ประชุม กต.ตร.สน.ท่าข้ามประจำเดือน มิถุนายน 2558
วันที่ ๓ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯประจำเดือน มิถุนายน 2558 และมอบรางวัล
แก่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.