขื่อนข้าง สน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้ามจัดจัดอบรมจริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 14.00 น ณ.อาคารบงกช วัดเลา
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯคณะผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในแนวคิดของ
“สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฏร์มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน”
หรือ Police Mine โดยให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฟังธรรมะ ณ.อาคารบงกช
วัดเลาเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของหน่วย
รอง ผบก.น.9 ร่วม ผกก.ฯ สน.ท่าข้ามจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
วันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ลานหน้าที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท. สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อม
คณะและที่ปรึกษา กต.ตร.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและร่วมกันมอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้ามของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆทีมาร่วมงานวันเด็ก ณ.ลานหน้า สน.ท่าข้าม
รอง ผกก.ป.ประชุมฝ่ายป.และมอบป้ายชื่อแบบที่ ตร.กำหนด
 
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ประชุมฝ่ายป้องกันปราบปราม และมอบป้ายชื่อ
แบบที่ ตร.กำหนด ให้กับ ข้าราชการตำรวจ
 
ผกก.ฯ ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2560
 
วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ อบรมปล่อยแถวอาสาสมัคร
ตำรวจบ้าน สน.ท่าข้ามจำนวน 20 นาย ณ จุดพิทักษ์ท่าข้าม 4
ซอยพระรามสอง 69 ออกตรวจ ป้องกันเหตุจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมในพื้นที่
 
ผกก.ฯ ปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2560
31 ธ.ค. 60 เวลา 18.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร. ฯ
ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
และอำนวยการจราจรให้กับประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ
ในเขตรับผิดชอบของ สน.ท่าข้าม ซึ่งมีสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด 4 วัด 1 สำนักสงฆ์
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามครั้งสุดท้าย ของปี 2560
วันที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุม .สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมประธาน กต.ตร.นาย กฤษฎา ลิมปนะถาวร
พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมประชุม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนสน.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.สน.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
ชี้แจงเกี่ยวกับงานบริหารงานของ สน.ท่าข้ามและมอบรางวัลและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายของ สน.ท่าข้าม
จิตอาสา ร่วม สน.ท่าข้ามร่วมทำความสะอาดซอยพระราม2 ซอย 69
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 0เวลา 14.30-16.00 น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.ฯ พร้อมชุด ตชส.
และจิตอาสาฯ ร่วมกับคณะครูนักเรียน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชฯ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทหาร ร.19 พัน.3 ทำความสะอาด
และจัดระเบียบซอยพระรามสอง 69
รอง ผบช.น. ผบก.น.9 ปล่อยแถวระดม
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ.ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น.
ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พีรวัส อินทรอกง รอง ผบก.น. พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผบก.น.
พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น. พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนฯพ.ต.ท.เลิศศักดิ์
เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรีรอง ผกก.จร. ฯผู้บังคับบัญชา บก.น.9 ทุก สน. และคณะ
กต.ตร.ทุก สน.ฯ ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม ช่วงวัน คริสต์มาส 2560
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันที่ 20ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.สอบสวนฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
คณะ กต.ตร. ฯ ที่ปรึกษากต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมตัวแทนชุมชนหมู่บ้านจุลพงษ์และชุมชนสายสัมพันธ์
ร่วมประชุม กต.ตร.ประจำเดือนธันวาคม2560
สน.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรม ปลูกตัดแต่งต้นไม้ ณ สวนสาธารณะบึงรางเข้ ในโครงการทำดีเพื่อพ่อ
วันที่5 ธ.ค.60 เวลา10.00 น. ที่ สวนสาธารณะบึงรางเข้
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ อ.ส.ตำรวจบ้าน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทหาร ร.29 พัน.3
จิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทำกิจกรรมทำความสะอาด
ปลูกตัดแต่งต้นไม้ ณ สวนสาธารณะบึงรางเข้ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ
ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมทำทำบุญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2560
 
วันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา16.00 น. ที่ เซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สวป.ฯ
ร่วมทำทำบุญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2560
 
ประธาน กต.ตร.ฯ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมเตรียมจัดงานหลวงพ่อเกศบลประจำปี2560
 
วันที่13 พ.ย.60 เวลา16.00 น. ที่ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญหลวงพ่อเกศบล ประจำปี 2560
และแจกทาน ปล่อยชีวิตโค กระบือ ประจำ2560
ผกก.ฯและประธาน กต.ตร.ประชุมการจัดงานทำบุญหลวงพ่อเกศบลและทำทานประจำปี 2560
 
วันที่13 พ.ย.60 เวลา14.00 น. ที่ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบาย ผบช.น.และ รอง ผบช.น.ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทราบทั่วกัน
ผกก.สน.ท่าข้ามปล่อยแถวข้าราชการตำรวจถวายถวามปลอดภัย
 
วันที่10 พ.ย.60 เวลา1600 น. ที่ สนาม เซ็นทรัลพาร์ค ถนนพระราม 2  
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
ร่วมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจจำนวน 45 นาย ว.4 เส้นทางรับเสด็จขบวน
 
กต.ตร .สน.ท่าข้ามจัดศึกชิงแชมป์โลก WBC
 
วันที่10 พ.ย.60 เวลา14 00 น. ที่ณ.เวทีชั่วคราว เซ็นทรัลพาร์ค ถนนพระราม 2  

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน จัดมวยชิงแชมป์โลก ศึกM-150

พลังกำปั้นสะท้านโลก มหากุศล สถาบัน WBC ASIA รุ่น 108 ปอนด์ ระหว่างพงษ์ศักดิ์เล็ก
นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกชาวไทย กับ FRANS DAMUR POIUE ผู้ท้าชิงชาวอินโดนิเซีย ช่อง7สี
ถ่ายทอดสด เพื่อหารายได้ ทำทาน และนำไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับตำรวจ
และบูรณ์อาคารบ้านพักของข้าราชการตำรวจ คู่พิเศษ ก่อนเวลา
พันตำรวจเอกธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผู้กำกับการ สน.ท่าข้าม กับ พันตำรวจโทสุกฤต มังคละสวัสดิ์ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สน.ท่าข้าม  
ผกก.สน.ท่าข้ามปล่อยแถวข้าราชการตำรวจและอาสา รักษาความปลอดภัยวันลอยกระทง
วันที่ 3 พ.ย.60 เวลา18.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯร่วมอบรมปล่อยแถวระดม
ข้าราชการตำรวจและอาสาสมัครตำรวจบ้านจำนวน 60 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันเหตุและอำนวยการจราจรตามสถานที่ๆจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่รับผิดชอบ
ประธาน กต.ตร.ฯผกก.สน.ท่าข้าม แถลงข่าวการตัดมวยการกุศล
วันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา11.30 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม
แถลงข่าวการจัดงาน ชกมวย กำปั้นสะท้านโลก กต.ตร.ฯ มหากุศล ระหว่าง พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวง
โปรโมชั่น แชมป์โลกชาวไทยกับraymark tadayผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
เวลา 14.00น.-16.00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สีและพบกับ ศรีษะเกษ นครหลวงโปนโมชั่น
แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย ตัวเป็นๆในงานนี้แน่นอน ชมฟรีตลอดงาน
ผกก.สน.ท่าข้าม เปิดการแข่งขัน "ธนันท์ธร คัพ ครั้งที่ 2“
วันพุธที่ 4 ต.ค. 60 เวลา15.30 น.ณ สนาม ดี สเตเดียม  พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯ.พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯร่วมเปิดการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
"ธนันท์ธร คัพ ครั้งที่ 2“ภายในหน่วยงาน สน.ท่าข้าม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  และมีรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ
มีสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภ้ย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ สน.ท่าข้าม
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมผู้บริหาร สถานีตำรวจ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง.ผกก.ป,ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง.ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง.ผกก.จรฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.ศิริชาติ จันทร์พรมมา สว.สส.ฯ พ.ต.ท.สมบูรณ์ธัญญะตุล สว.ธร.ฯ
ร่วมประชุมบริหารประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อม ถ่ายทอดนโยบายของ
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
สน.ท่าข้าม จัดรถตู้บริการประชาชนฟรีไปงานราชพิธี ท้องสนามหลวง
วันพุธที่ 27 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น. ที่ลานจอดรถหน้าโรงเบียรฮอลล์แลนด์ พระราม 2
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯคุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯ.
พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวปฯ
ร่วมปล่อยแถวรถตู้บริการประชาชนฟรีจากห้างเซ็นทรัลพระราม2

หน้าโรงเบียร์ฮอลแลนด์-สนามหลวง บริการ

ประชาชนฟรี
วันที่ 27-30 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา12.00-20.00 น.
สน.ท่าข้าม ร่วม กต.ตร.จัดงานตอบแทนข้าราชการที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กย.60
" เกษียณอายุ บรรลุภารกิจใหญ่" มุทิตาจิต กษิณานุสรณ์ เกษียณอายุราชการ 2560
22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น ที่ สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯและ
คณะ กต.ตร.ฯ ที่ปรึกษา กต.ตร. ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกกฯ และคณะผู้บริหาร สน.ท่าข้าม
ร่วมกันจัดงานตอบแทนคุณความดี ของข้าราชการตำรวจที่รับใช้ประเทศชาติ รับใช้สังคม
และประชาชน ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กย 2560
พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้เกษียณ มี ร.ต.ท.สุรังค์ พรช่วยกอบกุล
ร.ต.ท.ธวัชชัย แสงศิริ ร.ต.ท.สุเทพ. แก้วสกุล ร.ต.ท.ประพัฒน์ สุภาพ ร.ต.ท.บุญเชิด กลับเป็นสุข ร.ต.ท.มนูญนพ คงกระพันธ์
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน กันยายน 2560
22 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกกฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก. สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญตุลย์ สวป.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร. ประจำเดือน กันยายน 2560
และมอบรางวัลให้กับตำรวจที่มีผลการจับกุมยอดเยี่ยม
กต.ตร.จัดมวยการกุศล เพื่อบูรณะอาคารบ้านพัก ข้าราชการตำรวจ
20 กันยายน 2560 คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตรฯและ
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกกฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. ฯ ร่วมกันหารือว่า
10 พ.ย.60 พบกับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย "ศรีษะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น"
ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.00 น.ณ เวทีมวยชั่วคราว บริเวณลานจอดรถ
สน.ท่าข้าม มีคุณสมศักดิ์ ศรีวิมลศิริ รองประธาน คุณสัมพันธ์ ฟองอรุณรุ่ง กต.ตร.
หารือ"เฮียอุย"สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ โปรโมเตอร์ ศึก M 150 พลังกำปั้นสะท้านโลก สน.ท่าข้าม มหากุศล
ถึงความคืบหน้าและกำหนดวันแถลงข่าวในการชกป้องกันแชมป์โลก wbc asia continetal
รุ่น 112 ปอนด์ของ พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวงโปรโมช้น แชมป์โลกชาวไทย กับ ผู้ท้าชิงชาวต่างประเทศ
การปรับปรุงภูมิทัศน์บูรณะอาคารบ้านพัก และห้องน้ำสำหรับประชาชน ของ สน.ท่าข้าม
 
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา คณะ กต.ตร.ฯ
และที่ปรึกษา ที่ประสานงาน บริษัท ลุมพินี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำพนักงานจำนวน 19 คน
มาปรับภูมิทัศน์ทาสีอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ของ สน.ท่าข้าม ทั้งหมดจำนวน 3 อาคาร
พิธีบวงสรวง และพิธีเททององค์หลวงพ่อเกศบลจำลอง
กดดูภาพเพิ่มเติม
วันที่ 7 กันยายน 2560 13.39 น ที่ สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วม พิธีบวงสรวงและพิธีเททอง หล่อหลวงพ่อเกศบลจำลอง
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ ประธานจุดเทียนชัย มี พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู ฟู)
เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยาพระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย)
เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต               ดูภาพเพิ่มเติม
สน.ท่าข้ามจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2560เวลา 14.00น. ที่ห้อง รร รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
วิ่ง 2.5 กิโลเมตร ดันพื้น และลุกนั่ง ประจำปี 2560
สน.ท่าข้ามจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 11สิงหาคม 2560เวลา 1500น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯพ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ

พร้อมข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย ร่วมจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวาย

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ.บริเวณลานหน้าสน.ท่าข้าม พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับฝ่ายรักษา

ความสะอาดของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหา 2560

ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ประจำเดือนสิงหาคม60
วันที่ 11สิงหาคม 2560เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการตำรวจประจำเดือนแนะนำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มาฝึกงาน
ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมประชุมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
วันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.30. ที่ห้องประชุมเขตบางบอน พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ ร่อมประชุมเอกชัย 2 สำนักงานเขตบางบอน
โดยกำหนดโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกันลอกลองควาย
ในพื้นที่เขตบางบอน ในวันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 07.00 น.
 
ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือนสิงหาคม2560
วันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.30-12.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. ท่าข้าม พร้อมคณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษา
ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
และมอบรางวัลให้กับตำรวจที่มีผลการจับกุมยอดเยี่ยมและ
มอบเข็มเชิดชูเกียรติโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตร.1 รร.)
ให้กับครูฝ่ายปกครองโรงเรียนราชมนตรี กับโรงเรียนวัดกำแพง
มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ประธาน กต.ตร.ฯลงนามเซ็นต์สัญญา “ศึก M-150 กำปั้นสะท้านโลก” สน.ท่าข้าม มหากุศล
วันที่ 10ส.ค. เวลา 10.0น. ที่ห้องประชุมสน.ท่าข้าม
คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาฯที่ได้ลงนามทำสัญญากับทีมงาน นครหลวงโปรโมชั่น
เพื่อจัดมวยสากลป้องกันแชมป์ ระหว่าง พงษ์ศักดิ์เล็ก นครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกชาวไทย
สถาบัน WBC Asia Contineltal ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
ในวันที่ 10 พ.ย.2560 รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบูรณะสถานีตำรวจ ของ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
ผกก.สน.ท่าข้ามและรอง ผกก.ป.ฯ ร่วม กิจกรรมตรวจคัดกรองปัสสาวะนักเรียน
วันที่ 9 ส.ค. เวลา13.30น. ที่ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พร้อมชุด ตชส.สน.ท่าข้าม ร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 42
เขตบางขุนเทียนจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองปัสสาวะนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

