ศัพท์ภาษาอังกฤษในกิจการตำรวจ

ชื่อยศตำรวจภาษาไทย
คำย่อยศตำรวจภาษาไทย
ชื่อยศตำรวจภาษาอังกฤษ
คำย่อยศตำรวจภาษาอังกฤษ
พลตำรวจเอก
พล.ต.อ.
Police General
Pol.Gen.
พลตำรวจโท
พล.ต.ท.
Police Lieutenant  General
Pol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรี
พล.ต.ต.
Police Major General
Pol.Maj.Gen.
พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.
Police Colonel
Pol.Col.
พันตำรวจโท
พ.ต.ท.
Police Lieutenant Colonel
Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี
พ.ต.ต.
Police Major
Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก
ร.ต.อ.
Police Captain
Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท
ร.ต.ท.
Police Lieutenant
Pol.Lt.
ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ต.
Police Sub-Lieutenant
Pol.Sub.Lt.
นายดาบตำรวจ
ด.ต.
Police Senior Sergeant Major
Pol.Sen.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ
จ.ส.ต.
Police Sergeant Major
Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก
ส.ต.อ.
Police Sergeant
Pol.Sgt.
สิบตำรวจโท
ส.ต.ท.
Police Corporal
Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี
ส.ต.ต.
Police Lance Corporal
Pol.L/C.
พลตำรวจ
พลฯ
Police Constable
Pol.Const.
หมายเหตุ ว่าที่ยศชั้นใดให้ใช้คำว่า ว่าที่ อยู่ข้างหน้าคำย่อสำหรับยศนั้น สำหรับผู้มียศตำรวจเป็นหญิงให้เพิ่มคำว่า หญิงท้ายยศตำรวจนั้นด้วย

.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

รองสารวัตร งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

Web master