คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความคนหาย
เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2 รอเรียกตามคิว เพื่อพบพนักงานสอบสวน
   

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

- บัตรประจำตัวผู้หาย หรือสำเนาบัตรที่ถ่ายเก็บไว้ (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้หาย  
- ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายปัจจุบัน)  
- ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร(ใบกองเกิน ใบกองหนุน)
กรณีที่ผู้หายกลับมาถึงบ้านให้ผู้แจ้งรีบแจ้งกลับพนักงานสอบสวนทันที
-ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 
ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล