คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย
เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2รอเรียกเพื่อพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบสวน
 
หลักฐานจำเป็นที่ต้องนำไปด้วย
  -บัตรประจำตัวประชาชน หากไม่ได้นำมาต้องนำมาให้พนักงานสอบสวนในภายหลัง
  -สำเนาทะเบียนบ้าน หากไม่ได้นำมาต้องนำมาให้พนักงานสอบสวนในภายหลัง
ข้อควรปฏิบัติ
 

-รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ใครเข้าไปหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการ

  -บอกรายละเอียดต่าง ๆ เท่าที่สามารถบอกได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ
  -ดูแลรักษาอาวุธของคนร้ายหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 
  -ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือควรเป็นแบบวีดีโอ ขณะผู้กระทำผิดกำลังกระทำผิด
-ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
 
 
 
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 
ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล