คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความทำให้เสียทรัพย์

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2รอเรียกเพื่อพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบสวน
 
หลักฐานที่ต้องนำไป
 
-บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
 
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
  - หนังสือหรือหลักฐานต่าง ๆ หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
  - หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์
  -หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้หากเป็นของใหญ่โตหรือทรัพย์
  -ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือควรเป็นแบบวีดีโอ ขณะผู้กระทำผิดกำลังกระทำผิด
 
 
-ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 
.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล 

รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

Web maste