-.

 

 

ตำรวจ

คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัด กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม

อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ตำรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ

ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เล่มที่ 1 ภาคที่ 1 ลักษณะ 1 บทที่ 1 โดยกำหนดหน้าที่ทั่วไปของกรมสำนักงานไว้ดังนี้

  • รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  • รักษากฎหมาย ที่เกี่ยวแก่การกระทำผิดในทางอาญา
  • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน
  • ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
    ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2478 กำหนดถึงอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ไว้พอสรุปได้ดังนี้

ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่รักษาความสงบของประชาชน
ตำรวจ เป็นพนักงานสอบสวน ย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ภายในเขตอำนาจของตนตามที่กำหนดไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
อำนาจการจับกุม ผู้กระทำผิดในคดีอาญา อาจเป็นทั้งในกรณีที่มีหมายค้น และไม่มีหมายจับรวมถึงการค้นตัวในที่สาธารณะสถาน
อำนาจควบคุมตัวผู้กระทำผิด ที่ถูกจับไว้ได้ตามกำหนด เวลา ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
อำนาจตรวจค้นเคหะสถาน ที่อยู่อาศัย และสำนักงานของบุคคล อันเป็นที่รโหฐาน ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

 

 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบังคับการตำรวจนครบาล 9

 

Thakham E-Police Station

http://thakham.metro.police.go.th/

 

 

ผู้กำกับการ
โทร. 083-303-5353
สน.ท่าข้าม โทร 0-2416-2841 โทรสาร 0-2415-1574

 

       
 
 
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี
พ.ต.ท.
รอง ผกก.ป.
Email:
โทร 080-515-1536
รอง ผกก.สส.
Email:
โทร.
รอง ผกก.จร.
Email
โทร 086-701-1999
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

 

 

งานป้องกันและปราบปราม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
โทร 089-147-2887
Email: @windowslive.com

 

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์

สว.ธร.

โทร 081-612-3336

ท่าข้าม 51

 

พ.ต.ท.

สวป.

091-014-6778

ท่าข้าม 21

 

พ.ต.ท.

สวป.

085-482-3587

ท่าข้าม 22

 

พ.ต.ต.

สวป.ฯ

โทร .095-552-8458

ท่าข้าม 23

 

พ.ต.ต.ภาณุพงศ์  ทองนรินทร์

สว.ป.ฯ

โทร 092-264-3439

ท่าข้าม 24

 

     

ร.ต.อ.ธีรวุฒิ วงษ์ศรีวอ

รองสวป.สน.ท่าข้าม
โทร. 0802989909

ร.ต.อ.อำนาท สวยดี

รองสวป.สน.ท่าข้าม

โทร0817705834

ร.ต.อ ไพรวัลย์ ศรีมันตะ

รอง สวป.สน.ท่าข้าม
โทร.081-791-4468

ร.ต.อ.กฤษฏา บุญทอง

รอง สวป.สน.ท่าข้าม
โทร.085-382-8833

 

งานธุรการ
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
Email:

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สารวัตรธุรการ สน.ท่าข้าม

โทร 081-612-3336
รอง สว.ธร.

เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายธุรการ 

 

 

 

 

งานสอบสวน
พ.ต.ท.
รอง ผกก.(สอบสวน)(หน.) สน.ท่าข้าม

พ.ต.ท.

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานสอบสวน

 

งานสืบสวน
พ.ต.ท.
รองผกก.สืบสวน.
081-173-3000
พ.ต.ท.

พ.ต.ต.วรัษฐา  วุฑฒิรักษ์

สว.สส.1
สว.สส.2
081
085-047-6662

 

 
สว.สส.
รอง.สว.สส.
รอง.สว.สส.

จนท.ธุรการฝ่ายสืบสวน  

ฝ่ายสืบสวน  โทร. 0-2416-2843

 

งานจราจร

พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี

รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม

โทร 086-701-1999

จุดตรวจการเคหะ(งาน จราจร)โทร 0-2415-8500

 

พ.ต.ท.อำนาจ กระต่ายทอง

สว.จร.สน.ท่าข้าม

โทร 084-468-8456

Email:; @hotmail.com

 

รอง.สว.จร.
รอง.สว.จร.
รอง.สว.จร.

เจ้าหน้าที่งานจราจร

โทร. 0-2415-8500

 

หน้าต่อไป

ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

รองสารวัตร งานป้องกันปราบปราม

สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม