คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย
เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2รอเรียกเพื่อพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบสวน
 
3 ลงประจำวันเพื่อออกหลักฐานการแจ้งความ เพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการต่อไป
โฉนดที่ดิน ใบสำคัญต่าง ตั๋วรับจำนำ วุฒิบัตรทางการศึกษาๆ หลักฐานทางธนาคารหาย ฯลฯ
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 

.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

รองสารวัรตงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

Web master