จำนวนเด็กนักเรียน 477 คน
สน.ท่าข้ามเป็นตัวแทนของ 88 สน.ใน บช.น.นำเสนอภารกิจของสถานีตำรวจต่ออนุกรรมาธิการฯ
วันที่ 8 ส.ค. เวลา 09.30-12.00น. ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
55 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม .สน.ท่าข้าม เป็นตัวแทนของสถานีตำรวจของ บช.น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม นำเสนอภารกิจของตำรวจนครบาล
ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ มีคุณ มนุชย์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ พ.ต.ต.อำนาจ  กระต่ายทอง สว.จร.ฯ เข้าร่วมการนำเสนอดังกล่าว
สน.ท่าข้ามร่วม กตตร.ฯตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่เต็นท์หน้าห้างโลตัส พระราม 2 ทุกวัน
ระหว่างวันที่ 31ก.ค. 2560 ถึง วันที่ 4 ส.ค.2560 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 15.30 - 21.00 น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.รัตนเกล้า อาณานุการ สวป.ฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อม
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมอาสาสมัครตำรวจชุมชน สน.ท่าข้ามเปิดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้
อุปโภคบริโภค น้ำดืมและยารักษาโรคเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้            กดดูรายละเอียด
ผกก. สน.ท่าข้ามและกตตร.ฯนำข้าราชการตำรวจ ถวายพระพร รัชการลที่ 10
วันที่ 17กรกฎาคม 2560เวลา 19.00น. ที่หน้าที่ทำการ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คณะ กต.ตร.ฯและข้าราชการตำรวจ ประชาชน ร่วมกล่าวคำปฎิญาณ และลงนามถวายพระพร แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ผกก. สน.ท่าข้ามนำข้าราชการตำรวจ ฟังธรรมเนื่องในเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชการลที่ 10
วันที่ 28 ก.ค. 2560เวลา 14.00น. ที่วัดกำแพง พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯพ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร สว.ป.ฯ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ โดยมี
พระครูวิศาลชยางนุกูลเจ้าอาวาสวัดกำแพงร่วมในพิธี พร้อมข้าราชการตำรวจ จำนวน 150 นาย
ร่วมฟังเทศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ผกก. สน.ท่าข้ามนำข้าราชการตำรวจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชการลที่ 10
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560เวลา 07.00น. ที่ บริเวณป่าชายเลน แอขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม มอบหมายให้
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สวป.สน.ท่าข้าม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้าม 22 นาย
ปลูกป่า บริเวณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต บางขุนเทียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
งานป้องกันปราบปราม สน.ท่าข้ามประชุมข้าราชการตำรวจงาน ป.ประจำเดือน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560เวลา 16.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร
ประชุมตำรวจงานป้องกันปราบปราม ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ประจำเดือน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการตำรวจประจำเดือนแนะนำตัวข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ ใหม่ และรับมอบกล้อง
บันทึกภาพติดหมวก จาก กต.ตร.สน.ท่าข้าม ตามโครงการตาที่ 3 ของ สน.ท่าข้าม
ผบช.น.ปล่อยแถว โครงการแท็กซี่ปลอดภัย อุ่นใจประชาชน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560เวลา 17.00น. ที่ บริเวณลานจอดรถ ฮอลล์แลนด์ พระราม 2
พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น.ปล่อยแถวรถแท็กซี่ตามโครงการแท็กซี่ปลอดภัย อุ่นใจประชาชน
(Safety Taxi) โดยมีพล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 พร้อมด้วย รอง ผบก.น.9,
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม ผกก.ทุก สน. คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร
ประธาน กต.ตร. สน.ท่าข้าม กต.ตร.สน. , ที่ปรึกษา สน. และข้าราชการตำรวจ บก.น.9
โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของแท็กซี่
ตลอดจนการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัย
บก.น.9 ตรวจราชการ สน.ท่าข้าม การยกระดับการให้บริการประชาชน
วันที่ 17กรกฎาคม 2560เวลา 11.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
ต้อนรับคณะตรวจราชการ บก.น.9 ในการยกระดับในการให้บริการ
ประชาชนของสถานีตำรวจ
โครงการบ้านสีขาวประชารัฐร่วมใจฯ สน.ท่าข้าม
13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม รร.รัตนโกสินทร์ สมโภช บางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ
คณะ กต.ตร.ฯ ข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม ร่วมกับ 6 หน่วยงานภาคีเครือข่าย 22 ชุมชนในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสมาชิกในชุมชนฯ Big cleaning day
โดยมี พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธานการประชุม
ประชุมกต.ตร.ฯประจำเดือนและมอบเงินปลอบขวัญ ตร.ที่ได้รับบาดเจ็บ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข สว.ป.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
คณะกต.ตร.ที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประชุมกต.ตร.ประจำเดือน ก.ค. 2560
และได้มอบเงินกองทุนหลวงพ่อเกศบล ให้กับ ด.ต.นิติ อัญชลีสังกาศ ผบ.หมู่ ป.ทำหน้าที่จราจร ฯ
และร.ต.ต.นพวงศ์ โสมดี รองสารวัตรงานจราจร สน.ท่าข้าม ตำรวจฝ่ายจราจร ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฎิบัติหน้าที่
กต.ตร.ฯจัดเลี้ยง รับ-ส่ง ข้าราชการตำรวจพร้อมมอบของที่ระลึก
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น.ที่ หน้าห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม
พร้อมผู้บังคับบัญชา คณะ กต.ตร. ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
ร่วมจัดงาน เลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการสน.ท่าข้าม ที่ย้ายไปอยู่สังกัดใหม่
และข้าราชการที่ย้ายมาประจำที่ สน.ท่าข้ามใหม่ เต็มไปด้วยความอบอุ่น
พร้อมมอบเครื่องหมายยศ แก่ผู้ที่ได้เลื่อนยศ และมอบราวัลการจับกุมแก่ผู้มีผลการจับกุมดีเด่น
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน มิ.ย. 60
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.ที่ ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พร้อมผู้บังคับบัญชา คณะ กต.ตร. ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
ร่วมประชุม กต.ตร. สน.ฯ ประจำเดือน พร้อมรับฟังคามคิดเห็น
และเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามนโยบาย ของ ตร.
ผกก.สน.ท่าข้าม ยินดีต้อนรับนักเรียนนายสิบตำรวจที่มาฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายสิบตำรวจ ฝึกงานที่ สน.ท่าข้าม
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้อาชีพตำรวจ
" เราฝึกกายและใจไว้ เพื่อรับใช้ประชาชน"
รอง ผบก.น.9 ผกก.สน.ท่าข้าม และคณะ กต.ตร.ฯร่วมเปิดสนามฟุตบอล
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ สนามฟุตบอล ดี สเตเดียม เลียบด่วน
ซอยเทียนทะเล 20 แยก6/2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม
พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น. 9 พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ ร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอล ดี สเตเดียม
พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์

รอง ผบก.กต.10 จต. พร้อมคณะตรวจราชการ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา0700 -12.00น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์

รอง ผบก.กต.10 จต.พร้อมคณะ ตรวจราชการ
ที่ สน.ท่าข้าม ประจำปี 2560 พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ พร้อมคณะ กต.ตร.ฯให้การต้อนรับ
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ประจำเดือน พ.ค.60
 
วันพุธที่ 17 พ.ค..60 เวลา 16.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พร้อมผู้บังคับบัญชาฝ่ายป้องกันปราบปราม
ประชุมประจำเดือน พ.ค.2560 ข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน พ.ค.60
วันพุธที่ 17 พ.ค..60 เวลา 14.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส. ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามทุกฝ่าย ประชุม ข้าราชการตำรวจ
ถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชาพร้อมมอบประกาศ
แก่ข้ารชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือน พ.ค. 2560
ประชุม กต.ตร.ฯประจำเดือน พ.ค. 2560
วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ เลขา กต.ตร.ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 และมอบโล่ห์ที่ระลึกในโอกาศที่เป็นผู้ี่เสียสละเพื่อกิจการตำรวจ
ผช.ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม
 
วันอังคารที่ 25 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯพร้องคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ
พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วยผบ.ตรฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้าม จัดรณรงค์ สงกรานต์ เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 60
วันอังคารที่ 11 เม.ย.60 เวลา 16.00 น. บนนถนนพระราม 2
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร.
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร. คณะ กต.ตร.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้าม
ร่วมรณรงค์สงกรานต์ เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 60
สน.ท่าข้ามจัดการอบรม Service mimd แก่ข้าราชการตำรวจ
วันอังคารที่ 11 เม.ย.60 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมสน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร.
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามทุกฝ่าย ร่วมอบรมข้าราชการตำรวจในทุกระดับให้มีจิตใจใน
การให้บริการประชาชน เพื่อสรางจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ขอขอบคุณ
บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ด จำกัด(มหาชน )จัดส่งทีมวิทยากรมีคุณณัฎฐ์อนันต์ พัฒนาวนิชกุล
คุณณัฎฐ์วีเดช คัยนันท์     คุณคณิศร หมอใจบุญ ให้ความรู้แก่ ตร.สน.ท่าข้ามเป็นอย่างดี
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและ ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมประชุม กต.ตร.ประจำเดือนเมษายน 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ สน.ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ เลขา กต.ตร.ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุมพร้อมผู้นำชุมชน

ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและ ผกก.สน.ท่าข้ามร่วมบริจาค รถคนพิการ
 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพร้อมคณะ
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ ร่วมกันบริจาค
ร่วมทำบุญโดยการมอบรถวีลแชร์ จำนวน 10 คัน เป็นเงิน ผ่านสนามข่าว 7 สี
เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ต่อไป
 
 
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและ ผกก.สน.ท่าข้าม จัดกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า "

วันที่อาทิตย์์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพร้อมคณะ

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ร่วมกันปั่นจักรยานบนถนน
บนถนนบางขุนเทียน ชายทะเล มีประชาชนร่วมกิจกรรม กว่า 300 คัน

คณะตรวจงานชุมชนสีขาวของ บช.น.ลงพื้นที่ สน.ท่าข้าม
วันที่เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 1000 น. ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม </>
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ให้การต้อนรับคณะตรวจงานชุมชนสีขาว ของ บช.น. มี พ.ต.ท.สาธิต ชวะโนทัย

รองผกก.ฝอ.5 บช.น.ตรวจพร้อมลงชุมชนสีขาว ชุมชนบางมด ของ สน.ท่าข้าม
 
ผกก.สน.ท่าข้าม นำข้าราชการตำรวจ บวชถวาย แด่ในหลวง
วันนี้ จันทร์ที่ 5 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น.ที่วัดเลา เขตบางขุนเทียน กทม

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม

เป็นโยมอุปัฏฐาก ร่วมกับคุณแม่เงียบ เจริญศิริ ให้กับ
ด.ต.ไพโรจน์ เจริญศิริ ผู้ช่วยร้อยเวร
บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผกก.สน.ท่าข้ามเปิด โครงการทำดีเพื่อพ่อ รับส่งฟรีจากพระราม2- สนามหลวง
วันนี้ จันทร์ที่ 5 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น. ณ.ลานจอดรถ โรงเบียร์ฮอลแลนด์
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนะสิทธิ์. ปานศรี ผกก.สน.หนองค้างพลู ประธานร่วม ตัวแทน บก.น.9
เจ้าที่ทหารจาก ร.29 พัน 1นาย จันทร์ หวนสันเที๊ยะ ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน พร้อมคณะ
 กต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อมคณะ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9  อาสาสมัครตำรวจชุมชน
สมาชิกโฮมการ์ดร่วมปล่อยแถวแท๊กซี่ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ รับส่งฟรีจากพระราม2- สนามหลวง
ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
 
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมใหญ่ บช.น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผกก.สน.ท่าข้าม ร่วมจับฉลาก ส่งมอบวัว ให้แก่ข้ารชารตำรวจไปเลี้ยง
วันที่ 24 พ.ย.59 เวลา 17.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
ได้ทำการจับฉลาก ส่งมอบวัว รุ่งเรือง รับทรัพย์ มั่นคง ดวงสมพงษ์ พอเพียง
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ นำไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัด ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทำบุญ
หลวงพ่อเกศบล ประจำปี 2559  ห้ามขาย ห้ามฆ่า 


ผกก.สน.ท่าข้าม มอบเงิน สร้างขวัญกำลังใจแก่ ตร.ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 16.00 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก. ท่าข้าม
มอบเงิน ให้แก่ ด.ต.ประเดิม บุญครอง ส.ต.อ.สุชาติ กลับเป็นสุข สายู่ตรวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ติดตามรถต้องสงสัยแล้ว เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ได้รับบาดเจ็บ เล็บหลุด มึนศรีษะ เป็นเงิน ช่วยค่ารักษาพยาบาล และตัดเครื่องแบบให้ใหม่
ซึ่งเป็นการ สร้างขวัญ กำลังใจ แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่

สน.ท่าข้าม จัด กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 
วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 0800 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก. ท่าข้ามพร้อมผู็บังคับบัญชา
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บริเวณหน้า สน.ท่าข้าม


กิจกรรมทำบุญประจำปีหลวงพ่อเกศบล
วันที่ 20 พ.ย.59 เวลา 0900 น. ที่ สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ
และข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ร่วมแจกทาน จำนวน 999 ถุง และได้ไถ่ชีวิต โค ซึ่งทางสน.ได้ไปซื้อมาจาก
โรงฆ่าสัตว์ บางบัวทอง มีข้าราชการตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว กว่า 1,000 คน
ผบก.น.9 ผอ.เขต บางขุนเทียน พร้อมผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่ชุมชนสีขาว
วันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 16.00 น.ชุมชน ชุมชนสายสัมพันธ์แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
 พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 พ.ต อ.วิศาล. พันธุ์มณี รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.พีรวัส. อินทร์กง รอง ผบก.น.9 นายประเสริฐ ฉวีอินทร ผอ.เขตบางขุนเทียนพร้อมคณะ. 
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ
พร้อมคณะทำงานโครงการบ้านสีขาว.ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี256 สน.ท่าข้าม
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและตรวจเยี่ยมชุมชน ชุมชนสายสัมพันธ์แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯและสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในชุมชน
ประชุม กต.ตร.ประจำเดือน พ.ย. 2559
วันที่ 15 พ.ย..59 เวลา 17.00 น. บริเวณห้องประชุม สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ ท่าข้าม คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ เลขา กต.ตร.ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้าม

ประจำเดือน พ.ย. 2559 และมอบโล่ห์ที่ระลึกในโอกาศที่เป็นผู้ี่เสียสละเพื่อกิจการตำรวจ
ผกก.สน.ท่าข้ามปล่อยแถวตำรวจ รักษาความสงบงานวันลอยกระทง
วันที่ 14 พ.ย..59 เวลา 16.00 น. บริเวณ หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ร่วมปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่
ออกรักษาความสงบและ ช่วยเหลือประชาชน ในวันลอยกระทง
ผกก.สน.ท่าข้าม ต้อนรับ นรต.รุ่น 69 ที่มาบรรจุใหม่
วันที่ 11 พ.ย..59 เวลา 16.00 น. บริเวณ หน้า สน.ท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
ต้อนรับน้อง นรต.รุ่น 69 ที่มาบรรจุใหม่ ท่องอุดมคติตำรวจทั้ง 9
ข้อและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะทำงานรับใช้ประชาชนตามเจตนารมณ์ของ สตช.
ผกก.สน.ท่าข้าม ออกอำนวยการจราจร
 
