คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความทรัพย์สินหรือของหาย
เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2 รอเรียกตามคิว เพื่อพบพนักงานสอบสวน
   

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

 
- บัตรประจำตัวผู้แจ้งความ ผู้แจ้งต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์ที่สูญหาย หรือผู้รับมอบอำนาจ
 
-ใบมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์นั้น ๆ ( เจ้าของที่แท้จริง ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 
- ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
 
- ภาพถ่ายทรัพย์สินที่หาย ( หากมี )
  - รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
  - ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
  - เอกสารสำคัญต่าง ๆ เท่าที่มี
  - ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
-ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
ในกรณีที่คนร้ายขโมยทรัพย์สินในบ้านหรือสำนักงาน ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้
งดเคลื่อนย้ายหรือแตะต้องจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาดำเนินการ
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ร้อยตำรวจเอก ชลอ ชวนะกุล
องสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม