สตช. กำหนดไว้ในคำสั่ง ระเบียบ ตามโครงสร้างสถานีตำรวจ

โดยให้มีรองผู้กำกับการ (สืบสวนสอบสวน) ทำหน้าที่หัวหน้างาน และควบคุมสั่งการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน (สบ 1- 3 )

และตำรวจชั้นประทวนซึ่งให้มี ดังนี้

1 พนักงานสอบสวนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สน.ท่าข้าม ได้จัดพนักงานสอบสวนที่ไม่ได้เข้าเวรสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ บริการ

แนะนำประชาชนที่มาติดต่อขอคำปรึกษา ทั้งทางแพ่งและอาญา รวมทั้งทำการเปรี่ยบเทียบปรับ ซึ่งจะลดขั้นตอนและลดเวลา การติดต่อราชการ

 

2 พนักงานสอบสวนทำหน้าที่สอบสวน คดีอาญา-จราจร

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คณะผู้บังคับบัญชา นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดูงานด้านการสอบสวน ของสน.ท่าข้าม
 
พนักงานสอบสวน

 

โทร.0-2416-2841-2[201]

ยศ  ชื่อ        ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
พ.ต.ท.สกนธ์    ศรีวัฒกพงศ์
รอง ผกก.( สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
085-900-9915
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล
รอง ผกก.( สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
086-301-5951
พ.ต.ท.ลิขสิทธิ์ ศรีโชติ สารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
 
พ.ต.ท.หญิง ดุษฎีพร สุขเกษม สารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
02-4162841
พ.ต.ท.ทศพล ปานกัน
สารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
081-144-8864
พ.ต.ต.พิทักษ์ หอมทอง
สารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
089-828-8170
ร.ต.อ.เมธัส อยู่คุ้ม
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
081-564-1073
ร.ต.อ.ธีรสิทธิ อโปกุล
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
081-736-3545
ร.ต.อ.ธรรญธร รัศมี
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
081-012-9050
ร.ต.อ.ไพโรจน์ จิตร์รังษี
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
089-442-1918
ร.ต.อ.สมศักดิ์ นวลศรี
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
089-922-8047
ร.ต.อ.ธรรมรงค์ ประสิทธิ์นอก
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
084-927-5275
ร.ต.อ.เฉลียว วอกลาง
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
086-894-1392
ร.ต.อ.พิทยา สุขเครือเกิด
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
081-551-5433
ร.ต.อ.ธงชัย ศรีสำโรง
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
085-115-1324
ร.ต.อ.จักรี ดิษใจ
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
082-297-5736
ร.ต.อชำนาญ เพ็งโอ
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
086-615-9172
ร.ต.อ.ถิรายุ วงศ์สิงห์
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
081-757-1701
ร.ต.อ.บีดัน สาริปา
รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ท่าข้าม
02-4162841
086-669-2218
   
   

 

  3. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ   
   4 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี
  6. เจ้าหน้าที่ประจำวันคดี
  7. เจ้าหน้าที่เวรบริการ

 

.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

รองสารวัตร งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

Web master