วันที่ 5 ต.ค.59 เวลา 16.00 น. บริเวณ ถนนพระราม 2
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม
ร่วมอำนวยการจราจร แก้ไขปัญหารถติด
ในเขตพื้นที่ ของ สน.ท่าข้าม
 
ผกก.ฯเยี่ยมชุมชน ร่วมประชุมโครงการสีขาว
 
 
วันที่ 4 ต.ค.59 เวลา 14.00 น ณ ที่ทำการบ้านประธานชุมชนจุลพงษ์
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ,คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ ตชส.ฯ
พร้อมชุดปฏิบัติการโครงการบ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนจุลพงษ์เพื่อขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด
 
 
 
ผกก.ฯ ประธาน กต.ตร.นำสิ่งของแจกประชาชน
วันที่ 25 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ท้องสนามหลวง
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
คณะ กต.ตร.ฯ อาสาสมัครตำรวจบ้าน คณะแม่บ้านตำรวจ สน.ท่าข้ามนำสิ่งของ
อาหาร น้ำ หมวก ยาดม นำไปแจกแก่ประชาชนที่ท้องสนามหลวง
สถิตย์อยู่ในใจ ตราบนิรันดร์
 
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
จัดทำป้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ
โดย พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม 
คุณ นราวิชญ์ ยี่คิ้ว,กต.ตร.ฯ,คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าข้าม ให้การสนับสนุน
 
รอง ผกก.ป. สน.ท่าข้าม พร้อมคณะร่วมถวายอารักขาฯ
 
วันที่ 22 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ท้องสนามหลวง
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ
ร่วมถวายอารักขา ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ผกก. สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ ออกเยี่ยมชุมชน
วันที่ 20 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ
ออกเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อนำปัญหามาร่วมกันแก้ไข พร้อมชีแจงปัญหาอาชญากรรมและแนวทางป้องกัน
ผกก. สน.ท่าข้าม พร้อมคณะ ออกเยี่ยมชุมชน
วันที่ 12 ตค.59 เวลา 15.00 น.ที่ หน้าสน.ท่าข้าม

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
พร้อมชุดจู่โจม ร่วมฝึกยุทธวิธี การเข้าจับคนร้าย การชักปืนออกจากซองต้องคล่องตัว
การตรวจค้น คนร้ายในรถยนต์ เพื่อนำมาใช้ ในการพิทักษ์
รักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผกก.ฯประชุมการรักษาความปลอดภับ ผู้ประกอบการศูนย์การค้า
วันที่ 20 ตค.59 เวลา 15.00 น.สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
โดย พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ

ร่วมประชุมตัวแทนห้างสรรพสินค้าในเขตรับผิดชอบของ
สน.ท่าข้ามเพื่อป้องกันการก่อเหตุวินาศกรรม วัน ห้องประชุม ศปก.สน.ท่าข้าม
สน.ท่าข้ามร่วม กต.ตร.จัดรถบริการร่วมถวายความอาลัย
วันที่ 19 ตค.59 เวลา 15.00 น.สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
โดย พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม คณะ กต.ตร.
และที่ปรึกษาฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม
และชมรมรถตู้แวน เรชชิ่ง. จำนวน 17 คัน ให้บริการรถตู้
รับ-ส่ง ประชาชนร่วมถวายความอาลัย เส้นทาง เช็นทรัลพระราม 2 -สนามหลวง ฟรี  ตั้งแต่วันที่ 19-28 ต.ค.59 เวลา 15.00-20.00 น.
ผกก. ฯ ประชุมถ่ายทอดคำสั่งและข้อสั่งการฯ
 
วันที่ 19 ต.ค.2559เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมถ่ายทอด นโยบายของผบช.น.และ สตช.
มีพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้าม ร่วมรับฟังเพื่อนำข้อสั่งการและคำสั่งไปปฏิบัติ
นครบาล 93 ประชุม ทางไกล VDO Conference แก้ไขปัญหาการจราจร
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ ศปก.บก.น.9
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 นครบาล 93
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ ท่าข้าม 6. และ รอง ผกก.จร.ทุก สน.ฯ ร่วม
ประชุม VDO Conference เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
น.11 นครบาล 93 ท่าข้าม 6 ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจร ใน กทม.
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ ศปก.จร.
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบช.น. น.1-1
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 นครบาล 93
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ ท่าข้าม 6. ร่วมประชุม ที่ ศปก.จร.
สน.ท่าข้ามจัดรถบริการประชาชน
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2559เวลา 15.00-20.00 น. ของ วันที่ 19-28 ตุลาคม 2559
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ได้ดำเนินการจัดรถบริการประชาชน มี ร.ต.อ.นภัสพงษ์ ทัศนา รอง สวป.สน.ท่าข้าม พร้อม
ชุดเคลื่อนที่เร็วชุดที่1ว.4สัมพันธ์รถตู้บริการประชาชนสน.ท่าข้าม หน้าเซนทรัล
 
 
ประชุม กต.ตร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
วันที่ 13 ตุลาคม 2559เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯและ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
และ มอบกล้องติดหน้าหมวกพร้อมหมวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 96 ตัว และ พ.ต.อ.ธนันท์ธรฯผกก.สน.ท่าข้าม มอบโลห์
ประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณ คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบวาระและสนับสนุนกิจกรรมของสถานีตำรวจนครบาลท้าข้ามด้วยดีเสมอมา

สน.ท่าข้ามและคณะ กต.ตร.ฯ จัดงานเกษียณอายุ ฯ
วันที่ 24 ก.ย.2559เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
และคณะที่ปรึกษา กต.ตร พร้อมคณะข้าราชการตำรวจร่วมจัดงานเกษียณอายุ ของ
ข้าราชการตำรวจสน.ท่าข้าม มีผู้เกษียณ 3 ท่าน มีร.ต.ท.ณรงค์ ณรจินตรางกูร รอง สว(ป.)ฯ
ร.ต.ท.ธนิต จ้อยเจริญ รอง สว(จร.)ฯ นายวรวิทย์ แก้วมณี นักการภารโรง สน.ท่าข้าม
พร้อมจัดให้มีการลอดซุ้มกระบี่และร่วมรับประทานอาหาร
 
ประชุม กต.ตร. ประจำเดือนกันยายน 2559
วันที่ 24 ก.ย.2559เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯและ
พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ
ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุม ครั้งสุดท้ายของคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม เพิ่มเติม
 
ผกก.ฯพร้อมประธานกต.ตร.ฯร่วมกล่าวถวายพระพร 12 สิงหา
วันที่ 12 สิงหาคม.2559 เวลา19.00น.ที่ สน.ท่าข้ามพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ .
ผกก.สน.ท่าข้าม กต.ตร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.
พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รองผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯ พ.ต.ท.ภาคิน สิริปุณยาพร สวป.สน.ท่าข้าม พร้อม>
ข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ครอบครัวตำรวจ จำนวน150 คน
ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน ก.ค.59
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2559เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน
สิงหาคม 2559 มี พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตร
รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯและมีการมอบรางวัล
แก่ข้าราชการตำรวจฝ่ายต่างๆในการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือนชี้แจ้งข้อราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ติดตามโครงการต่างๆที่ สตช.และ บชน.สั่งการ

 
รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม ปล่อยแถวโครงการประชารัฐฯ
 
วันที่ 17 มิ.ย.2559 เวลา15.00น. ที่หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.
สน.ท่าข้าม พร้อม กำลังตำรวจ 15นาย กำลังทหาร 5 นาย เทศกิจ3 นายอาสาจราจร 10
ร่วมปล่อยแถว "โครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหา...จราจร "
 
 
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ออกเยี่ยมเยียนประชาชน
 
16 มิถุนายน 2559 เวลา14.00น.พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พร้อม
ข้าราชการตำรวจ ร่วมประธานกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจ
เยี่ยมชุมชนหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ ร่วมปรึกษาปัญหาต่างๆในชุมชนและร่วมหาแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
 
 
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รอง ผกก.ป.ฯเยี่ยมศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 
วันที่ 13 มิ.ย.2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธนเดช ธีนาคะ สวป.สน ท่าข้าม เยี่ยมเยียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2
เยี่ยมผู้บริหาร . และรับทราบ ข้อมููล. ปัญหาอาชญากรรมในห้างสรรพสินค้า
 
 
 
 
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมชี้ แจงนโยบายฯ
 
วันที่ 7 มิ.ย.2559 เวลา 13.30 น. ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุม มอบหมายและชีแจงนโยบายราชการผู้บังคับบัญชา ระดับ
รอง ผกก.ฯ สารวัตรฯ มอบหมายและนโยบายราชการ
 
 
คณะกต.ตร.ฯต้อนรับผกก.ฯรอง ผกก. สน.ท่าข้าม
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม ชั้น 2 คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน

กต.ตร.สน.ท่าข้ามและคณะฯ แสดงความยินดีแก่ พ.ต.อ.ธรันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม และ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ในเนื่องโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ.สน.ท่าข้าม
 
ผกก.ฯ เดินทางมารับตำแหน่ง ผกก.สน.ท่าข้าม
 
วันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.59 เวลา 12.39 น. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ไหว้สักการะบูชา
หลวงพ่อเกศบล,องค์พระพิฆคเนศ, ศาลพระภูมิและศาลตายายเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธธ์ประจำ
สน.ท่าข้าม
 
 
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
เลขที่ 277 ซอยท่าข้าม ( ซอยแยกท่าข้ามที่ 23 )   ถนนพระราม 2  เยื้องศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม 2
 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
โทรศัพท์กลาง  0-2416-2841 02-415-1572 02-416-7892  โทรสาร 0-2415-1574 
ตู้ ปณ.1 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Best view on Internet Explorer 7 .0
or higher, Screen=1024x768 pixels or 1366x 768 pixels & Hispeed internet
Power   by  Thakham web studio

.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม Web master