พื้นที่รับผิดชอบ

46 ตารางกิโลเมตร

โดยส่วนร่วม มีสภาพเป็นพื้นที่พักอาศัยและย้านศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ถึง 4แห่ง

มีหมู่บ้านจัดสรร คอนโด แฟลตที่พัก บ้านเช่า ทาวเฮ้าส์ อพาร์ทเม้น และมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

 

 

เดิม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม มีเขตรับผิดชอบกว้างที่สุดในเขตนครบาล

ประมาณ150 ตารางกิโลเมตรเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2540 ได้มีประกาศของกระทรวงหมาดไทย

กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรมตำรวจขึ้นใหม่

ในส่วนของ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 สถานี

เหลือพื้นที่เขตอำนาจรับผิดชอบและเขตการปกครองประมาณ 46.5 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองบางบอนฝั่งเหนือ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมคลองบางบอนฝั่งเหนือ บรรจบกับริมฝั่งคลองสนามชัยฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้เลียบไปตามริมฝั่งคลองสนามชัยฝั่งทิศตะวันตก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 )ฟากใต้ จนบรรจบกับริมฝั่งคลองบางมดฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันออก

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองบางมดฝั่งตะวันออกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 35(ถนนพระรามที่ 2 ) ฟากใต้ ไปทางทิศใต้เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางมดริมฝั่งคลองสวนฝั่งตะวันออก จนบรรจบกับริมฝั่งคลองนาฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

ทิศใต้

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองนาฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝั่งคลองสวนฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองนาฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการบรรจบกับริมฝั่งคลองหัวกระบือฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองหัวกระบือฝั่งตะวันตก บรรจบกับริมฝั่งคลองสนามชัยฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลียบไปตามริมฝั่งคลองสนามชัยฝั่งใต้ จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก

ทิศตะวันตก

  

เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตกบรรจบกับริมฝั่งคลองสนาม้ ชัยฝั่งใตไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสะแกงามฝั่งเหนือ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสะแกงามฟากเหนือบรรจบกับขอบทางเท้าด้านอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35(ถนนพระรามที่ 2)ฟากใต้

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2 ) ฟากใต้ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอก

ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงหมายเลข 340

(บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝั่งคลองบางบอนฝั่งเหนือพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในเขตการปกครอง

 เขตพื้นที่การปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ 3เขตการปกครอง 

1 สำนักเขตบางขุนเทียน 2 สำนักงานเขตจอมทอง 3. สำนักงานเขตบางบอน

มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น


ถนน 7 สาย
 
1
ถนนพระราม 2
2
ถนนบางขุนเทียน –ชายทะเล
3
ถนนกาญจนาภิเษก
4
ถนนท่าข้าม
5
ถนนซอยอนามัยงามเจริญ
6
ถนนคลองห้วยทราย
7
ถนนซอยวัดกำแพง
คลอง 17 คลอง
1
คลองเฉลิมชัยพัฒนา
2
คลองสนามชัย
3
คลองพระยาราชมนตรี
4
คลองหัวกระบือ
5
คลองรางแค
6
คลองรางแม่น้ำ
7
คลองสวน
8
คลองนา
9
คลองศาลเจ้า
10
คลองสี่บาท
11
คลองรางแก้ว
12
คลองรางโพธิ์
13
คลองตารุ่ง
14
คลองบัว
15
คลองรางแม่น้ำ
16
คลองบุญสุข
17
คลองบางระนก    
สถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด กทม. 7 แห่ง
 
 
 
 
โรงเรียนวัดบัวผัน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 2 แห่ง
 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนเอกชน 9 แห่ง
โรงเรียนสมิทธิพงษ์
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา
โรงเรียนอนุบาลอภิสรา
โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์
โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์
 
วัดและสำนักสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา 4 แห่ง
วัดเลา วัดท่าข้าม วัดบัวผัน วัดกำแพง สำนักปฏบัติธรรมแทนวันดี

 

สถานที่ราชการอื่นๆ
ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
สำนักงานการเคหะชุมชนธนบุรี
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ถนอม ทองสิมา หลังเขตบางขุนเทียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ซอยอนามัยงานเจริญ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ตรงข้ามฝั่งคลอง สน.ท่าข้าม

ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

รองสารวัตร งานป้องกันปราบปราม

สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

 

หน้าต่อไป