วันที่ ๓ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
และมอบรางวัลแก่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือนเม.ย. 58