สน.ท่าข้ามร่วม กตตร.ฯตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่เต็นท์หน้าห้างโลตัส พระราม 2 ทุกวัน
ระหว่างวันที่ 31ก.ค. 2560 ถึง วันที่ 4 ส.ค.2560 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 15.30 - 21.00 น.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.รัตนเกล้า อาณานุการ สวป.ฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามพร้อม
คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมอาสาสมัครตำรวจชุมชน สน.ท่าข้ามเปิดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้
อุปโภคบริโภค น้ำดืมและยารักษาโรคเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ได้เล่นดนตรี เปิดหมวก เพื่อขอรับบริจาคในการช่วยเหลือดังกล่าว ต่างได้รับคำชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นเหลือ
 
 
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเบื้องต้น เพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปเพคใส่ถุงยังชีพ นำไปบริจาคผู้ประสบภัย ดังนี้


1.คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ทาาข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10,000 บาท
2.คุณสมศักดิ์ ศรีวิมลศิริ รองประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
3.คุณนราวิชญ์ ยี่คิ่ว รองประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
4.คุณสัมพันธ์ ฟองอรุณรุ่ง กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
5.คุณเกยูร สุขทอง กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
6.คุณชูเกียรติ อนุศรี กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
7.คุณณะฤทธิ์ สุนทรารชุน กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
8.ดร.ประสิทธิ์ จงจุลกลาง กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
9.คุณจิราธร บุญอิ่ม กต.ตร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
10.เฮียตั๋ง กลุ่มคนรักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000 บาท
11.เฮียชัย รักพระราม2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2,000 บาท
12.เฮียหน่อง รักพระราม2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2,000บาท
13.เจ้หน่อง กลุ่มรักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
14.เจ้เหวิน รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
15.ตี๋ สิบล้อ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
16.พี่กานต์ รักพระราม 2 เสื้อ 500 ตัว
17.พี่เจี๊ยบ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,000บาท
18.บังชิต รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,000บาท
19.กิจจาพิพัฒน์(ต๋อย)รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2,000บาท
20.น้องยุพิน บริจาคปลากระป๋องทูน่า รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,400 กระป๋องและน้ำดื่ม 300 ขวด
21.เฮียเส่ง รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2,000บาท
22.เฮียชาย รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
23.เฮียชาญ รักพระราม2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
24.เฮียหมู รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
25.เฮียทรงยุทธ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000 บาท
26.เฮียธวัชชัย รักพระราม2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000 บาท
27.ฟอร์ด (กลุ่มมิราเคิล). บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
28.คุณเอ มิราเคิล บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
29.พี่ศักดิ์ มิราเคิลบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,000บาท
30.เฮียเกรียง รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
31.บังอนุสรณ์ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
32.น้องบอย มิราเคิลบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,000บาท
33.น้องแมน มิราเคิลบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,000บาท
34.พี่เป้ แกรมมี่ มิราเคิลบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,000บาท
35.เฮียตง อุดมชัย รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
36.มานพ วรพิบูลย์วิทย์ กลุ่มเพื่อนสามัคคีและที่ปรึกษา สน.บางขุนเทียนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
37.พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.น.9บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000 บาท
38.นาย อรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ บจก. ฮาร์โมนี่ อินเตอร์ บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5,000 บาท
39.คุณวิชัย ชัยเจริญไพศาล กลุ่มสามัคคีบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3,000 บาท
40.หนุ่ม รัชกฤช รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2,000บาท
41.เฮียกงษ์ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
42.แบงค์ รักพระราม2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
43.ปุ่น รักพระราม.2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
44.เฮียแป๊ะ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
45.รองอ๊ะ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
46.เฮียเอก มิราเคิลบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม4,000บาท
47.อธิคม รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1,000บาท
48.เฮียมานพ รักพระราม 2บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,000บาท
49.คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น ประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10,000 บาท
50.พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.สน.ท่าข้ามบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2,000บาท

คุณวิบูลย์ ตระการสืบกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยบูลย์รัตน์ บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวนเงิน 100,000 บาท ผ่าน พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม

คุณวิจิตร รัตนศรีวิไล ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.9บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10,000 บาท